Към Bard.bg
Магическо начало, вълшебен живот (Дийпак Чопра)

Магическо начало, вълшебен живот

Дийпак Чопра
Откъс

РЪКОВОДСТВО ЗА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ ПОСРЕДСТВОМ МЕДИТАЦИЯ, АЮPВЕДА И ЙОГА ТЕХНОЛОГИИ

МАГИЧЕСКО НАЧАЛО, ВЪЛШЕБЕН ЖИВОТ

ДИЙПАК ЧОПРА, ДЕЙВИД САЙМЪН И ВИКИ ЕЙБРАМС

На децата на човечеството, в чиито невинни ръце е бъдещето на нашия свят

ВЪВЕДЕНИЕ

Съзнателна бременност

Творческият импулс на живота е най-могъщата сила във вселената. Мистериозен и необясним, той е по-реален от материята, по-неуловим от мисълта и по-траен от времето. От зората на човечеството ние се опитваме да си обясним как животът се появява от неживите елементи. Но въпреки разгадаването на генетичния код, той си остава и днес също такава загадка, както в древността.

Вековната мъдрост ни казва, че архетипните богове и богини са ни създали по свое подобие, за да можем ние да ги пресъздаваме и почитаме в свой образ. Науката се мъчи да установи организационните принципи, които обединяват атомите в молекули, молекулите в комплексни биовещества, а биовеществата в самовъзпроизвеждащи се системи. Дали живите организми съществуват, за да репродуцират молекулите на ДНК, или ДНК-молекулите съществуват, за да репродуцират живите организми? Независимо дали приемате вселената обективно или субективно, от духовна или научна гледна точка, не може да не се удивлявате на движещата сила, която дирижира съзиданието на всичко живо на земята.

Вселената се пресъздава във всеки отделен живот. Раждането и смъртта са просто епизоди във вечната история на сътворението. Всяко раждане на човек крие обещанието за приключения, драма, любов и загуби. В процеса на съзиданието вселенският океан от любов временно се влива в реките на индивидуалността, които се стремят да се завърнат към извора. Зачеването и раждането на вашето бебе са първите страници на една нова история - първите стъпки по пътя му в този свят на неизброими възможности.

Нашата книга "Магическо начало, вълшебен живот" е възхвала на раждането - тържеството на всеки индивидуален цвят върху дървото на живота. Магията и мистерията на животосъздаващия процес позволяват на всеки индивид и всяко ново поколение да повтори накратко цялата история на живота, вечно търсейки нов израз. Когато бебето ви поеме първия си дъх и пъпната връв е прерязана, то се превръща в индивид. Отделя се от тялото ви и официално започва своето пътуване към самооткриването. Интуицията ни и проучванията ясно показват, че дълго преди бебето да премине през родилния канал, то е започнало да изследва своята личност.

Самосъзнанието на бебето възниква, още докато е сред околоплодните води в утробата ви. Щом се развият сетивата му, то възприема и реагира на смътните звуци, усещания, гледки, вкусове и миризми в тялото ви. Вашето възприемане на света преминава през тялото ви и стига до нероденото дете. То с лекота се научава да свързва преживяванията си с чувствата и емоциите, да осъзнава своето удоволствие и неудоволствие. През деветте месеца, докато бебето е свързано с вас, то постоянно черпи от вашата база данни за света. Научава се да свързва сетивните импулси с определени усещания и разпознава полезните и вредните. Ясно е, че изучаването на живота започва още преди раждането.

Тази книга е предназначена за бременните жени, техните партньори, жените, които искат да забременеят, и за всички, които желаят да станат съпричастни на удивителния процес на създаване на нов живот. Постарахме се да включим и информация за хора, чиято работа е свързана с проблемите на децата в съвременния свят - за учителите, психолозите, терапевтите и медицинските служители тази книга може да се окаже безценна. Тя не е просто книга за здравето на ембриона, защото ние вярваме, че знанията, които ще получите от нея, могат да подобрят здравето на обществото като цяло. Различните страдания, депресивните състояния и престъпленията, които ни заобикалят всеки ден, са категорични показатели за липсата на баланс между тялото, ума и духа. Тази липса често започва в самото начало на живота - още преди раждането. И тенденцията за балансирано здраве и цялостност, и обратната - за нарушаване на този съществен, но деликатен баланс, присъстват като потенциал в мига на зачеването.

Книгата отлежаваше в сърцата и умовете ни в продължение на много години. Докато се грижим за хората с най-разнообразни разстройства и болести в центъра "Чопра", ние категорично разбрахме, че преживяванията са свързани с биологията. Можем да излекуваме телата си, ако направим друг избор. Много от нашите пациенти и посетители ни казват, че биха искали да са ги напътствали към балансиран живот още като деца. Посредством обширни проучвания ние осъзнахме, че развиващите се човешки същества опознават живота и света още в утробата и изборът на техните родители има продължителни последствия. За да приложим тези знания на практика, създадохме образователната програма за раждане "Магическо начало" и обучихме предродилни консултанти от целия свят. Обучението на бременни жени и партньорите им в центъра "Чопра" ни убеди, че принципите и практиките, представени в тази книга, могат в голяма степен да повлияят на преживяванията по време на бременността и раждането и на родителите, и на бебето.

Дълго преди раждането преживяванията въздействат и моделират личността. Бебето може да показва признаци на стрес още преди да се е родило. Чувствата и желанията се формират от нашите вътрешноутробни усещания. Науката доказа, че и най-дребното преживяване въздейства върху умовете и телата ни дълго преди раждането и след него. Положителните преживявания от зачеването през целия ни живот се проявяват в здрави тела и умове, а отрицателните - в нездрави.

Здравето не означава просто липса на болести - то е състояние на физическо, психологическо, емоционално и духовно благоденствие. Можем да стигнем и по-далеч и да определим здравето като по-високо ниво на съзнание, в което признаваме, че същата част от разума, която е в основата на нашия живот, е в основата и на всяко живо същество. В състояние на истинско здраве ние не сме способни да нараняваме себе си или другите. За да постигнем това състояние, е важно да се чувстваме обичани, нахранени, сигурни, доволни и щастливи от самото начало. От мига на зачеването нероденото бебе преживява мислите и действията на майка си. Това е така, защото умът и тялото са едно цяло. Накъдето и да се насочи мисълта, материята я следва. Импулсите в мозъка ни мигновено се преобразуват в палитра от неврохимични вещества. Те се свързват с клетките и тъканите из цялото ни тяло. Нероденото бебе е част от тялото на майка си. Затова нейните мисли, емоции и чувства се преобразуват в молекули, които проникват в тялото на ембриона.

Вие и вашето бебе непрекъснато споделяте своите молекули и преживявания. Този динамичен обмен на информация и химичните "пратеници" са кодовете на комуникацията между вашето сърце и ум и сърцето и ума на нероденото ви бебе. Още със зачеването започва богат емоционален живот. Изборът, който правите като майка, е ключът към осигуряването на най-добро начало, а отвореното ви съзнание - към правенето на най-добрия избор. В тази книга се надяваме да убедим всички родители, че техния избор, тълкувания и преживявания преди, по време на бременността и след нея играят съществена роля за създаването на здрави и щастливи деца. Когато правите положителен избор, вие осигурявате на бебето си основните елементи, които изграждат здраво тяло, ум и дух.

В книгата постоянно се позоваваме на великите прозрения на древната наука Аюрведа. Тази петхилядолетна система за природна медицина, която произхожда от Древна Индия, ни напомня, че човешките същества са духовни по своята същност. Когато приемем това, ще започнем да разбираме свещената отговорност на зачатието, износването и грижите за нашите деца. Освен това сме включили съвременна научна информация, която ясно показва, че преживяванията и ученето започват много преди да поемем първия си дъх. Интегрирането на тези две различни перспективи ни дава инструмеариумът, с помощта на който можем да сме сигурни, че децата ни ще бъдат захранвани с нашите мисли, думи и действия. Ние сме духовни същества, които са се научили да се възпроизвеждат физически. Макар че по време на живота си ние се проявяваме като индивиди, същността на нашата природа е безграничното съзнание... чистият потенциал... Духът. Когато поканите една душа в живота си, зачевайки бебе, вие приемате свещената отговорност да обичате и подхранвате божествения импулс, който е заложен в човека. Всички ние сме израз на една и съща област на съществуването, затова създаването на дете означава да сътворим друго свое проявление. Любовта и грижите, които полагаме за нашите деца, са продължение на грижите, които полагаме за себе си. Ако искаме да създадем свят без насилие, трябва да започнем с любовта и захранването още в утробата.

Нашият свят е сложен и динамичен. Във всеки един момент можем да попаднем в ситуации и обстоятелства, които пораждат големи надежди или огромно отчаяние. На тази планета има райони, където творчеството, изобилието и духовността разцъфтяват и други, където преобладават бедността, насилието и страданието. Каквото и да е положението, можем да сме сигурни, че всички надежди за бъдещето зависят от това как отглеждаме децата си. Наследили сме всичко, което знаем, от онези, които са живели преди нас, и можем да избираме какво да предадем на следващото поколение. Ако несъзнателно прехвърлим на децата си конфликтите и погрешните схващания, които сме наследили, ще пропуснем възможността да променим света. От друга страна, ако отворим съзнанието си към състраданието, единството и любовта, можем наистина да осъществим тази промяна. Тогава нашите деца ще се възприемат като прекрасните духовни създания, които всъщност са.

Като любящи родители всички ние желаем едно основно нещо за нашите деца - да бъдат щастливи. С тази мисъл ви предлагаме това ръководство за съзнателни родители. Каним ви да споделите нашата надежда, че всички деца ще бъдат благословени с вълшебен живот - и ви поднасяме написаното с надеждата да ви помогнем да създадете един по-здравословен и любящ свят.

