Към Bard.bg
Акашовите записи (Ернесто Ортиз)

Акашовите записи

Ернесто Ортиз
Откъс

Увод

Всяка книга започва с първия пасаж и тази не е по-различна, освен че също така започва с едно-единствено, съзнателно поемане на дъх. Спрете за миг и си поемете дълбок дъх. Издишайте бавно. Поемете си втори път дъх, като го направите дълбоко, леко, доб­ронамерено и любящо, и го поемете с цялото си тяло. Докато издишвате, съсредоточете вниманието си на своето сърце. Обещайте си, че всеки път, щом вземете тази книга, ще вдишвате съзнателно. Поставете си за цел да фокусирате вниманието си на сърцето, докато четете. Ако направите това, ще преживеете най-задълбоченото разбиране, като позволите на сърцето си да приеме информацията и след това да я препредаде на вашия ум. Каня ви да навлезете в пространство на изследване, което ще ви отнесе дълбоко вътре в самите вас. Каня ви да навлезете в пространство на откритите възможности, докато заедно стигаме до разбирането на Акашовите записи.

Пътуването започва с едно поемане на дъх и отворено сърце.

Ние сме тук с цел, която е и индивидуална, и колективна. Не сме тук, за да растем. Растежът е неизбежен – растенията растат, животните растат, рибите растат. Но ние, човешките същества, имаме уникалната възможност да преизобретим нашия свят и самите себе си. С поднасянето на тази информация моята най-дълбока надежда е всички ние да можем да допринесем за големите колективни промени, които са нужни на света. Същевременно повечето от нас осъзнават, че външната промяна извира от индивидуалната, вът­решната промяна. Информацията, представена тук, може да ви поведе на пътешествие за себеоткриване. Ще ви дам инструментите, за да станете архитектът на собствения си живот, както и вътрешния си архео­лог. Готови сте да започнете пътуване на разкриване и преоткриване. Знайте, че ще се натъкнете на много предизвикателства, но приемете, че си струва крайната цел.

Каква е крайната цел? За мнозина от нас целта е същата, каквато е била от еони – истински да „познаем себе си“. Целта е да узнаете кой сте вие всъщност и кое е вашето предназначение тук, на Земята, да разпознаете шаблоните на самоограничаването, които ви пречат напълно да осъзнаете своята вътрешна красота, великолепие и пробуждане.

Като начален въпрос на моите семинари, посветени на Акашовите записи, често питам: „Какво ви прави красиви, талантливи, обаятели и прекрасни?“. В повечето случаи в мига, в който въпросът е зададен, хората започват да се свиват, да мърдат неловко на столовете си, да се изчервяват и да се чувстват много неудобно. Почти винаги реакцията е мъртва тишина, но аз им казвам, че ще започна да соча с пръст и всички те ще трябва да споделят какво мислят по въпроса. Когато хората започнат да споделят, обикновено говорят за това, което правят или което харесват, но малцина могат да говорят за своята „вътрешна красота“ или „великолепие“. Много хора в крайна сметка ми казват, че просто не знаят. Някои ми доверяват, че имат чувството, че не заслужават да бъдат красиви поради трагични събития, случили се в живота им. Посредством искрено изследване на себе си с помощта на Акашовите записи, можете да достигнете до пълното осъзнаване на своята красота и великолепие. В края на книгата ще споделя с вас едни прекрасни стихове, които ще ви помогнат да разберете и да навлезете в това прост­ранство, където можете да изследвате и най-вече – да притежавате – своето великолепие. Единственото ­изискване е да имате отворено сърце и куража да погледнете дълбоко навътре.

Когато един архитект строи, той държи под непрекъснат контрол процеса, за да е сигурен, че конструкцията е здрава и равна, да гарантира, че градежът ще може да устои на всичко, което го сполети, било то земетресения, бури или силни ветрове. В нашия случай тези „бури“ и „земетресения“ са силните чувства и емоции, които неизбежно ни спохождат в живота. Гарантираме, че животът ни протича балансирано с прилагането на последователни духовни практики, чрез учене на специфични техники, такива като Акашовите записи, или чрез медитиране. Ние сме като самолет: никога 100 процента на маршрута, но винаги компенсиращи въздушните течения и коригиращи своята траектория. Само така ще стигнем крайната си цел.

