Към Bard.bg
Сърцето на зимата (Робърт Джордан)

Сърцето на зимата

Робърт Джордан
Откъс

Глава

1

Пророкът

Колелото на Времето се върти и Вековете идват и си отиват, оставяйки спомени, които се превръщат в легенди. Легендите заглъхват в мит и дори митът отдавна е забравен, когато породилият го Век се върне отново. В един Век, наричан от някои Третия век, Век, чието идване предстои, и Век отдавна отминал, над Аритския океан се надигна вятър. Вятърът не беше началото. Няма начала, нито краища при въртенето на Колелото на Времето. Но беше някакво начало.

На изток задуха вятърът, над студените сиво-зелени океански вълни и към Тарабон, където корабите, вече разтоварени или чакащи реда си да влязат в залива на Танчико, се поклащаха на котва край ниския бряг. Други кораби, малки и големи, изпълваха огромния залив, и баржи, превозващи хора и товар, защото нямаше празно място по нито един от градските кейове. Жителите на Танчико се бяха наплашили, след като градът им падна в ръцете на новите господари, с техните странни порядки и още по-странни същества, и жени, можещи да преливат, които държаха окаишени. Още повече се наплашиха, когато пристигна тази флота, зашеметяваща въображението с размерите си, и започна да сипе не само войници, но и търговци с остри погледи, занаятчии с невиждани сечива и дори цели домочадия с фургони, пълни със земеделски сечива и странни растения. Но имаше нов крал и нова панархеса и макар кралят и панархесата да дължаха васална вярност на някаква далечна императрица, макар сеанчанските благородници да обитаваха повечето палати и да изискваха повече покорство от всеки тарабонски владетел или владетелка, животът за повечето хора не се беше променил много, а доколкото се беше променил, бе към по-добро. Сеанчанската „Кръв“ рядко влизаше в досег с простия народ, а с необичайните порядки се свикваше. Безвластието, опустошило страната, вече бе само спомен, а с него – и гладът. Бунтовниците, разбойниците и Заклетите в Дракона, които бяха опустошавали земята, бяха изловени или изтласкани към Равнината на Алмот и търговията отново се задвижи. Ордите изнемощели от глад бежанци, струпани по улиците на града, се бяха върнали по селата и фермите си. А новопристигащите не се задържаха в Танчико толкова дълго, че градът да не може да ги издържи. Въпреки снеговете войници, търговци, занаятчии и селяни се развръщаха навътре в страната на пълчища от десетки хиляди, но леденият вятър кротко замиташе Танчико и след толкова сурови премеждия хората дори изпитваха доволство от съдбата си.

На левги на изток задуха вятърът, усилваше се и затихваше, разделяше се, но не секваше, на изток и след това възви на юг, през гори и равнини, загърнати от зимата, с оголени клони и изсъхнала трева, докато накрая не прекоси някогашната граница между Тарабон и Амадиция. Все още си беше граница, но само на думи. Нямаше ги обичайните митнически постове, нито стражите. На изток и юг, покрай южните подножия на Мъгливите планини, и се завихри покрай високите стени на Амадор. Завладеният Амадор. Знамето на върха на масивната Крепост на Светлината заплющя под напора на вятъра и златният ястреб на него сякаш наистина полетя, стиснал в ноктите си мълнии. Малцина от местните жители напускаха домовете си освен при крайна нужда, а и тези малцина бързаха по замръзналите улици, плътно загърнати в дебелите си наметала и свели очи към земята. Свели очи не само за да гледат къде стъпват по хлъзгавата каменна настилка, но и за да не виждат някой случайно минаващ сеанчанец, яхнал звяр, подобен на котка, само че с бронзови люспи и голям като кон, или тарабонците с железни була, пазещи на групи някогашни Чеда на Светлината, сега оковани във вериги и подложени на животински труд – да теглят фургоните със смет извън града. Едва от месец и половина в прегръдката на Сеанчан, хората в престолния град на Амадиция усещаха хапещия вятър като бич и онези от тях, които не проклинаха съдбата, разсъждаваха напусто какви ли грехове са им донесли това наказание.