Личностно възприемане на книгата

Всяко пътуване крие потенциал да ви отведе отвъд ограниченията на ума онова най-съкровено място в сърцето ви. Докато пътувате из тази книга, ще се натъкнете на много упражнения, предназначени за вашето личностно израстване. Главите включват упражнения за водене на дневник, рисуване и визуализация, предназначени да ви помогнат по забавен начин да откриете себе си. Ние сме убедени, че бременността може да сде превърне в период на пълно духовно пробуждане, ако се вслушвате внимателно в интуитивната мъдрост на ума и тялото си.

Дневник за бременността

"Когато умът ти е ясен,

можеш да видиш целия път

до сърцето."

Стивън Левин

Предлагаме ви всеки ден от бременността да описвате с няколко изречения как се чувствате. Дори когато смятате, че нямате какво да кажете, отделете няколко минути и запишете мислите си. Някои жени си определят конкретен час, в който да пишат, докато ги споходи вдъхновение. Нека вашият дневник бъде искрено описание на преживяванията ви. Може да ви се поиска да нарисувате нещо или да драскате в него. Правете това, което ви се иска.

Воденето на дневник ще ви помогне да опознаете мислите и чувствата си. Когато се вслушате във вътрешния си диалог, ще се свържете с бебето и с други скрити места в себе си. Воденето на дневник може да ви помогне да живеете по-осмислено. Много често хората търсят отговора кои са извън себе си, разчитайки на учители, лекции и семинари за отговор на въпросите как би трябвало да се чувстват. Когато си водите дневник, можете да се потопите в потока на своята вътрешна мъдрост и проникновение и да откриете отговорите, които се крият дълбоко в собственото ви същество. Ако се обърнете към себе си, ще осъзнаете по-добре развитието на нероденото си бебе и ще спомогнете за развитието си като родител.

Ето една примерна извадка от дневник на жена, бременна в петия месец с първото си дете.

"Мое мило ангелче,

Днес цял ден рита и си игра в корема ми. Всяко поритване ми напомня за съществуването ти. През деня затварям очи и насочвам цялото си внимание към теб. Вече усещам, че сме дълбоко свързани - трудно е да опиша как точно. Сякаш едновременно мисля, представям си, чувствам, свързвам се и общувам телепатично с теб. Усещането е невероятно.

Коремът ми расте всеки ден. Обичам да гледам голото си тяло в огледалото. Баща ти ме гледа с възхищение, което ме кара да се чувствам желана и женствена.

Баща ти ще бъде чудесен татко. Много ще го обичаш. Вчера нарисува теб, себе си и мен. Всички сме широко усмихнати, а ти си между двама ни. Около рисунката написа думи, които описват различните чувства, които изпитвахме през последните няколко месеца. Те разкриват вълнението от твоята поява и тревогите ни от тази важна промяна. Чудесна рисунка! Ще я сложа в рамка и ще я окача в стаята ти.

Обичам те,

Мама"

Затворете очи и се опитайте да почувствате какво е бебето да нараства в утробата ви. Осъзнайте радостта, загрижеността и страховете си. Запишете ги, без да се обръщайте назад. Не се притеснявайте за правописа или граматиката. Забавлявайте се! Запалете си ароматна пръчица или напръскайте наоколо нещо с приятно. Пуснете си любима музика. Може да изпитате чувства, които не сте осъзнавали досега. Възможно е някои от тях да ви изненадат. Бъдете отворени за тях и пишете за всичко, което ви хрумне.

"Слушането е форма на приемане." Стела Терил Ман

Прозрение чрез рисуване

Рисуването като начин да изразите чувствата и преживяванията си също може да бъде чудесен начин да достигнете до вътрешното си аз. Картинките могат да надмогнат вербалния език и да разкрият директно мислите и емоциите ви по отношение на бременността, раждането и нероденото ви бебе. Макар че хората често се приесняват да рисуват, препоръчваме ви просто да опитате. Като дете може да сте изключили рисуването като начин за творчески изразяване, защото не сте били толкова талантливи, колкото ви се е искало, но рисуването е изумителен начин за личностно израстване. Позволете си да не бъдете съвършени. Изразете творческите си способности си посредством ръцете. Бъдете диви и свободни. Открийте детското у вас, което обича да рисува и оцветява. Извадете моливите, тебеширите, боите и глината. Пропъдете вътрешния си критик и си поиграйте. Купете си дневник или тетрадка, в която да пишете и рисувате. Подберете го така, че да се чувствате свободни и спонтанни. Дръжте под ръка писалки, цветни моливи и маркери. Когато получите проникновение и творческо вдъхновение, запишете мислите и нарисувайте образите, които ви идват наум.

Творческо въображение

"Когато очите на хората са отворени,

те виждат пейзажа навън.

Когато очите на хората са затворени,

те виждат пейзажа в себе си.

Хората с часове гледат пейзажа навън,

но могат да видят също толкова

и в себе си."

Майкъл и Нанси Самюълс

Творческото въображение е процес на призоваване на сетивните преживявания на екрана на вашето съзнание. Упражненията за развиване на творческото въображение, предлагани в тази книга, ще ви позволят да осъществите интимна връзка с тялото си и с нероденото си дете. Те могат и да намалят стреса по време на бременността.

Всеки от нас има вътрешни преживявания, които не личат отвън - образи, мисли и спомени плуват из съзнанието ни по цял ден. Макар че обикновено наричаме този процес визуализация, той може да включва всяко от петте ни сетива. Можете да призовете във въображението си звуци, усещания, вкусове и миризми, заедно с визуалните образи. Когато ви помолят да си спомните дома от детството си например, може да си спомните формата на пианото, мекотата на любимата си възглавница или чудесния вкус и аромат на майчините ви гозби. Когато актуализирате някое обстоятелство или събитие, в ума ви може да оживеят цели сцени. Тялото и умът ви реагират на вътрешните преживявания до голяма степен както и на външните. Мащабно психологическо изследване показва, че автономната нервна система на човека, която регулира неволевите физиологични функции като сърдечен ритъм, кръвно налягане, хормонални нива и имунна система, реагира на въображаеми или припомнени събития все едно те се случват в реалния свят на форми и явления. Ако живо си представите, че си почивате на плажа, тялото ви произвежда същите химични агенти, както когато наистина сте на брега. Ако ярко си спомните някое неприятно събитие, сърдечният ритъм, кръвното налягане, дишането и метаболизмът ви реагират, сякаш го преживявате в реалния живот. С помощта на въображението можете да подберете някое хубаво събитие, използвайки вродената си творческа сила, за да предизвикате лечение, съсредоточаване и отпускане.

Ние вярваме в силата на въображението. В тази книга каним да упражнявате тази дарба и като всяко умение, тя ще се развие, докато го правите. Може да ви накараме да си представите как бебето расте в тялото ви или как бихте искали да родите. Посредством творческото въображение вие ще укрепите връзката с нероденото си дете дълго преди да го вземете в прегръдките си. Когато използвате въображението си, ще установите, че имате способността да създадете почти всичко, което искате.

Бременността е път, който ще ви отведе отвъд ума и тялото ви. Тя ще засили съчувствието ви и ще разкрие най-съкровените истини за душата ви. Тази книга ще ви помогне да опознаете сърцето си и да намерите пътя си. А всяка крачка по него е уникална за вас. Приятно пътуване!

Ще започнем с началото на живота - когато две клетки се сливат и получената искра запалва огъня на новото същество.

ПЪРВА ГЛАВА

ДА СЪЗДАДЕШ БЕБЕ

"Тялото на жена, която ще зачева,

е избрано да превърне

божественото в земно.

Макар овулацията да е природен закон,

зачеването е божи."

Едгар Кейси

Кога започва животът? Според някои духовни традиции това става, когато душата реши да влезе в човешко тяло. Други смятат за начало искрата в погледа на потенциалния родител, който иска да има дете. Докато биолозите и духовниците спорят дали животът започва или не в момента на зачатието, според вековната мъдрост денят, в който бебето излиза от майчината утроба, се смята за начало на живота му. Но както и да определяме началото на живота, свещеното пътуване на яйцеклетката и сперматозоида, които се сливат, за да създадат уникален индивид, е също толкова чудодейно и величествено, колкото създаването на вселената. Духът и материята се сливат, за да сътворят нов живот.

"Планът" на човешкото тяло е закодиран във всяка човешка клетка, която съдържа 46 хромозоми и над тридесет хиляди гени. Тези гени, състоящи се от ДНК, осигуряват инструкции за протеините, които са основата на химичните вещества, тъканите и органите на човека. От тях зависи каква ще е косата на бебето, цветът на кожата му и до известна степен уникалните характеристики на неговата личност. С разкриването на човешкия геном, ние сме по-близо от всякога до разбирането как ДНК влияе върху физическите и психологически белези, както и върху предразположението ни към различни заболявания. Но още сме далеч от пълното разкриване на мистерията как няколко генетични "думи" могат да съдържат код за неизмеримото биологично разнообразие на нашата планета.

Всяко човешко същество получава половината от хромозомите си от яйцеклетката на майката, а другата половината от сперматозоида на бащата. Сливането и прегрупирането на генетичния потенциал на майката и бащата води до невероятно разнообразие. Според Аюрведа тези първични клетки, наричани шукра (shukra), са в основата на биологичния разум и най-важните продукти на всяко живо същество.

Когато младата жена за пръв път получи менструация, яйчниците й съдържат десетки хиляди потенциални яйцеклетки. Всеки месец след това до менопаузата част от тях започват да се развиват, но обикновено само една узрява и се отделя. През репродуктивните години на жената само около четиристотин яйцеклетки достигат зрелост и имат шанс да се превърнат в бебе.