Но не става въпрос само за външната структура. Вътрешният археолог е този, който е готов да изследва и да открива това, което е вътре. Той или тя знае, че има нещо повече от това, което е на повърхността, че има големи дълбочини, които трябва да бъдат изследвани. Вътрешният археолог знае, че приносът, който той или тя трябва да даде на света, може да произтече само от изцелено и самооткрито пространство.

Мнозина от нас, особено тези, които живеем в Западния свят, сме си създали живот на удобства и всевъзможни улеснения. Ние заработваме парите си, но не преминаваме през горчивата и нескончаема борба, през която минават много хора по света, за да удовлетворят дори най-елементарните си потребности. Като такъв, нашият живот прилича на красив зелен хълм, плодороден и добре обработен. Понякога имаме нещастието да нагазим в нещо гадно и се дразним, че трябва да почистим. Ако това става често, ако непрекъснато разчистваме разни неща, само за да се натъкнем на други нежелани такива, ако сме мъдри, осъзнаваме, че Духът ни тласка да навлезем в по-дълбокото вътрешно пространство. В този момент вътрешният археолог се пробужда и казва: „Добре, не мога да продължавам да газя в тези мръсотии повече! Трябва да погледна дълбоко навътре в себе си и да открия какво задейства това объркване, неудовлетвореност и смут в живота ми“. Нашето по-висше самосъзнание всъщност създава условията и обстоятелствата, даващи възможност на вътрешния археолог да навлезе в нещата.

По този начин ние започваме пътуването на себеоткриване. Обичам да гледам на това приключение като на обработването на земя, която е зелена и плодородна – нещо ни казва, че трябва да започнем да копаем. Докато го правим, се натъкваме на скелети, на останките от отдавнашни спомени и травми. Преоткриваме тези минали събития и ги усещаме отново. Може би преди сме работили точно над този проблем, но по някакви причини не сме стигнали до пълното му разрешаване, така че енергийните и емоционалните заряди – утайката, получаваща се от взаимодействията ни с другите – все още са там, блъскащи ни в лицето. Моля, знайте, че вие разполагате с археологическите инструменти, които ще направят това откривателско пътуване много по-лесно. Вие вече не сте сами. Разполагате с напътствията, просветлението и насоките на Майсторите и Учителите. Имате на своя страна Господарите на Акаша, поели напът с вас. Поради това разполагате с инструментите, които ще доведат до пълното разрешаване на всички минали дилеми и на всички сегашни проблеми и постигането на състояние на пълен и траен мир със себе си и с околните.

Археолозите често откриват, че едно племе, една култура, е завладяло и строило върху руините, останали от предишни обитатели. Ние също трупаме преживявания едно над друго. Ако не стигнем до пълното отиграване на едно събитие или обстоятелство, просто продължаваме напред и го заравяме в дълбините на своята психика. Но рано или късно тези трупове от миналото започват да се разлагат и малко по малко се разнася воня, която отравя всичко в живота ни. В някой момент просто не можем да я понасяме повече и разбираме, че трябва да направим нещо. За щастие, вече имаме възможност да копаем с подходящите инструменти и да разчитаме на надеждна помощ, което прави пътуването много по-ползотворно и възнаграждаващо.

Докато разкриваме труповете от миналото, ще открием и съкровища, истински скъпоценни камъни, които да положим отново на олтара на нашето сърце. Това са качествата, които сме придобили не само в този живот, а натрупваните и от минали животи. Можем да го наречем добра карма, която ни е довела до това място и време, за да открием Акашовите записи.