На изток продължи воят на вятъра, над опустошена земя, където имаше толкова изпепелени села и порутени ферми, колкото и все още обитавани от хора. Снегът покриваше обгорели греди и изоставени обори и смекчаваше с белотата си грозната гледка, макар да добавяше към смъртния глад смъртен студ. А и все още се срещаха там мечове, секири и копия, готови да сеят още смърт. Още на изток продължи и застена с погребалната си песен над незащитената от крепостни стени Абила. Над стражевите кули на този град не се вееха знамена, защото тук бе Пророкът на лорд Дракона, а Пророкът нямаше нужда от друго знаме освен от името си. В Абила хората тръпнеха повече от името на Пророка, отколкото от вятъра. Впрочем хората навсякъде тръпнеха от неговото име.

Перин Айбара крачеше към високата къща на някакъв търговец, сега обитавана от Масема, без да обръща внимание на шибащия наметалото му вятър. Обедното слънце не грееше и мразовитият въздух хапеше жестоко. Лицето на Перин бе спокойно, макар да беше толкова ядосан, че не усещаше дори студа. Едва удържаше ръцете си да не посегнат към дръжката на секирата. Масема – нямаше да го нарече Пророка, поне в ума си – никога! – Масема най-вероятно беше кръгъл глупак и със сигурност безумец. Властен глупак при това, по-властен от повечето крале, и безумец на всичко отгоре.

Телохранителите на Масема изпълваха улицата от единия до другия край и продължаваха нататък по ъглите на другите улици. Кокалести типове, навлекли крадени копринени одежди, безбради чираци с дрипави палта, доскоро шишкави търговци, облечени в останките от някогашните си фини вълнени палта. Дъхът им излизаше на бяла пара и някои, които нямаха наметала, потръпваха от студа, но всички стискаха кой копие, кой арбалет. Все пак, външно поне, не изглеждаха враждебни. Знаеха, че се познава с Пророка, и го зяпаха така, сякаш очакваха да подскочи и да полети. Или най-малко да направи няколко кълбета във въздуха. Ноздрите му отделиха мириса на пушека от градските комини. Повечето мъже воняха на стара пот и немити тела, на нетърпение и страх. И на някаква странна треска, която не бе разпознавал досега, треска, отразила лудостта на самия Масема. Враждебни или не, можеха да го убият, както и всеки друг, стига Масема да им кажеше една дума. Цели народи бяха готови да изколят, стига Масема да им кажеше една дума. Докато ги душеше, изпита по-смразяващ студ дори от зимния вятър. Зарадва се като никога досега, че бе отказал на Файле да дойде с него.

Мъжете, които бе оставил с конете, играеха на зарове до животните, или поне се правеха, че играят върху разчистените от снега камъни. Не можеше да се разчита на Масема, така че те обръщаха повече внимание на къщата и стражите ѝ, отколкото на играта. Тримата Стражници наскачаха, щом се появи, и очите им се извърнаха към спътничките му, крачещи след него. Знаеха какво са изпитали техните Айез Седай там, вътре. Неалд се оказа по-муден, спря се да прибере заровете и монетите. Вятърничав човек беше този ашаман, все поглаждаше къдравите си мустаци, перчеше се и се подхилваше на жените, но сега се изправи на пръсти, изпънат и наежен като котарак.

– Помислих, че ще трябва да си пробиваме път с бой – промърмори Илиас до рамото на Перин.

Златните му очи обаче грееха кротко. Висок и мършав старец с плъстена шапка с широка периферия, с побеляла коса, стигаща до кръста му, и дълга брада, спускаща се до гърдите. С дълъг нож на колана, вместо меч. Нищо, че е бил Стражник навремето. И все още беше, в известен смисъл.

– Това е единственото, което стана като хората – отвърна му Перин и взе юздите на коня си от Неалд. Ашаманът вдигна въпросително вежда, но Перин поклати глава – не го интересуваше въпросът – и Неалд не каза нищо, а само подаде юздите на втория кон на Илиас и се метна на своя пъструшко.