Яйцеклетката или яйцето е най-голямата клетка в женското тяло и е около 100 000 пъти по-тежка от сперматозоида. В нея има достатъчно хранителни вещества, за да оцелее от отделянето си до момента, когато се имплантира в утробата. Това обикновено отнема около пет дни, ако междувременно е била оплодена.

Сперматозоидите, които носят генетичния материал на бащата, се образуват в тестикулите на мъжа от пубертета през целия му живот. Всеки ден се създават милиони нови сперматозоиди, по-голямата част от които никога не биват изхвърляни. По време на еякулацията около триста милиона миниатюрни сперматозоида се изхвърлят в около чаена лъжичка семенна течност. Само около три милиона от тях преминават през вагината в матката, но повечето са изтощени или се изгубват, така че по-малко от триста влизат през фалопиевата тръба, където чака зрялата яйцеклетка.

За сперматозоида тридесетте сантиметра между шийката на матката и яйцето са по-дълги от маратон и му трябват около десет часа, за да ги измине. В повечето случаи оплождането става скоро след като яйцеклетката навлезе във фалопиевата тръба на път към матката. Сперматозоидите, които изберат същата тръба, стигат до яйцето, обграждат го и се прикачват към външния му слой. Последните състезатели изпускат мощните храносмилателни ензими, които се намират в главичките им и издълбават микроскопични отвори във външната обвивка на яйцеклетката. Само един сперматозоид може да проникне в яйцето, което веднага затваря вратите на всички останали съперници. Сперматозоидът победител се отървава от опашката и главичката, докато гените му се сливат с тези на яйцеклетката. Останалите, чиито главички са заклещени в обвивката й, продължават да махат с опашки. Това завърта оплодената вече яйцеклетка и й позволява да се придвижи към утробата. Веднъж освободени от индивидуалната си енергия и разум, яйцето и сперматозоидът се сливат, за да продължат живота си като нова единица - семенцето на уникално човешко създание.

През следващите 4-6 дни оплодената яйцеклетка се спуска по фалопиевата тръба. По пътя си тя се дели няколко пъти и заприличва на черничев плод. Някои от външните клетки се подготвят да образуват плацентата, докато вътрешните започват процес на диференциация, от който накрая се получава бебето. По времето, когато достигне матката, първоначалната оплодена яйцеклетка, вече наричана бластула, се е разраснала до около стотина клетки.

Докато се осъществява това нарастване, вътрешният слой на утробата се подготвя за имплантирането. Хормоните, произвеждани от яйчника, стимулират жлезите и кръвоносните съдове на вътрешността на матката, за да стане мека и сочна. Когато бластулата пристигне, външната й обвивка се притиска до месестата вътрешност на матката. Така ембрионът се свързва с майката, за да се развият тялото, умът и душата му. Както откриват много родители, не е необичайно този процес да продължи десетки години.

Ил. от с. 20

Според Аюрведа във всяка жива клетка съществува искрица съзнание. Когато новосъздаденото бебе започне да се оформя физически, искрите съзнание в отделните клетки се обединяват и формират самосъзнанието на нероденото дете. Пламъкът на съзнанието, наричан в Аюрведа агни, става все по-ярък с напредването на биологическото развитие. Той се разпалва от основната жизнена сила, наричана прана, докато същността на биологичната цялост, оджас (ojas) организира развиващите се клетки в сплотена единна система. На духовно ниво тези три първични сили - агни, прана и оджас (или огън, въздух и земя) - са основните градивни елементи на живота. Тези енергии подхранват нашата интелигентност, жизненост и любов. Любовта към живота, присъща на душата на вашето бебе, започва да се изразява в мига на зачеването, а може би и преди това.

Защо възниква животът? Според Аюрведа вселенският разум създава живот само за да може да еволюира в сложни конфигурации, способни да размишляват над загадките на вселената и да им се наслаждават. От тази гледна точка животът е космически маскарад, в който целта е да се открие кой е маскираният. В началото на живота маската е доста прозрачна за осъзнатата майка, която усеща дълбоката духовна връзка, която свързва душата на бебето с нейната. Най-важната й роля от момента на зачеването е да отгледа детето си, за да може то да преоткрие своята духовна природа.

В някои духовни традиции се смята, че тази връзка предхожда зачеването.

Хората от няколко африкански племена вярват, че духовното раждане на детето започва, когато потенциалната му майка за пръв път си го представи. Тя отива на някое усамотено място и се вслушва в уникалната песен на своето бебе. Когато я чуе, се връща у дома си и научава партньора си на нея. Докато се любят, те я пеят като покана за тази душа да влезе в живота им. Когато забременее, тя редовно пее песента на нероденото си бебе и научава на нея и акушерките, докато се подготвя за раждане. Те я пеят, докато жената ражда и когато бебето излезе на бял свят. Детето също научава мелодията, която го подкрепя през всички етапи от живота му. Използва я, за да отпразнува моментите си на слава и да се утеши в мигове на загуба.

Да отгледаш дете

По времето когато бластулата си намери гнезденце в богатата на хранителни вещества обвивка на утробата, някои от клетките й произвеждат важно вещество, наречено човешки хорионен гонадотропин или ЧХГ. То стимулира яйчника да отделя прогестерон и естроген, които захранват утробата, докато плацентата бъде готова сама да произвежда достатъчно от тези вещества. ЧХГ се открива в кръвта на бременна жена още осем дни след зачеването, а около единадесетия ден в кръвта на всяка бременна жена има измеримо количество от него. Тестването за това вещество се прави посредством изследвания на кръвта и урината. Ниво под пет в кръвта се смята за отрицателно, а над 25 - за положително. Нивото на ЧХГ може да достигне 250 000 между осмата и десетата седмица, после постепенно спада, докато навлизате във второто тримесечие на бременността.

Можем само да се удивляваме на разума, който е в основата на развитието на сложно човешко същество от грозд очевидно идентични клетки. Къде са законите, които управляват този танц на живота? Те са записани в милионите години еволюция. Можем да опишем какво става, да установим условията, които го предизвикват посредством оплождането ин витро или клонирането, но не можем напълно да разберем как всяка клетка знае кои гени да пробуди и кои да останат латентни. Не можем да обясним как огледални образи на очите, ушите, ръцете и краката се формират в съвършен синхрон. Не можем да обясним как различните части от нервната система "знаят" как да се свързват помежду си на огромни клетъчни разстояния, за да си предадат жизненоважна информация. Организирането на живота става от по-дълбока област на съществуването, която е загадъчна и неразбираема. Наистина началото на всяко живо същество е магическо.

Първични усещания

Продължителна клетъчна активност отбелязва първия месец на бременността, подготвяйки сцената за развитието на тъканите, органите и физиологичните системи на вашето бебе. Още през петата седмица след зачеването, основните компоненти на нервната му система са оформени, включително примитивен мозък, гръбначен стълб и сетива за чуване, докосване, виждане, вкусване и обоняние. Анатомията, необходима за опознаването и тълкуването на света се формира бързо, след като е създаден новият живот.

СЛУШАНЕТО В УТРОБАТА

Акустичната система, която позволява на бебето ви да чува, действа посредством три различни компонента - външно, средно и вътрешно ухо. В началото външното ухо представлява малки пъпчици, които постепенно се сливат, за да оформят слуховия апарат на детето. Средното ухо се образува от свързването на три малки костици, които предават вибрациите, получени от външното ухо на вътрешното. Вътрешното ухо е забележително устройство, което преобразува височината и интензивността на звуковите вълни в специфични електрически импулси, които предават информацията на мозъчния дял, свързан със слуха. По времето, когато навлизате във второто тримесечие на бременността си, вашето неродено дете вече притежава добре развит слухов апарат, с който да чува какво става в света навън.

Едно от най-ранните описания за чуване от утробата е описано в Новия завет (Лука, 1:44), когато майката на Йоан Кръстител Елисавета казва на Мария, която е бременна с Исус: "защото, щом гласът на твоя поздрав достигна до ушите ми, проигра младенецът радостно в утробата ми." Много съвременни изследвания потвърждават, че около 18-20-тата седмица от ембрионалния си живот вашето неродено дете чува и реагира на звуците в средата си. Сигурно си мислите, че утробата е тихо място, но в нея съществува богата гама от звуци и усещания. Миниатюрни микрофони, поставени в матката на бременна жена, показват, че многобройни звукови вибрации достигат до "бърлогата" на бебето. Биенето на майчиното сърце и работата на храносмилателния тракт създават стабилен звуков фон, заедно с пулсирането на кръвта, която минава през главните кръвоносни съдове.

Ритъмът и височината на човешките гласове ясно се долавят в утробата. Възрастен, който слуша разговори, записани с миниатюрен микрофон в утробата, може да разбере над половината от думите, изговаряни от мъж и над една трета от изговаряните от жена. Нероденото ви дете различава най-лесно вашия глас. Гласът на майката е малко по-силен в сравнение с външните звуци. Ако пеете, в утробата ви той може да достигне над 80 децибела, което може да се сравни със звъненето на телефона или звука от прахосмукачката. Ембрионът чува вашия глас и като звук, предаван по въздуха и като вибрации, които се предават директно чрез органите, тъканите и костите ви. Нероденото дете опознава гласа на майка си дълго преди да се появи на бял свят.

Бебето се научава да свързва звуците в утробата с усещането за доволство и недоволство. Емоционалното състояние на майката се предава на ембриона посредством веществата, които тя секретира. Ако майката води приятен, удовлетворяващ разговор или слуша музика, която й харесва, мозъкът й предизвиква производство на вещества, които отразяват спокойствието и доволството й. Тези химични агенти пътуват през кръвта на майката и ембриона, свързани с пъпната връв и предават на детето майчините чувства. Ако майката спори ожесточено, тялото й се изпълва със стресови вещества, които могат да предизвикат отрицателни усещания у ембриона. Лесно е да си представим недоволството на неродено дете, което редовно е излагано на такива "отровни" звуци. Сърдечният ритъм на майката се ускорява, надбъбречните жлези произвеждат стресови хормони. У нероденото дете се активира реакцията "бий се или бягай", но за съжаление то нито може да избяга, нито да се бори със звука или онова, което го предизвиква. Семената на тревогата, опасението и враждебността вече са посети в матката. Бъдещото бебе започва да свързва звуците с вътрешните си усещания.