Ето един друг начин да разберем този процес. Представете си своя живот като солено езерце. Докато се движите през живота, вейки, клони, листа, пръст и отломки падат в езерцето. Част от този материал изгребвате, особено ако вървите по духовна пътека, но нанос все пак се трупа. Това са вашите емоции – материал, който бавно потъва на дъното на езерцето. Понякога обаче преминаваме през тежки, стресиращи или травматизиращи събития по време на своя живот, а не сме подготвени да се справим с тях. В крайна сметка взимаме тези емоции, слагаме ги в един стоманен контейнер, запечатваме го и го хвърляме в езерото (нашето подсъзнание). Той бавно потъва в него и заб­равяме за съществуването му.

След известно време, ако сте способни да направите живота си приятен и удобен, езерцето започва да ви изглежда хубаво и чисто. Грижите се за това, което пада вътре, и общо взето ви е доста добре, а езерцето изглежда красиво и незамърсено. За съжаление, животът е непредсказуем и преди да сте се усетили, нещо се случва в живота ви – все едно че някой е забол гигантска метла във вашето бистро, красиво езерце и го е разбъркал цялото. Всичките наноси, които са на дъното изведнъж са се разнесли навсякъде и езерото е помътняло. С цялата тази утайка, изплувала на повърхността, вие всъщност имате нужда да използвате Акашовите записи и да започнете да ги изследвате, за да се самоизцелите. Все едно че те ви осигуряват гъс­та мрежа, с която да започнете да изгребвате лепкавата тиня от своето езеро.

Но бъдете предупредени: това, което не изгребете внимателно, ще започне да потъва отново на дъното и нещата ще изглеждат добре – поне на повърхността за известно време. Не забравяйте за онзи контейнер, за който говорихме. Складираното в него е като токсичен отпадък, а водата е самият наш живот. С времето стоманеният контейнер ръждясва. Много пъти ние закотвяме с верига този контейнер на дъното на езерото, за да сме сигурни, че няма да излезе на повърхността, но корозията рано или късно го разяжда и преди да сте разбрали, всички онези токсични отпадъци изплуват на повърхността, а нямате друг избор, освен да се справите с тях.

Ако приемете духовната практика или използвате вашите Акашови записи, разполагате с чудесни инструменти да се справите с токсичните вещества. В противен случай е възможно да сте в риск от умствено разстройство. Може би някои от вас вече са имали такова, или по-лошо. Виждал съм тази динамика да се разиграва в живота на някои телевизионни евангелисти, които по цял ден проповядват на масите, а след това ги хващат да излизат от мотел с проститутка. Щом бъдат уличени публично, вместо да отговарят за собствените си действия, ги чуваме да твърдят: „Не бях аз! Дяволът ме накара да го направя!“. Що за извинение е това? За съжаление, с това, че не поемат отговорност за случилото се, а навлизат в дълбоко отрицание, те си просят умствено разстройство. Накрая започват да взимат какви ли не медикаменти, за да притъпят сетивата си, вместо да се изправят пред проблема и да го изследват, за да стигнат до корените на причината и да я излекуват.

Дано нищо такова никога да не се случи в живота ви, но случи ли се, вие ще разполагате с инструментите да се справите с него в зоната на най-чистата от всички видове любов – пространството на Акаша. В това пространство никога няма да усетите или да чуете думи на осъждане или критика. Това е пространство, в което ще можете да се озовавате и да се справяте безопасно с всичкия отпадъчен материал, натрупал се във вашето езеро.

Готови ли сте да започнем изследването? Хайде!

 

 

 

1.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ

АКАШОВИТЕ ЗАПИСИ

Думата Акаша е санскритска дума с няколко значения – „първична субстанция“, „етер“, „небе“, „космос“. Акашовите записи съдържат архивите на всички обстоятелства и действия, свързани със съзнанието във всички реалности. Те съхраняват историята на еволюцията на вашата душа от нейното зачеване до настоящия момент. Те са сумата на всичкото знание, минало и настояще, и предоставят възможност за разгръщане на всички бъдещи събития (въз основа на изборите, които правим). Акашовите записи по същество представляват компендиум на цялото знание в резултат на човешкия опит, кодирано и складирано в не-физическо (т.е. в духовно) ниво на съществуване, наречено Акаша. Обичам да мисля за тях като за Конгресната библиотека на душата. Те са архиви на вашия низ от животи, вписани в личната ви Книга на живота.

