Екипът препоръчва
Овладяване на мегатенденциите (Джон Нейсбит)
Овладяване на мегатенденциите
Читателите говорят за …
Съдбата на Убиеца (Робин Хоб)
Съдбата на Убиеца
Редакция Бард, София:

За да избегнем по-нататъшни недоразумения, поясняваме, че това е пълният превод на оригиналното издание.

Книги от жанр: Есета