Постарайте се да избягвате силните звуци, тъй като шумовото замърсяване има отрицателен ефект и върху майката, и върху детето. Учените съобщават, че майки, които живеят под траекторията на излитащи самолети, произвеждат по-малко хормони на растежа и е по-вероятно да родят по-дребни бебета от онези, които живеят на същото разстояние от летището, но не точно под траекторията на излитащите самолети. Подобен ефект е установен и при жени, които трябва да работят във фабрики, където нивото на шума е постоянно високо. Доколкото е възможно, постарайте се да избягвате вибрации, които водят до вашия и на бебето дискомфорт.

От друга страна не можем да очакваме, че ще успеете напълно да избегнете неприятните шумове през цялата бременност. Не искаме да се притеснявате, че навреждате на бебето всеки път когато сте разстроена, спорите или слушате силно рокендрол. Животът неизбежно ни носи шумни моменти, които не могат, нито пък непременно трябва да бъдат избягвани. Просто ви предупреждаваме, че съществото във вас, подслушва живота ви. Когато е възможно, слушайте приятни звуци, знаейки, че насладата, която изпитвате, изпитва и вашето дете.

УСЕЩАНИЯТА В УТРОБАТА

Ние опипваме пътя си към този свят посредством две различни, но взаимосвързани системи. Едната, саматичната, ни подава информация за допир, натиск, температура и болка, а втората, вестибуларната, ни информира как сме ситуирани в пространството. Основната анатомична структура, която изследва света посредством докосване, е добре развита по времето, когато ембрионът е на около 15 седмици. Множество разнообразни сензори се развиват по кожата и в крайниците на бебето, те съобщават на мозъка му текстурата, интензитета, положението и температурата на всичко, което то докосва или което се докосва до него.

Вестибуларният апарат ни помага да заемем правилно положение по отношение на заобикалящата ни среда. Тъй като живеем на планета с гравитация, винаги трябва да знаем къде е "горе". Макар че детето не може да седи без чужда помощ, докато не навърши шест месеца и може да мине повече от година, докато се изправи и тръгне без помощ, вестибуларният апарат, необходим за тези жизненоважни функции, започва да се развива още след първите 14 седмици от ембрионалния му живот.

Бебетата в утробата реагират на докосване. През петия месец може да се види как ембрионът докосва лицето си, смуче палеца и другите си пръсти. Натискът чрез външен масаж води до промени в активността и сърдечния му ритъм, а към шестия месец в утробата нероденото бебе реагира на докосване също като едногодишно дете. Освен това неродените бебета усещат промяната в температурата и чувстват болка. При инжектиране на студена вода в околоплодната течност ембрионът се опитва да се отдръпне, а ако при проникване в амниона, бъде убодено с игла, реакцията му показва, че изпитва неприятно усещане, което не му харесва.

Има доказателства, че през петия месец на ембрионалния си живот, детето ви започва да се ориентира в пространството. Изследванията показват, че неродените бебета се наместват по-удобно в утробата като ритат. Бебето променя положението си, когато и майката промени своето и при рязко нейно движение, могат да се доловят внезапни моторни реакции и промяна в сърдечния ритъм на зародиша. Тези нагаждания към естествената дейност на майката помагат за развитието на системата за ориентиране на зародиша като подготовка за живота извън утробата. Съзнателните ви движения по време на танци или йога стимулират здравите нервни връзки между крайниците, тялото и мозъка на растящото бебе.

Макар че не сме сигурни дали бебето изпитва удоволствие, когато ви масажират корема или от разпъването на гръбнака по време на йога, знаем, че когато вие се чувствате добре, ембрионът се къпе в предизвикващите блаженство вещества, които тялото ви произвежда. Съзнателното движение е от полза и за вас, и за нероденото ви бебе.

ВИЖДАНЕТО В УТРОБАТА

Утробата е тъмно място, но все пак в нея прониква светлина. Най-раните доказателства за развитие на зрителен апарат се появяват към първия месец от бременността, а в края на първото тримесечие очите на бебето притежават всички основни компоненти. Зрителният апарат продължава да се развива и усложнява по време на бременността и след това, тъй като способността на детето да обработва визуална информация се развива окончателно едва през седмия месец след раждането му.

Клепачите на зародиша започват да се повдигат около двадесет седмици след началото на бременността и съществуват убедителни доказателства, че между 2 и 10 процента от външната светлина достига до рудиментарните очи на фетуса. Когато осветят корема на бременна жена със силен прожектор, нероденото дете засилва моторната си активност и сърдечният му ритъм се ускорява. Непряка, но по-важна роля за визуалната стимулация на бебето играе онова, което гледате вие. Сцените на насилие, показвани от медиите, стимулират стресова реакция на тялото ви, която се предава на детето. Красивите, приятни гледки пораждат физиологични реакции, които са обновяващи и балансиращи. Не ви съветваме да ходите с наочници, но ви препоръчваме редовно да си оплаквате очите с някоя хубава гледка.

ВКУСВАНЕТО В УТРОБАТА

Вкусовите брадавички на бебето се появяват още на дванадесетата седмица от ембрионалния живот и в началото на второто тримесечие са вече добре развити. Отначало се намират из цялата му уста, но постепенно се съсредоточават върху езика и небцето. През дванадесетата седмица те се свързват с нервните влакна, а към петнадесетата вече функционират.

Направените проучвания показват, че нероденото бебе увеличава или намалява глътките си, в зависимост от вкуса на околоплодната течност и изглежда, още тогава обича сладкиши. Вътрешноутробни изследвания показват, че ако в околоплодната течност се инжектира сладък разтвор, бебето поглъща повече, а ако е горчив - по-малко. От много рано можем да различаваме приятните на вкус вещества от неприятните.

Както ще научим по-нататък в тази книга, най-добрият начин да се убедите, че се храните оптимално, е ежедневно да включвате в диетата си храни с шестте основни вкуса. Нероденото ви дете се храни не само с онова, което ядете вие, но и вече усеща вкуса му също като вас.

ОБОНЯНИЕТО В УТРОБАТА

Като възрастни ние възприемаме уханието на света посредством миниатюрни специализирани рецептори в носовите ходове, които проучват въздуха за богати на миризма молекули. Клетъчният апарат за възприемане на мириса се появява още през четвъртата седмица на ембриона и към половината на бременността вече е добре развит. Очевидният въпрос е "Има ли какво да мирише вашето бебе?" и отговорът е "Да". Околоплодната течност обикновено съдържа голям асортимент от ароматни субстанции, които варират през различните дни, в зависимост от храната ви. Недоносените бебета реагират на много миризми, а ембрионите на много видове бозайници реагират на ароматичните вещества, инжектирани в околоплодната течност. Някои подправки като къри и чесън се просмукват в околоплодната течност и при раждането някои бебета миришат на подправката от храната, която майката е яла предишната вечер.

Бебетата помнят миризмите и вкусовете, които поемат в утробата. Изследванията показват, че новородените бозайници - от гризачи до хора - сочат предпочитания към вещества с аромати, които са опитвали преди раждането. Бебетата плъхове предпочитат напитки, съдържащи ябълков сок, ако в утробата са усетили аромата на ябълки. Новородените човешки деца предпочитат аромата на своята околоплодна течност няколко дни след раждането. Ако новороденото бебе може да избира дали да суче от неизмитата гърда на майка си, която мирише подобно на околоплодната течност, или от измита гърда, повече от 75 процента от времето ще предпочита онази с познатия мирис на околоплодната течност. Както и при всички останали сетива, обонятелните ви усещания по време на бременността се възприемат по същия начин от бебето. Както ще разгледаме подробно в глава втора, можете да използвате това знание, за да засилите и своето, и неговото удоволствие.

Даровете на бременността

Бременността е скъпоценна възможност да бъдем грижливи и разумни. Съзнателно можете да се настроите към вътрешното си състояние, да опознаете по-добре себе си, нероденото си бебе и да цените всеки миг от живота си. Намерете време да поседите и да се заслушате дълбоко в себе си, и ще започнете да забелязвате недоловимите начини, по които вие и нероденото ви дете реагирате на избора, който правите за различни неща. Осъзнавайки собствените си сетивни усещания, ще усетите как естествено се успокоявате и започвате да живеете по-съзнателно. Животът ще ви стане по-ясен, ще усетите повече вътрешен покой. А това ще има огромно въздействие върху първите контакти на вашето неродено бебе със света.

Упражнение

Легнете и оставете очите си да се затворят. Поемете си няколко пъти дълбоко въздух и се съсредоточете върху вътрешността на тялото си. Огледайте се. Почувствайте и си представете пространството. Забележете сенките, едва доловимите цветове и структури в себе си. Почувствайте как дъхът ви преминава през тялото. Доловете вибрацията му и се заслушайте в звука му. При следващите няколко вдишвания следете този звук. Оставете го да ви отведе още по-навътре във вас. С всяко вдишване обграждайте с нежност бебето си, с всяко издишване си представяйте как то расте в тялото ви. Вдишвайте нежността, издишвайте ясната представа за бебето. Поздравете се за своята роля в създаването на това малко същество. Вдишвайте радостта за чудото във вашето тяло, а докато издишвате, усещайте любовта си към новото създание, което расте във вас.