Всяко преживяване, мисъл и емоция на което и да е живо същество, човек или животно, се пази в тази космическа библиотека. Всяка форма на живот едновременно допринася за това и има достъп до Записите. Някои философи, медиуми, мистици и практикуващи в духовната сфера вярват, че до събитията, записани на Акаша, може да се достигне само в определени състояния на съзнанието. Други твърдят, че могат да достигнат до Акашовите записи чрез сънища, транс, медитация или преживявания в състояние „близко до смъртта“, но тези методи са гранични – „улучваш или пропускаш“. Американският мистик и медиум Едгар Кейси е пример за човек, който твърдеше, че успешно е чел и използвал Акашовите записи. Вярно е, че може да се прилагат различни техники и духовни практики, като йога, прамаяна, медитация, молитва и визуализиране, за да се укроти умът и да се постигне съсредоточеното предсъзнателно състояние, необходимо за достъп до Записите. Това също така може да се направи, ако човек има подходящите психични способности (като Едгар Кейси). За нашите цели обаче ще използваме Свещената молитва, дадена ни от маите. Както ще видим по-нататък, не е достатъчно обаче просто да се прочете молитвата. Трябва да се подготвим грижливо и да пазим отворено сърцето си, за да се свържем със Записите и да получим информация.

Акаша е оформила част от древните системи на вярвания. Многобройни древни култури и социално-религиозни групи открито са говорили за Акашовите записи и са твърдели, че имат достъп до тях, включително индианците, маврите, тибетците, бонпите, египтяните, персите, халдейците, гърците, китайците, евреите, християните, друидите и маите. Свещени текстове и ръкописи ни казват, че древноиндийските мъдреци от Хималаите са знаели, че всяка душа, или атман, записва всеки миг от съществуването си в книга и че ако човек се настрои, би могъл да получи достъп до тази книга. В Индия днес можете да видите читатели на палмовото листо Нади. Вярва се, че богът Шива отпечатва записите на Акашовите записи върху палмови листа и че всяко човешко същес­тво има листо, на което са отпечатани записите на неговата или нейната душевна пътека и придвижване. Може би листата Нади са физическият аналог на Акашовите записи. В индуския мистицизъм Акаша е същинската субстанция, в която се записват събитията. Тя също така е това, от което основните природни елементи – земя, огън, вода и въздух – са направени, мембраната, която обгръща всичко във вселената, и субстанцията, която задържа всичко заедно в диапазона на любовта.

Нострадамус е твърдял, че е получил достъп до Акаша, прилагайки методи, заимствани от гръцките оракули, християнството, суфимистицизма и Кабала. Други исторически личности, твърдели, че са използвали съзнателно Акашовите записи, са Алис Бейли, Уилям Лили, Манли П. Хол, Рудолф Щайнер и, разбира се, Едгар Кейси. Мнозина изучаващи метафизика вярват, че Ведите – най-старите писания на индуизма, и санскрит – един от най-старите езици, са били извлечени пряко от Акаша. Според древноегипетски текстове и ръкописи онези, които са могли да четат Акашовите записи в Египет, са се радвали на висока почит и са съветвали фараоните в техните ежедневни дейности и в тълкуването на сънища. Висшите жреци и жрици от традицията на маите са предавали Акашовите записи на хората, за да им помогнат да доведат своята енергия и познание до много по-висше ниво. Както споменах преди, тъкмо чрез традицията на маите ние сме получили Свещената молитва.