Перин нямаше време да се занимава с въсенето на мурандиеца. Ранд го беше изпратил да му доведе Масема и Масема идваше. Както винаги напоследък, щом се сетеше за Ранд, в главата му се завихряха цветове и както винаги, той се постара да не им обръща внимание. Масема беше твърде тежък проблем за Перин, за да си губи времето с някакви си цветове. Проклетникът Масема смяташе за светотатство, ако някой друг освен Ранд докосва Единствената сила. Ранд според него не беше всъщност смъртен: той беше самата въплътена Светлина! Така че никакво Пътуване, никакъв бърз отскок от Кайриен през Портал, отворен от някой ашаман, колкото и да се беше мъчил Перин да вкара малко разум в главата на Масема. Щяха да яздят всичките тези над четиристотин левги през Светлината само знае какво. И при това да пазят в пълна тайна кои са самите те, както и кой е Масема. Такива бяха разпорежданията на Ранд.

– Остава само един начин, за който се сещам, момче – рече Илиас, сякаш го беше чул да си говори на глас. – Но шансът е малък. Сигурно ще е по-добре да го ударим с тояга по главата и да си пробием път с бой.

– Знам – изръмжа Перин.

Беше го обмислял неведнъж, докато спореха. С ашаманите, Айез Седай и Мъдрите с тях, все преливащи, можеше и да се окаже възможно. Но беше видял с очите си битка, водена с Единствената сила – хора за миг разкъсани на жалки кървави късове и земята, изригваща огън. Докато свършат, Абила щеше да се превърне в касапница. Доколкото зависеше от него, нямаше да позволи това да стане отново.

– Какво ще си помисли според теб Пророкът? – попита Илиас.

Перин трябваше да разтърси глава, за да си прочисти ума от Думайски кладенци и от Абила, която щеше да заприлича на Думайски кладенци, преди да се сети за какво го пита Илиас.

– Не ме интересува какво ще си помисли.

Масема щеше да му създаде неприятности, за това спор нямаше.

Перин почеса раздразнено брадата си. Трябваше да я подкастри. Да накара някого да му я подкастри, по-точно. Ако вдигнеше ножиците, Файле щеше да му ги вземе и да ги даде на Ламгвин. Още му се струваше невероятно, че чворестият гърбушко с насеченото от белези лице става за личен слуга. Светлина! Личен слуга. Все се мъчеше да влезе в крак с Файле и шантавите ѝ салдейски порядки, но колкото повече влизаше, тя толкова повече докарваше нещата така, че на нея да ѝ харесва. Жените бездруго все това правеха, разбира се, но понякога му се струваше, че е заменил една вихрушка с друга. Сигурно трябваше да опита с майсторското си викане, което, изглежда, толкова ѝ харесваше. Човек в края на краищата трябваше да може да подреже с ножица собствената си брада, щом иска! Но се съмняваше, че ще може. Много беше трудно да ѝ вика, когато тя се развикаше първа. Все едно, глупаво беше да мисли за тези неща точно сега.

Загледа останалите си спътници, докато яхаха конете си. Сечива, които му бяха нужни, за да свърши трудна работа. Боеше се, че Масема ще направи пътуването най-трудната работа, с която се бе залавял, а сечивата му бяха разнебитени.

До него спряха Сеонид и Масури, придърпали качулките, за да скрият лицата си. В тънкия аромат на парфюмите им се прокрадваше остър като бръснач оттенък: трепет на страх, но сдържан. Ако му паднеше сгода, Масема щеше да ги убие на място. И стражите му можеха да посегнат, ако разпознаеха лицата на Айез Седай. При толкова много мъже наоколо все някой можеше да ги разпознае. Масури бе почти с педя по-висока, но Перин все пак стърчеше над главите и на двете. Без да обръщат внимание на Илиас, двете Сестри се спогледаха и Масури заговори тихо:

– Разбра ли сега защо трябва да бъде убит? Този човек... бяс го е хванал.