Пътуването към живота

Дотук наблегнахме на развитието на сетивата на бебето, защото е важно да променим представата, че неродените деца са изолирани, нереагиращи купчини клетки, и да разберем, че те притежават първично съзнание и се влияят от звуците, усещанията, гледките, вкусовете и миризмите в своята среда. Тъй като бебето има ограничена възможност да повлияе върху своите преживявания, ваша отговорност е да изберете онези, които му осигуряват най-добро подхранване и са най-малко вредни за него. Вашият избор осигурява ресурсите, които подпомагат душата на бебето ви да създаде тялото, сетивата и ума му.

Последователното развитие на бебешкото телце е израз на синхронния разум на природата. Развитието на дясната страна на тялото не предизвиква развитието на лявата; по-скоро едновременната поява на симетрични компоненти е дирижирана от скрит разум. Той е отвъд причината и следствието, времето и пространството, началото и края. Независимо дали ще наречете тази сила природа, дух или Бог, способността й да създава форми от безформеното е магическа и чудодейна.

Нека разгледаме няколко основни събития, които отбелязват това необикновено пътуване от оплодената яйцеклетка до завършено новородено човече.

1-14 ден: Времето между първия ден на последния ви менструален период и деня на овулацията.

Краят на втората седмица: Спермата на бащата опложда яйцеклетката на майката във фалопиевата тръба.

Трета седмица: Оплодената яйцеклетка се дели неколкократно и се прикрепя към вътрешната повърхност на матката.

Четвърта седмица: Ембрионът се диференцира на три различни слоя:

Външен слой, който ще се превърне в кожа, нервна система, косата и нокти

Среден слой, който ще изгради мускулите, костите, сърцето и кръвоносните съдове

Вътрешен слой, който ще оформи храносмилателния тракт и отделителната система.

Ембрионът получава храна и кислород от плацентата посредством пъпната връв. Всичко, от което зародишът има нужда до раждането си, ще преминава през нея. Макар и способна да филтрира много вещества от тялото ви, плацентата не може да пречисти всичко. Много лекарства и токсини минават през тази бариера и навлизат в тялото на бебето ви.

Шеста седмица: Примитивното сърце на бебето бие, макар дължината на ембриона да е по-малко от 0,6 см. Той вече има първични очи, ръчички и крачка.

Осма седмица: Ембрионът вече се превръща във "fetus", което на латински означава "млад". Тежи по-малко от 15 г. Оформя се храносмилателният тракт, кръвта разнася кислород и хранителни вещества на клетките посредством примитивна циркулираща система.

Десета седмица: Зародишът е около 2,5 см на дължина, различават се очи, уши, пръсти на ръцете и краката. Вътрешните органи функционират, а мозъкът му нараства с невероятното темпо от 250 000 нови клетки на минута!

Дванадесета седмица: Лицето на нероденото дете вече прилича на човешко с мъничкото си носле и брадичка. Зародишът е дълъг над 7,5 см и тежи около 56 г. Може да се свива и да изпъва пръстите на ръцете си. Полът му вече е ясен.

Шестнадесета седмица: На главата расте пухкава косица (lanugo). Бебето ви се движи и устата му се движи сякаш суче. Костите му се втвърдяват, изграждат се мускулите.

Двадесета седмица: По пръстите на ръцете и краката се появяват нокътчета. Цялото тяло е покрито с фини косъмчета. Майката усеща движението на зародиша в утробата си. Сърдечният му ритъм може да се чуе със стетоскоп. Бебето е около 20 см дълго.

Двадесет и четвърта седмица: Бебето вече тежи над половин килограм и е малко по-късо от 30 см. Веждите и миглите са добре оформени. Малките алвеоли в дробовете са почти функционални.

Двадесет и осма седмица макар и недоразвити, дробовете на бебето са развити до етапа, в който би могло да оцелее извън утробата. Клепачите му се вдигат и спускат. Тежи над 2,5 кг и може да достигне 38 см дължина.

Тридесет и втора седмица: Костите са добре оформени, но все още меки. Появяват се ритмични дихателни движения. Нервната система се развива постоянно и бебето се научава да регулира телесната си температура. Започва натрупване на телесна мазнина.

Тридесет и шеста седмица: Зародишът е дълъг между 40 и 48 см и тежи около 3 кг. Ако се роди преждевременно на този етап, има голяма вероятност да оживее.

38-40 седмица: Терминът на бебето е пълен, то е готово да започне живот извън утробата.

Чудото на сътворението

Природата създава у вас завършен човешки организъм с всичките му органи само за 40 седмици. По време на бременността тялото ви е вселената за нероденото бебе. Вие сте реките, слънцето, земята, атмосферата и небето за създанието, което расте във вас. Тялото, умът и душата на вашето дете са тясно свързани с вашите. Заедно вие представлявате творческия поток на живота.

Във всеки миг нероденото ви бебе слуша звуците и вибрациите от вашето сърце и дишане. То усеща стреса, напрежението и страха ви, както и радостта, щастието и спокойствието. Когато се движите, смеете се, плачете, отделяте или почивате, вашето неродено дете реагира. Жизненият потенциал на бебето е кодиран във всяка от неговите клетки, а телесната ви среда може да подпомогне или да попречи на растежа му. Приемете тази отговорност с радост, защото всеки здравословен избор, който правите в името на нероденото си дете, е полезен и за вас. Вашата бременност може да бъде вълшебно начало и за вас, и за вашето дете.

Упражнение

Седнете удобно и затворете очи. Леко вдишвайте и издишвайте. Насочете съзнанието си към вътрешността на тялото. Докато вдишвате, почувствайте енергията и кислорода, които поемате от вселената, от Източника. Докато чувствате как въздухът изпълва тялото ви, забележете как навлиза в корема ви. Почувствайте как обгражда бебето ви. Доловете усещанията и енергията на всеки дъх. Сега издишайте и освободете въздуха обратно във вселената. Продължете така няколко минути. Вдишвайте, напълнете корема с въздух; издишвайте и го връщайте във вселената - с всеки дъх вие подхранвате себе си и бебето.

А сега се съсредоточете в пространството около утробата ви. Представете си, че преминавате през стената на матката и околоплодния мехур и плувате в утробата си. Потопете се дълбоко в околоплодната течност и плувайте там заедно с бебето си. Почувствайте колко мека и нежна е тази течност и забележете, че температурата й е подходяща за бебето. Докато се взирате в пространството и полумрака на утробата си - поемете дъх - усетете какво е да сте в тялото си. Това са усещанията на вашето бебе, докато расне във вас.

Огледайте вътрешната повърхност на утробата и открийте мястото, където плацентата е свързана със стената на матката. Отдайте за миг уважение на този орган, който непрекъснато храни бебето ви. Усетете колко е важен, за да поддържа бебето живо. Продължете да се оглеждате, опитайте се да откриете пъпната връв, която е свързана с плацентата. Това е връзката с живота на вашето бебе. Проследете със съзнанието си връвта, докато видите къде е свързана с коремчето на бебето ви. Сега погледнете бебето - живо и растящо в тялото ви. Почувствайте се до него. Отделете няколко мига, за да усетите това изключително малко създание, което се променя в корема ви. Дайте си сметка колко е невероятно, че у вас един малък човек расте и се променя. За вашето бебе вие сте цялата вселена. Почувствайте се като негова майка - забележете как го защищавате, докато се развива и расте. Погледнете малкото му телце. Вижте пръстчетата на ръцете и краката му, мъничкия му торс и главичка. Отделете няколко мига, за да погледате лицето му и си представете какво ще бъде да погледнете за пръв път в очите му. Представете си как ще го държите в прегръдките си. Почувствайте го в тялото си, в топлото гнезденце на утробата ви.

Когато се почувствате готови, насочете съзнанието си обратно към дъха. Почувствайте как въздухът влиза и излиза от тялото ви. Забележете как коремът ви се издига и спада с всеки дъх. Усетете как въздухът се носи в стаята около вас. Раздвижете тялото си както ви харесва. Когато сте готови, отворете очи.

Отделете няколко минути, за да запишете в дневника си какво е усещането в тялото ви да расте бебе. Опитайте се да си представите вашето бебе и го нарисувайте.

Специално внимание

* Няколко пъти през деня слагайте ръце върху корема си и отправяйте към бебето мисли, изпълнени с любов.

* Записвайте преживяванията си всеки ден.

* В началото на бременността посадете дръвче или цъфтящ храст, който да символизира растежа на бебето в утробата ви. Когато детето се роди, можете заедно да се грижите за растението.

ВТОРА ГЛАВА

Екология на утробата

"Ти, всемогъщи, древен и неразгадаем,

безимен и безформен,

наричан Брахман, Абрахам и Праотец,

в детето - дар благословен - си ти.

Приветстваме те милиони пъти

във всяко зрънце на Творението."

Дийпак Чопра

В Аюрведа се казва: "Вие ставате онова, което виждате." На запад е разпространена максимата: "Човек е това, което яде." Макар тези сентенции да идват от различни култури, в основата си означават едно и също. Нашите преживявания ни формират. Когато слушате, усещате, виждате, вкусвате или миришете, във всеки миг вашите преживявания оформят личността ви. Тялото и ума ви се изграждат от натрупания опит.

Аюрведа учи, че ако искате да разберете миналото си, трябва да погледнете тялото си в този миг. Можем да доразвием това. Ако искате да знаете как ще изглежда тялото ви в бъдеще, замислете се какви са сегашните ви преживявания. Всяко преживяване се усвоява от молекулите на тялото ви. Макар да е явно, че храната, която консумирате, е градивният материал на тялото, също така е вярно, че звуците, които слушате, усещанията, които изпитвате, гледките, които виждате, и ароматите, които долавяте, се трансформират във физическите молекули, които изграждат тялото ви. Вашето тяло е поле от жива информация и разум.