В „Книгата Уранция“ – компендиум от духовни и философски писания от Майсторите и ангелските създания, се потвърждава валидността и реалността на Акашовите записи в няколко части от текстовете. Лист 25 гласи: „Записващите ангели на обитаваните планети са изворът на всички индивидуални записи“. „Книгата Уранция“ обсъжда Бог, Исус, науката, космологията и религията, и е казано, че е книга на съдбата. За първи път бе открита през 1924 г. и главното ѝ предназначение, изглежда, е да разкрие по-висши истини и с това да разшири съзнанието на човека.

Алтернативни имена за Акашовите записи включват:

Книга на Живота (Християнска – Филипяни, 4:3, Малахия, 3:16, Откровение, 3:5, 3:8, 3:17, 8:20–21, 8:27) – „В сетните дни тези книги ще бъдат отворени“;

Космическо/Колективно съзнание;

Космически ум;

Вселенски ум;

Памет на природата;

Вселенска библиотека;

Книга на възпоминанието (еврейска);

Зала на ученето;

Зала на знанието;

Съкровищница на Тот (египетска);

„Der Bewusstseinsraum“ (Германска; буквално „стаята на съзнателното знание за себе си“);

Акашийски хроники;

Етерни записи (тибетски);

Анима мунди („душа на света“).

Много хора имат линеен начин на мислене за Акашовите записи. Представят си ги като съществуващи в една величествена библиотека или етерен храм – място, където се пазят записи и ръкописи. В известен смисъл това е правилно, но има много повече. Като погледнете фиг. 1 на с. 31, можете да видите думата Акаша от дясно със стрелка, сочеща нагоре и надолу. Това изобразява как Акаша е навсякъде – свързващата тъкан, която държи вселената заедно, също като свързващата тъкан в собствените ни тела. Тази свързваща тъкан може да бъде намерена в най-мъничките клетки, както и в най-големите кости и органи. Без нея нашите тела просто биха се разпаднали. По същия начин Акаша е свързващата тъкан, която задържа цялата вселена, продължавайки в безкрайността. Най-красивата част в това е, че най-чистата есенция на Акаша е любовта. Това означава, че ако се научим истински да говорим езика на любовта, то ние можем да влияем не само на нашия свят, но на цялата вселена! С енергията, която изтича от нашите сърца от едно изцелено пространство, ние можем да дадем своята красота и великолепие на всички светове в чистата есенция на любовта.

Триъгълникът във фигурата представя петте нива на съзнание: физическо, астрално, каузално, ментално и етерно. По-нататък в книгата ще изследваме всяко от тези нива в дълбочина.

Учението как да достигате до вашите Акашови записи ще ви даде възможност да използвате енергията на Записите и информацията в тях на лична основа. Ще бъдете в състояние да задавате общи въпроси за решаване на проблеми и за подпомагане на личното и духовното ви израстване. Целебната енергия на Акашовите записи ни позволява свободата да избираме благодатта във всички неща, надмогвайки всяка илюзия, която сме създали и която ни кара да вярваме, че сме отделени от Духа. Съдържащият се в тях материал произлиза от древна школа на знание, което никога няма да ви отегчи. Щом навлезете в тази тайнствена школа и започнете да я изучавате, оценете нейния потенциал и стойност за укрепването на духовното ви израстване. Ще ви бъде давана информация на все по-задълбочаващи се нива в зависимост от вашата отвореност и готовност, както и от отношенията, които развивате с Учителите – Пазителите на Записите. Винаги действайте от своето най-високо ниво на искреност и цялостност. Докато проучвате отношенията и различни други неща, винаги молете за досег с най-висшето добро на всеки, свързан с вас.

Акашовите записи са един от най-мощните инструменти, налични днес на планетата, които ще ни помогнат да си спомним своето единство с Бог и своята собствена красота и великолепие. Един важен момент, който трябва да се запомни, е, че тези процеси не заместват никоя друга духовна работа, в която сте въвлечени понастоящем, а по-скоро я подсилват. Изучаването на този материал е работа със светлината за най-висшето добро и обръщане към Духа по един прост начин за наставничество, насоки и информация. Вашата откритост ще предопредели и това, което ще научите, и как да го използвате.