Е, Кафявата рядко си мереше приказките. Не цепеше басма на никого. За щастие, никой от стражите не беше толкова близо, че да я чуе.

– Можеше да намериш по-подходящо място да го кажеш – измърмори той.

Не искаше да слуша отново доводите ѝ. Нито сега, нито после, но особено сега и тук. И изглежда, нямаше да му се наложи.

Зад двете Айез Седай изникнаха Едара и Кареле, увили главите си с тъмните шалове. Краищата, провиснали на гърдите и гърбовете им, едва ли ги предпазваха много от студа, но пък Мъдрите повече ги притесняваше снегът, и то само защото това нещо съществува. Потъмнелите им от слънцето лица от скала да бяха изсечени, щяха да изразяват повече, но мирисът им беше като стоманен шип. Сините очи на Едара, обикновено толкова сдържани и мъдри, че изглеждаха непривично на младото ѝ лице, сега бяха твърди също като този шип. Кротостта ѝ, разбира се, прикриваше стомана. Добре наточена.

– Тук не е място за приказки – кротко каза Кареле на Айез Седай, докато затъкваше немирния кичур рижа коса под шала си. Висока беше като мъж и винаги кротка. За Мъдра. Което означаваше само, че няма да ти захапе носа преди първо да те е предупредила. – На конете.

И двете по-ниски жени набързо направиха реверанс и заприпкаха да се метнат на седлата, все едно че изобщо не бяха Айез Седай. И не бяха, поне за Мъдрите. Перин помисли, че никога няма да свикне с това. Въпреки че Масури и Сеонид, изглежда, бяха свикнали.

Двете Мъдри последваха чирачките си Айез Седай, а той въздъхна и се метна на Стъпко. Жребецът заподскача нетърпеливо – прекалено бе стоял на едно място, – но Перин го удържа с натиск на коленете и здрава ръка. Айилките се качиха непохватно, въпреки старателните си упражнения през последните няколко седмици, и тежките им поли се надигнаха над облечените във вълнени чорапи бедра. Виж, за Масема бяха съгласни с двете Сестри, както и с останалите Мъдри в лагера. Как да го носиш сега този кипнал казан чак до Кайриен, без да си опариш ръцете?

Грейди и Ейрам вече се бяха качили на конете си и той не можа да отличи техните миризми сред другите. Нямаше и нужда. За Грейди винаги беше смятал, че прилича на селяк, въпреки черното му палто и сребърния меч на ръката. Но не и сега. Вкаменен като статуя на седлото, ашаманът оглеждаше стражите на Пророка с мрачния поглед на човек, който се двоуми кого да удари първо. Виж, Ейрам с неговото калайджийско палто с дразнещ очите жлъчнозелен цвят, с дръжката на меча, щръкнала над рамото му... лицето на Ейрам грееше така възбудено, че сърцето на Перин потъна в петите. В Масема Ейрам бе видял човек, отдал живот, сърце и дух на Преродения Дракон. А за Ейрам Преродения Дракон стоеше по ранг малко след Перин и Файле.

„Не направи добро на момчето – бе казал веднъж Илиас на Перин. – Помогна му да се освободи от това, в което вярваше, и сега единственото, в което му остана да вярва, си ти и този меч. Никак не е достатъчно, не само за него, за никого не е.“ Илиас познаваше Ейрам още като Калайджия, преди да вземе меча.

Казан с кипнала гозба, която можеше да се окаже и отровна за някого.

С колкото и възхита да бяха гледали стражите Перин, не помръднаха да направят път, докато някой не им извика от един прозорец на къщата. Едва тогава се отдръпнаха, и то колкото да пропуснат ездачите да минат един по един. Да се добереш до Пророка без разрешение, никак не беше лесно. А да го напуснеш без разрешение, беше невъзможно.