През последните години невролозите дадоха научно обяснение на този процес. Посредством съвременни технологии, включително картографиране на мозъка и томография с позитронни лъчи, ние вече знаем, че всяко сетивно усещане и свързаната с него емоционална реакция води до промяна в електричеството и химията на вашата физиология. Сетивните ви усещания имат или животоподдържащо, или разрушително въздействие върху тялото и ума ви. Дори въображаемите преживявания могат да имат голям физиологичен ефект. Опитайте следното простичко упражнение.

Представете си, че чувате наблизо да преминава линейка с включена сирена.

Представете си, че слушате концерт за цигулка от Бах.

Представете си, че ви е ужилила пчела.

Представете си, че държите в прегръдките си бебе.

Представете си, че присъствате на автомобилна катастрофа.

Представете си, че наблюдавате красив залез.

Представете си, че пиете горчиво лекарство.

Представете си, че захапвате сочен плод.

Представете си миризмата на лисица.

Представете си уханието на цвете.

Всяко от тези усещания, приятно или неприятно, въображаемо или реално, променя тялото ви. Когато сензорната стимулация е успокояваща, тялото ви произвежда вещества, които стимулират дишането. Когато е неприятна, изработвате стресови хормони. Тези различни химични вещества имат способността да подхранват или изтощават тялото ви. В този процес нервната ви система играе главна роля. Тя е забележително устройство, което различава, филтрира, интерпретира и реагира на енергията и информацията, която получавате посредством сетивата си. Когато чуете рева на новородено, мозъкът ви обработва първичната сетивна информация, разпознава я като плач, разтълкува я като страдание и предизвиква реакция. Тези неврофизиологични промени въздействат върху всяка клетка от вашето същество. Вашите тълкувания, емоции и чувства се кодират в химични агенти, които преминават през цялото ви тяло.

Вашите мисли и думи буквално се материализират. Когато се чувствате напрегнати, произвеждате вещества, кодирани за стрес, и всяка клетка в тялото ви получава това съобщение. Когато сте радостни, тялото изработва хормоните на щастието - ендорфини и енцефалини. Когато сте спокойни и отпуснати, веществата, които произвеждате, имат същия ефект като успокоителните лекарства. Вашето тяло е израз на вашите преживявания.

По време на бременността клетките на нероденото ви бебе също се информират за вашите преживявания и усещания. Както споменахме в предишната глава, средата във вашата утроба е богата на звуци и усещания, а впечатленията ви от света непрекъснато достигат до бебето. Вашето неродено дете е гъвкаво и адаптивно малко създание, по-осъзнаващо реагиращо и взаимодействащо с околната среда, отколкото учените допускаха доскоро. В отсъствието на прекалено много стрес в тялото ви, вашата нервна система работи плавно. Когато сте спокойни и съсредоточени, бебето ви ще расте спокойно, в унисон със собствения си биологичен ритъм.

Адреналинът, норадреналинът, окситоцинът, серотонинът и други подобни вещества се пренасят през плацентата и влияят върху нероденото бебе. Тези химични вещества предизвикват водопад от реакции в тялото ви и в тялото на детето.

Изследвания с ултразвук показват, че след като бременната жена е преживяла някакво стресиращо събитие, което я е разтревожило, бебето реагира с ускоряване на сърдечния ритъм или силно ритане.

Съзнанието е ключовият фактор, който може да ви помогне да създадете стимулираща среда за бебето си. Вместо да карате на автопилот, използвайте възможността, предоставена ви от бременността, за да оцените съзнателно средата си и ефекта, който има тя върху вас и вашето бебе. Научете се да го стимулирате, като подбирате положителни преживявания и избягвате отрицателните. Можете да го направите, като съзнателно се стремите към баланс в тялото ви с помощта на всяко от петте сетива.

УПРАЖНЕНИЕ

Спрете за миг и се съсредоточете върху това, което виждате около себе си. Забележете цветовете, големината и формата на предметите наоколо. Обърнете внимание на текстурата на всеки от тях. Затворете очи и се вслушайте в звуците, които ви обкръжават в този момент. Съсредоточете се върху всеки от тях. Усетете докосването, което стимулира кожата ви в този момент. Усетете дрехите върху себе си, натиска на краката ви върху земята. Нежно погалете ръката си и забележете усещането, което докосването предизвиква в тялото ви. Вдъхнете аромата на въздуха. Оближете устни и почувствайте вкуса и усещането в устата си. Забележете как обръщайки внимание на тези неща, вие пробуждате всяко от петте си сетива.

Пробуждане на вътрешната аптека посредством петте прозореца към

вашата душа

В Древна Индия на напредналите в Аюрведа ученици давали задача да открият неща, които нямат терапевтична стойност. Само един, Дживака, се върнал с празни ръце, казвайки, че към каквото и да насочи вниманието си, то влияе върху ума и тялото му. Птичите песни, полъха на вятъра върху лицето му, гледката на залеза, вкуса на някой плод, уханието на цвете - всяко от тези преживявания имало терапевтично въздействие върху нея и можело да се смята за форма на лечение. Дживака бил обявен за най-добрия в групата си и станал личен лекар на Буда.

Подхранвайте бебето и себе си посредством звуци

Звуците, които ви заобикалят играят важна роля при балансирането на биологичния ви ритъм. Приятните звуци са важни за здравето ви като здравословната храна. Немският философ Мартин Хайдегер е казал: "Мисленето е нюанс на слушането." Ние чуваме мислите си и когато те са достатъчно силни, можем и да ги усетим. Мислите, които чувстваме, се наричат емоции. Помислете за думата майка. Първо чувате мисълта като звук. Почти веднага след това ще изпитате емоцията, която думата майка предизвиква у вас. Ако затворите очи и отново си представите думата майка, ще видите образа, свързан с думата майка в ума ви. Звуците имат способността да предизвикват усещане у всичките ви пет сетива. Помислете за думата лимон. Докато си представяте киселия плод, устата ви може да се напълни със слюнка, защото думата пресъздава предмета, наречен с нея. Мисълта се превръща във форма, думата се материализира.

Посветете се на това редовно да осигурявате на нероденото си бебе здравословна доза приятни звуци. Намерете време да послушате музика, която ви вдъхновява. Въпреки че значението на "ефекта Моцарт", според който, ако бебето ви слуша класическа музика, ще стане по-интелигентно, е спорно, има много данни в подкрепа на мнението, че музиката успокоява тялото, ума и душата ви. Изследванията показват, че слушането на приятни звуци може да свали кръвното налягане, да подсили имунитета и да намали тревожността.

Направете си аптечка от музикални лекарства. Според Аюрведа има три основни начина, по които можете да изгубите баланса. Първо, ако умът ви е неспокоен, това може да доведе до тревога и безсъние. Този тип липса на равновесие се нарича вата или вятър. Второ, може да се изпълните с чувства на раздразнение, разочарование и гняв. Този дисбаланс се нарича пита или огън. И най-накрая, може да станете лениви и мудни, което да доведе до летаргия и умора - това неравновесие в Аюрведа се нарича капха или земя. Можете да използвате музиката, за да си възвърнете баланса във всяка от тези ситуации. Ако се чувствате разтревожени или спите зле, защото умът ви е неспокоен, слушайте нежна и успокояваща музика. Ако се чувствате раздразнени и в лошо настроение, си пуснете музика, която е успокояваща и охлаждаща. Ако се чувствате задръстени и апатични, пуснете си енергична, възстановяваща музика. Слушайте я, когато си почивате, къпете се или ви масажират. След това слушането на любимите ви мелодии ще пробуди спомени за спокойствието, което сте изпитвали под техните звуци, а това ще ви бъде от полза по време на бременността и раждането. Някои от нашите любими музикални произведения са изброени по-долу.

Звуците в природата също имат балансиращ ефект върху ума и тялото ви и могат да ви помогнат да се върнете в основното си състояние на покой. Ходете на разходи там, където можете да слушате тези звуци, които напомнят за вечния разум, който е в основата на цялото творение, включително това на нероденото ви дете. Обърнете внимание на вятъра, който шумоли в листата, на плисъка на морските вълни върху брега, на ромоленето на водата в потока, на шума от падащия в гората водопад, на птичите песни и чуруликането в топъл летен ден. Отделете време и се заслушайте в естествените вибрации, които ви заобикалят.

Играйте активна роля в акустичните преживявания на нероденото ви дете, като съзнателно подбирате положително стимулиращи мелодии за вас и за зародиша. Помолете вашия съпруг или партньор също да се включи. Накарайте го да чете поезия или да разказва приказки на вас и вашето бъдещо бебе. Изследванията показват, че новородените, чийто баща им е говорил по време на бременността, реагират на успокояващия му глас още през първите няколко часа след раждането.

Измислете галено име или обръщение към нероденото си дете и му говорете често. Рецитирайте му любовни стихове, четете вдъхновяващи истории и му пейте приспивни песни. Опитайте се да се вслушате в звуците, които по традиция се използват за духовно възвисяване като грегориански, ведически, юдейски, индиански, келтски или хавайски напеви.

Всеки ден си напомняйте да спрете и да се заслушате в звуците на околната среда и отбелязвайте как се чувствате. Нероденото ви бебе също взаимодейства, пряко и непряко, със звуците около вас. Когато генерирате синхрон и удоволствие в тялото си посредством звука, вие създавате любяща и подхранваща среда за нероденото си бебе.

Нероденото бебе започва да показва поведенчески реакции към външния свят след около шестнадесет седмици и, изглежда, слуша през по-голямата част от деня около двадесет и четвъртата седмица, когато слуховият апарат е напълно оформен.

Музикални предложения по време на бременността

ВАТА______________________________________________________________________

Успокояващи, отпускащи

Magic of Healing - Vata Bruce & Brian Becvar

(Магията на лечението - вата) (Брус и Браънн Беквар)

Angel love Aeoliah

(Ангелска любов) (Иолия)

Collaborations in the moment Steven Halpren & Master Charles

(Сътрудничество в мига) (Стивън Халпрен & Мастър Чарлс)

Om mani Padme hum Master Charls

(Ом мани падме хум) (Мастър Чарлс)

ПИТА______________________________________________________________________

Утешителни, охлаждащи

Magic of Healing - Pitta Master Charles

(магията на лечението - пита) (Мистър Чарлс)

Inner flute Flute for the Spirit

(Вътрешна флейта) (Флют фор дъ спирит)

Bamboo Waterfall Wind Chimes and Bells

(Бамбуков водопад) (Уинд чаймс енд белс)

Waterworks Enya

(Водоскоци) Ениа

КАПА_____________________________________________________________

Енергична, ободряваща

Magic of Healing - Kapha Bruce & Brian Necvar

(Манията нае лечението - капа) (Брус и Брайън Нелвар

The Еssence Deva Premal

(Същността) (Дева Премал)

Live on Earth Krishna Das

(Живей на земята) (Кришна Дас)

The Rising Bruce Springsteen

(Изгревът) (Брус Спрингстийн)

Успокояващият звук на гласа ви може да има огромно положително въздействие върху бебето. То обича да слуша и гласа на вашия партньор. При раждането си ще разпознава гласовете и на двама ви.

Подхранете бебето и себе си чрез докосване

Кожата е най-големият ви сетивен орган притежава и голям лекуващ потенциал. Нейната повърхност съдържа хиляди нервни рецептори, които предават лечителски импулси на тялото и ума ви. Посредством усещането за допир можете да използвате тези лечителски способности на кожата си за вас и за бебето. При докосването се произвеждат вещества, които имат отпускащ и здравословен ефект. Когато някой ви гали нежно или ви правят масаж, нивото на стреса намалява, кръвообращението се подобрява и приятното усещане води до увеличаване на хормоните на удоволствието в тялото ви. Тези здравословни хормони циркулират и през тялото на детето ви. Масажът също подобрява имунната система, намалява податливостта на майката към простуда и грип. Когато се чувствате спокойни и отпуснати, вашето неродено дете също печели от това. Когато се отпуснете, можете да откриете, че бебето така се наслаждава на усещането, че започва да се движи и да подритва игриво, а друг път доволно си почива.

Изследванията показват, че бременни, които се подлагат на масаж, спят по-добре и имат по-ниски нива на тревожност и депресия. Масажираните майки имат по-малко усложнения при раждането и по-рядко раждат недоносени бебета. Съществуват и доказателства, че децата на майки, които редовно са били масажирани по време на бременността, имат по-малко проблеми през първите седмици след раждането.

Упражнение

Няколко пъти през деня нежно поставяйте ръце върху корема си. Представете си, че държите бебето, което спи или рита в утробата ви. Леко масажирайте корема, докато му говорите тихичко. Общувайте се бебето си посредством докосване още преди да се роди.

Подхранване чрез докосване

По време на бременността търсете ласки от вашия съпруг или партньор, от семейството и приятелите си. Намерете професионален масажист, който има опит с бременни жени. Можете да извлечете успокоителните и лечебни свойства на докосването, ако сами се масажирате с масла всеки ден. Според Аюрведа ежедневният самомасаж е един от най-балансиращите компоненти на здравословното ежедневие. Опитайте следната процедура преди или след ежедневната вана или душ. Ако имате проблем със съня, правете масажа, преди да си легнете, а след това си вземете топла ароматотерапевтична вана. Правете масажа върху кърпа или постелка, за да не се хлъзнете и винаги отстранявайте маслото от краката си преди да станете.

Използвайте въздействието на различни масажни масла, за да балансирате ума и тялото си. Масла, които се смятат за по-топли и тежки като сусамовото, ореховото и бадемовото, помагат за успокояване на ума - дисбаланс вата. По-хладните масла като кокосово, маслиново и авокадо помагат за успокояване на раздразнителността, свързана с неравновесието пита. Леките масла като слънчогледово, шафраново и синапено помагат за подобряване на кръвообращението и облекчават задръстването, характерно за дисбаланс капа. Всички естествени масла от зеленчуци, ядки или семена подхранват и успокояват тъканите.

Стилът и интензивността на масажните движения също е от значение за ефекта на масажа. Ако се чувствате неспокойни или имате проблем със съня, движенията трябва да бъдат твърди и натискът по-силен. Ако се чувствате ядосани или раздразнени, използвайте по-нежни движения. Ако се чувствате задръстени или подути, масажът трябва да бъде по-дълбок и енергичен. Вслушайте се в нуждите на своето тяло и действайте съзнателно.

САМОМАСАЖ (5-10 МИНУТИ)

Най-напред затоплете маслото в съд с топла вода. Сипете малко върху дланите си и енергично разтрийте скалпа си. Правете леки, кръгообразни движения, все едно насапунисвате косата си. Докато пръстите ви масажират скалпа, затворете очи и се насладете на усещането.

Ил. от с. 55

След това минете на лицето и ушите. Лекичко масажирайте задната част на ушите. Според Аюрведа и традиционната китайска медицина, по ушите ви има много чувствителни нервни окончания, които се свързват с всички части на тялото, затова масажирането им е особено успокояващо. Сипете още малко масло в дланите си и с кръгообразни движения разтрийте слепоочията, челото, веждите, носа, бузите, челюстта, устата и брадичката. Масажирайте шията от всички страни.

След това преминете към ръцете. И при ръцете, и при краката използвайте кръгообразни движения при ставите и движения напред-назад върху дългите кости. Намажете с кръгообразни движения раменете, после разтрийте напред-назад предмишницата, продължете с кръгови движения при лактите, надлъжни между лакътя и китката, кръгообразни при китките и масажирайте всеки пръст от дланта към върха му.

Бъдете много внимателни с тялото си. Използвайте големи кръгови движения върху гърдите и корема. Докато масажирате корема си и ръцете ви минават върху утробата, изпращайте любов и нежност на растящото бебе. Сложете още малко масло в дланите си и масажирайте гърба си, доколкото можете. Помолете партньора ви да масажира частите, до които не стигате сами.

Завършете с краката и ходилата. Масажирайте краката като ръцете - кръгообразно при тазобедрените стави, надлъжно по бедрата, кръгообразно при коленете и надлъжно по пищялите. С нежни кръгообразни движения разтрийте глезените, а после енергично масажирайте ходилата с надлъжни движения, разтрийте и опънете всеки пръст.

Ако е възможно оставете маслото да попие в тялото ви. Тънък пласт от него ще защищава и подхранва кожата ви и ще помогне на мускулите ви да запазят топлината през деня. Ако си вземете душ след масажа, използвайте мек сапун.

МИНИМАСАЖ (1-2 МИНУТИ)

Ако нямате време за цялостен масаж, и краткият е по-добре, отколкото никакъв. Главата и ходилата ви са най-важните части от тялото, които трябва да масажирате, а това може да стане много бързо.

Втрийте затоплено масло в скалпа с леки кръгообразни движения, за които споменахме по-горе. Използвайте дланите си, за да масажирате челото наляво и надясно.

Внимателно масажирайте слепоочията с кръгови движения. После нежно потъркайте външната част на ушите. Отделете няколко секунди за предната и задната част на шията. Вземете още малко масло и масажирайте двете си ходила с изпънати длани. Втрийте маслото около пръстите си и енергично разтрийте петите с надлъжни движения на дланите. Постойте спокойно няколко секунди, за да си починете и да позволите на маслото да попие, после се изкъпете, както обикновено.

МАСАЖИРАНЕ НА ПЕРИНЕУМА

Перинеумът е разположен в долната част на таза между лонната кост и пред опашната кост в края на гръбнака. Макар че меките тъкани около перинеума по време на раждането стават еластични и се разтягат, препоръчваме ви внимателно да масажирате областта с масло 4-6 седмици преди термина, за да се подготвите за раждането. Това може да ви помогне да намалите вероятността от разкъсвания или наранявания и да ускори заздравяването на тъканите след раждането. Освен това така ще разберете какво е усещането при разтягането на перинеума.

Подхранете бебето и себе си чрез зрението

За вашето бебе вие сте прозорецът към света. Всичко, което виждате, въздейства върху тялото ви и нероденото дете. Когато гледате с любов в очите на партньора си и се изпълвате с приятни усещания, вие ги предавате на детето. Когато се усмихвате с радост на децата, които играят, или наблюдавате красив залез, нещо трепва у вас. Изследванията показват, че зрителните усещания предизвикват химични реакции в тялото, които могат да ни ободрят или потиснат. Когато показали на студенти по медицина видеозапис със сцени на насилие, резултатът бил потискане на имунната система, а докато гледали филмирани състрадателни постъпки, функцията й се засилила. Доколкото е възможно, ограничавайте гледането на неща, които ви потискат като страшни или пълни с насилие филми и телевизионни предавания. Търсете гледки, които ви доставят удоволствие.

Когато се събудите сутрин, съсредоточете се върху първите неща, които виждате около себе си. Отбележете дали те са приятни за очите ви. През деня оценявайте нещата, които виждате и ефекта, който имат върху вас. Преди да си легнете, погледнете към небето - поемете в себе си образите на звездите, луната и цялата галактика. Слейте се с усещанията, които се разливат из тялото ви, докато гледате тези неща. Затворете очи и преценете как се чувствате. Вдъхнете усещането.

Потърсете визуални преживявания, които ви ободряват. Разхождайте се в градини, прекарвайте време на плажа. Излизайте всеки ден. Докато се разхождате сред природата, наслаждавайте се на гледката на буйната растителност и величествените дървета, поглъщайте кислорода, който те отделят. Забелязвайте цвета, текстурата и формата на всичко, което видите. Хората, предметите и събитията "навън" се превръщат в част от онова, което сме ние "отвътре".