След като най-сетне се измъкнаха от Масема и охраната му, Перин наложи колкото се може по-бърз ход през претъпканите улици. До скоро Абила бе представлявала голямо и процъфтяващо селище, с каменните си пазарища и стигащите до четири етажа сгради с покриви от каменни плочи. Все още беше голямо, но на мястото на доскорошни жилищни сгради и ханове се мяркаха жалки купища развалини. Нито една странноприемница не бе оцеляла в Абила, или пък къща, чиито обитатели не бяха побързали да възхвалят славата на лорд Преродения Дракон. Ядосаше ли се Масема, не се церемонеше.

Повечето от хората по улиците не приличаха на местни жители – сива тълпа, облечена в груби дрехи от бозав шаяк; отдръпваха се боязливо да им сторят път. Деца не се мяркаха, нито кучета. Гладът тук мъчеше и хора, и животни. И навсякъде беше пълно с въоръжени мъже, които газеха в мръсния, разкалян снощен сняг, блъскаха и събаряха хората, неуспели навреме да се дръпнат от пътя им, и принуждаваха дори волските впрягове да ги заобикалят. Виждаха се навсякъде. В градчето сигурно имаше хиляди като тях. Армията на Масема бе дрипава сган, но поне досега четта ѝ компенсираше всичко, което ѝ липсваше. Слава на Светлината, че се съгласи да вземе със себе си само сто души. Цял час се наложи да спорят за бройката, но накрая се съгласи. Накрая бе победило желанието на Масема да стигне бързо при Ранд, въпреки че за Пътуване не искаше и да чуе. Малцина от следовниците му разполагаха с коне, а колкото повече тръгнеха пеша, толкова по-бавно щяха да стигнат. Поне щеше да пристигне в лагера на Перин, докато се стъмни.

Перин не забеляза други конници. Привличаха погледите на мъжете с оръжия – студени, трескави погледи. Много често при Пророка идваха добре облечени хора, разни благородници и търговци, с надеждата, че лично изразеното покорство ще им донесе повече благословия и по-малко наказания, но обикновено си тръгваха пеша. Свитата му обаче никой не се опита да спре, само дето се налагаше да заобикалят отдалече тълпите следовници на Масема. Щом напускаха на коне, значи такава е била волята на Масема. При все това на Перин не се наложи да напомня на останалите да се движат вкупом. Из Абила се долавяше някакво смътно чувство на изчакване и никой, който имаше капка ум в главата, не държеше да се окаже наблизо, когато това изчакване свърши.

Перин изпита облекчение, когато Балвер подкара коня си по една странична улица недалече от дървения мост, извеждащ извън града. Още по-голямо бе облекчението му, след като прекосиха моста и подминаха последните стражи. Сбръчканият дребен мъж с чворестите пръсти и протритото бозаво палто, провиснало на гърба му, можеше да се грижи достатъчно добре за себе си въпреки окаяната си външност, но Файле градеше подобаваща за истинска благородничка домашна свита и никак нямаше да остане доволна, ако Перин допуснеше нейният секретар да пострада. Нейният, както и на Перин. Перин не беше сигурен дали му харесва много, че си има секретар, но трябваше да признае, че човекът притежава и други дарби освен добрия почерк. Което доказа веднага щом се ометоха от града и навлязоха сред ниските гористи хълмчета. Повечето бяха оголени и тъмни, а малкото, които бяха опазили листа и иглички, стояха като ярки зелени петна по околната белота. По пътя бяха сами, но замръзналият сняг в коловозите ги забавяше.

– Простете, милорд Перин – измърмори Балвер и се наведе, за да може да го види покрай рамото на Илиас, – но случайно подочух някои неща в градчето, които може би ще ви заинтересуват. – Окашля се дискретно в ръка и побърза да придърпа бозавото палто около тялото си.

Илиас и Ейрам изостанаха, без да дочакат подканящия жест на Перин. Всички бяха свикнали с желанието на сухия дребен мъж да си говори насаме с „лорда“. Перин така и не можеше да разбере защо Балвер толкова държи никой да не разбере, че човърка за сведения във всяко градче и селце, през което минеха. Трябваше да знае вече, че Перин обсъжда това, което научи, с Файле, както и с Илиас. Но в човъркането го биваше.

Двамата продължиха сами и Балвер килна глава на една страна, за да го гледа.

– Всъщност имам две новини, милорд. И ми се струва, че едната е важна, а другата – спешна. – Спешна или не, но гласът му прозвуча сухо като шумящите под копитата мъртви листа.

– Колко спешна? – Перин беше готов да се обзаложи каква ще е първата новина.

– Доста според мен, милорд. Крал Ейрлон се е сразил със сеанчанците край град Джерамел, на около сто мили западно оттук. Станало е преди десетина дни. – За миг Балвер се нацупи раздразнено. Не обичаше неточностите. Никак не обичаше да не знае кое точно как и кога е станало. – Надеждната информация е оскъдна, но няма съмнение, че армията на Амадиция е съкрушена. Войските са избити, пленени или пръснати. Много ще се изненадам, ако някъде са останали заедно повече от стотина души, а и те скоро ще се захванат с разбойничество. Самият Ейрлон е пленен с целия му двор. Амадиция вече няма благородници от достатъчно висок ранг.

Перин си отбеляза наум, че губи баса. Обикновено Балвер започваше донесенията си с Белите плащове.

– Жалко за Амадиция. Най-малкото за пленените хора. – Според Балвер сеанчанците се разправяха много сурово с всички, опълчили им се с оръжие. Значи Амадиция бе останала без армия и без благородници, които да съберат и да предвождат нова. Нищо не можеше да спре сеанчанците да настъпват толкова бързо, колкото пожелаят, макар че настъпваха достатъчно бързо и когато срещаха съпротива. Трябваше да тръгнат веднага щом Масема пристигне в лагера и да продължат толкова бързо, колкото позволят силите на хората и конете.

Каза го и Балвер кимна с одобрителна усмивка. Много се радваше, когато Перин разбира стойността на донесенията му.

– Още нещо, милорд – продължи той. – Белите плащове също са се включили в битката, но накрая Валда явно ги е изтеглил от бойното поле. Късмета на Тъмния има този човек. Изглежда, никой не знае къде са отишли. По-точно, мълвата сочи най-различни посоки. Мен ако питате, бих заложил, че е на изток. Надалече от сеанчанците. – И към Абила, естествено.

Значи не беше съвсем изгубил баса. Макар че Балвер не започна с това. Наравно, да речем. Далече пред тях един ястреб се издигна високо в безоблачното небе и литна на север. Щеше да стигне лагера много преди него. Перин си спомни, че имаше времена, когато грижите му бяха толкова малко, колкото на този ястреб. Поне в сравнение със сега. Беше много отдавна.

– Подозирам, че Белите плащове са по-загрижени да избегнат сеанчанците, отколкото да притесняват нас, Балвер. Все едно, не мога да се движа по-бързо заради тях, отколкото заради сеанчанците. Те ли бяха втората ти новина?

– Не, милорд. Само интересна подробност. – Балвер, изглежда, мразеше Чедата на Светлината и особено Валда – въпрос на грубо отношение към него преди време навярно, – но като всичко останало у този човек, и омразата му бе някак суха и хладна. Безстрастна. – Втората новина е, че сеанчанците са имали и друга битка, този път в южна Алтара. Срещу Айез Седай, изглежда, макар някои да споменават и за преливащи мъже. – Балвер леко се извърна на седлото и погледна към Грейди и Неалд в черните им палта. Грейди си говореше с Илиас, а Неалд с Ейрам, но и двамата ашамани следяха нащрек околния лес също като Стражниците, яздещи в тила. Айез Седай и Мъдрите също си говореха тихо. – Но с когото и да са се сражавали, милорд, ясно е, че сеанчанците са изгубили и са хукнали презглава към Ебу Дар.

– Добра новина – сухо каза Перин.

В главата му отново пробяга картината от Думайски кладенци, но този път по-ярка и жива. За миг отново се озова опрял гръб в широкия гръб на Лоиал. Сражаваше се отчаяно, сигурен, че всеки дъх ще му е последният. За пръв път през този ден потръпна. Добре поне, че Ранд знаеше за сеанчанците. Поне не се налагаше и за това да се грижи.