Човешките същества са визуални създания и нашето тълкуване на видяното силно въздейства върху чувството ни на удоволствие или неудоволствие. Макар че докато е в утробата ви, преживяванията на вашето бебе са ограничени, има доказателства, че скоро след раждането то вече приема и обработва визуална информация.

Когато зародишът е на тринадесет седмици, очите му са добре развити. Клепачите се затварят до няколко месеца след раждането му, когато очите отново се отварят.

Едно забележително изследване през 70-те години на ХХ век, направено от Т. Дж. Р. Бауър, показва, че дори на няколко часа, новороденото предпочита да гледа лицето на майка си пред това на друга жена. За да направят това изследване, прожектирали двойки женски лица на видеоекран пред бебета, които смучели биберони. Ако новороденото сучело по един начин, на екрана се появявало лицето на непозната жена. Ако го правело по друг начин, виждало майка си. След известен период на наблюдение новородените по-често сучели по начина, който водел до появата на майка им на екрана. Човек се чуди дали бебето започва да си представя лицето на майка си въз основа на звуците и усещанията, които възприема в утробата по същия начин, по който възрастният човек си представя как изглежда някой, когато говори с него по телефона или го слуша по радиото. Ние си създаваме образи от звуците, които чуваме и може би нероденото бебе прави същото. Когато имате избор, гледайте неща, които бихте искали да види и детето ви, и намалете гледането на визуални образи, от които бихте искали да го предпазите. Това ще бъде полезно за вашето общо добруване.

Подхранете бебето и себе си посредством вкуса

Ние проявяваме естествена склонност да проучваме света, като лапаме предметите. Бебетата проявяват тази склонност, когато минават оралната фаза. По време на този период родителите бързо се научават да слагат на недостъпни места всичко, което децата могат да лапнат, ръководени от вътрешния си импулс да вкусват нещата. Милиони години от еволюцията човешките същества са използвали този метод, за да открият източници на полезна храна.

Чувството за вкус оценява хранителния потенциал на всичко, което минава през устата ви. Вкусът ни показва дали една храна ще добави или намали чувството ни на удоволствие. Ако потенциален хранителен източник има приятен вкус, това подсказва на мозъка, че е полезно да се яде повече от него. Ако вкусът е неприятен, съобщението е да се отхвърли. По този начин хората от всички култури по света са разпознавали питателните храни, които се превърнали в основни компоненти на хранителния си режим.

След дишането храненето е нашата най-важна телесна функция. Вкусовите ви брадавички имат изключително чувствителни рецептори, които подпомагат тялото ви да превръща храната в енергия.

Хората често мислят прекалено много за храненето. Опитват се да балансират начина си на хранене според последните препоръки на диетолозите, които препоръчват различни пропорции от въглехидрати, протеини и мазнини. От гледна точка на Аюрведа храненето не бива да се усложнява. Природата е закодирала данните за храната в пакети, които осигуряват нужната енергия и информация за създаване и поддържане на здраво тяло. Тази област е важна част от здравословната бременност, затова ще посветим цялата следваща глава на вашето хранене и това на бебето.

Подхранвайте бебето и себе си посредством миризми

Обонянието е едно от основните ви сетива и е тясно свързано с паметта и емоциите. Ароматът на сладки, които се пекат във фурната, или на люляка в парка може да призове образи, спомени и емоции от миналото. Макар че невинаги го съзнавате, вашият мозък е много чувствителен към ароматните молекули във въздуха около вас. Миризмите осигуряват информация за околната среда и неуловимо въздействат върху настроението, поведението и енергийното ви ниво.

Мозъкът е устроен да обработва и реагира на обонятелната информация посредством лимбичната система. Тя координира о+сновните физиологични функции, които регулират апетита ви, сексуалното желание, кръвното налягане, сърдечния ритъм, цикъла на съня, спомените и емоциите. Вашето обоняние играе роля в тези жизненоважни функции, защото при най-високоразвитите животински видове обонянието се използва, за да определи източниците на храна, подходящи партньори, границите на територията и присъствието на врагове. Въпреки че хората имат по-слабо развито обоняние от много други животни, ние все още реагираме на миризмите и уханията по примитивен и бурен начин.

Всеки ден възприемайте света с обонянието си.

Затворете очи за миг и се опитайте да си представите различните сцени, които ви заобикалят днес. Може да си спомните някои, които са приятни и да откриете други, които са натрапчиви. докато ги пресъздавате, се опитайте да усетите как се чувствате под тяхно влияние. Приятните миризми ви успокояват, а неприятните могат да ви раздразнят или изтощят.

По време на бременността можете да се възползвате от обонянието си като съзнателно подбирате аромати, които са балансиращи и подхранващи. Има два основни начина съзнателно да се използват миризмите, за да засилят удоволствието ви. Първият е да свържете приятния аромат с позитивно преживяване. Когато медитирате, отпускате се в асана, слушате успокояваща музика или ви масажират, разпръснете успокояващо ухание - от лавандула, здравец или хвойна - из стаята. Мозъкът ви ще започне да свързва миризмата с усещанията ви и следващия път само вдъхването на този аромат ще ви помогне да се отпуснете.

Вторият начин е да се възползвате от специфичните терапевтични качества на етеричните масла.

Най-ранните зачатъци на обонятелната система се появяват, когато зародишът е на около шест седмици. Макар да не е възможно да се прецени колко скоро и колко добре той долавя миризмите, знаем, че веднага след раждането бебето може да разпознава познати миризми и ухания.

Тези масла се извличат от корените и стъблата на цветя, плодове, билки и дървета и имат пряко въздействие върху нервната система. Етеричните масла, наричани понякога "душата на растението", имат отдавна утвърдена роля в лечебните методи по целия свят. В Аюрведа ароматите се използват заради медицинските или духовните си свойства. Препоръчваме да носите със себе си малко флаконче с етерично масло, за да ви е под ръка, когато искате да се възползвате от специфичния му терапевтичен ефект.

Отдолу са изброени етерични масла, които могат да се използват, за да успокоят, облекчат или енергитизират вашия ум и тяло и са безопасни по време на бременност.

Етерични масла

МАСЛО СПЕЦИФИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Успокояващо и укрепващо

Лайкучка Балансира храносмилането

Здравец Повдига настроението

Лавандула Облекчава болката

Ванилия Приспива

Облекчаващи и охлаждащи

Жасмин Повдига настроението, действа противовъзпалително

Портокалов цвят Балансира храносмилането, освежава

Пачули Укрепва, подхранва кожата

Мандарина Успокоява нервната система

Енергитизиращи и пречистващи

Канела Стимулира, действа газогонно

Джинджифил Стимулира храносмилането, действа срещу гадене

Хвойна Прояснява ума, вдъхва увереност

Меча стъпка Прочиства и пречиства токсините

 

 

Упражнение

Изберете едно от етеричните масла по-горе, което ви харесва. Легнете на удобно място или си вземете топла вана. Разпръснете маслото във въздуха или сипете няколко капки във ваната.

Щом се почувствате удобно, затворете очи и се концентрирайте върху дишането си. Забележете какви са усещанията в тялото ви. Почувствайте как дъхът ви влиза в корема и усетете как ви заобикаля ароматът. Вдишайте го. Позволете на уханието да ви отпусне още повече. Почувствайте как енергията на маслото стапя всяко напрежение или съпротива в тялото ви. Вдишайте отпускането, издишвайте напрежението. При следващото вдишване се концентрирайте до върха на главата си. Когато издишате, отпуснете се по целия път надолу през цялото тяло до пръстите на краката. Почувствайте как с всяко вдишване мускулите ви се отпускат. Правете го няколко минути - вдишвайте към върха на главата и издишвайте до върховете на пръстите си.

А сега се съсредоточете върху корема и почувствайте бебето в утробата си. Вдишвайте спокойствие в корема и се отпускайте заедно с бебето, докато издишвате.

Съзнателен избор

Вие сте сборът от различните видове избори, които правите. На всяко основно ниво, изборът, който правите, определя сетивните ви усещания - онова, което чувате, усещате, виждате, вкусвате и миришете. Когато следите вътрешните преживявания, които са резултат от външните усещания, вие се свързвате със самата същност на живота си. Всяко преживяване влияе върху биологията ви. Всичко, което ви се случва, се записва в тялото ви и с всяко ново преживяване тялото ви се променя. Колкото по-съзнателно подбирате преживяванията си, толкова по-съзнателно създавате тялото си.

Бременността не е просто нещо, което ви се случва - тя е чудодейно събитие, в което вие също играете ролята на създател. В продължение на девет месеца сте всичко за вашето неродено бебе и то се влияе от всяко ваше преживяване. В сърцевината на вашето същество вие вече знаете това, защото сте преживели и изпитали това, докато сте се развивали и расли в утробата на майка си. Сега тази информация достига до съзнателния ви ум, възползвайте се от нея, за да създадете магическо начало за своето дете.

Специално внимание

* Няколко пъти през деня слагайте ръце върху корема си и отправяйте към бебето мисли, изпълнени с любов.

* Записвайте преживяванията си всеки ден.

* В началото на бременността посадете дърво или цъфтящ храст, който да символизира растежа на бебето в утробата ви. Когато детето се роди, можете заедно да се грижите за растението.

* Четете вълшебни приказки и любими стихове на глас на бебето и слушайте приятна, отпускаща музика всеки ден.

* Всеки ден си правете масаж с масло, преди да се изкъпете.

* Ароматизирайте помещението, преди да послушате музика, да вземете вана или докато медитирате, за да създадете връзка между уханието и състоянието си на покой.