Усети, че Балвер го наблюдава. С преценяващ поглед, като птица, оглеждаща странно насекомо. Забелязал беше потръпването му. Малкият мъж обичаше да знае всичко. Но имаше някои тайни, които нямаше да научи никога.

Погледът на Перин отново се върна на ястреба, вече едва видим дори за неговите очи. Напомни му за Файле, за неговата свирепа соколица. За красивата му жена соколица. И той изтласка от ума си всякакви сеанчанци, Бели плащове, битки и дори Масема. Поне за малко. И подвикна на останалите:

– По-бързо!

Ястребът можеше да види Файле преди него, но за разлика от птицата, той щеше да види любовта на сърцето си. И днес нямаше да ѝ вика. Каквото и да направеше тя.

 

Глава

2

Плен

Ястребът скоро се скри от погледа му и пътят си остана пуст, но колкото и да изгаряше Перин от нетърпение, замръзналите коловози заплашваха да счупят краката на конете и вратовете на ездачите, затова се наложи да продължат бавно. Вятърът бе вледеняващ и обещаваше, че и утре ще вали сняг. Следобедът преваляше, когато пътят свърна от дърветата и продължи през дълбоките до коленете на животните бели преспи в последната миля до горския лагер, където беше оставил мъжете от Две реки и айилците, майенците и геалданците. И Файле.

Нищо не се оказа така, както очакваше да го завари.

Всъщност, както обикновено, биваците сред дърветата бяха четири, но лагерните огньове на Крилатата гвардия димяха изоставени около пъстрите шатри на Берелайн, с търкалящи се наоколо котли и разхвърлян по снега багаж. Същите следи от прибързано изтегляне бяха осеяли отъпкания терен, където се бяха настанили до тази заран войниците на Алиандре. Единствените признаци на живот и на двете места бяха конярите, налбантите и коларите, загърнати в дебелите си вълнени наметала и скупчени край коневръзите и товарните коли. Всички гледаха натам, накъдето и той извърна очи и не можа повече да ги откъсне.

На около петстотин крачки от скалистия хълм, на който Мъдрите бяха разпънали ниските си шатри, се бяха строили, настръхнали в сивите си палта, майенците – към деветстотин души. Конете тъпчеха нервно, студеният вятър развяваше червените плащове и дългите червени ленти на върховете на пиките. Почти до брега на замръзналия поток геалданците с не по-малко дългите си пики, но със зелени ленти, бяха образували бойно каре. Зелените връхни палта и металните доспехи на конниците изглеждаха убито в сравнение с яркочервените майенски шлемове и нагръдници, но командирите блестяха в посребрените си брони и пурпурни палта и плащове, със също така обшити с пурпур сбруи и чулове под седлата. Впечатляваща гледка, като излезли на парад мъже. Само че не беше парад. Крилатите гвардейци бяха с фронт към геалданците, геалданците – с фронт към хълма. А пък на билото на хълма се бяха подредили мъжете на Две реки, с дългите си лъкове в ръце. Слава на Светлината, никой все още не беше стрелял, но стрелите им бяха на тетивите. Лудост!

Перин смуши дорестия жребец и подкара почти в галоп през дълбокия сняг, следван от другите, докато не стигна челото на геалданския строй. Берелайн беше там, в обшитата си с кожа червена пелерина, както и Гален, едноокият капитан на Крилатата гвардия, и Анура, съветничката ѝ Айез Седай. И тримата явно се караха с първия капитан на Алиандре – нисък, як и набит тип на име Джерард Арганда, който клатеше толкова силно глава, че твърдите бели пера на шлема му трепкаха. Първата на Майен изглеждаше толкова освирепяла, че бе готова желязо да захапе, зад айезседайското спокойствие на Анура си личеше едва прикрито раздразнение, докато Гален опипваше нервно шлема с червените пера, висящ на седлото му, и се чудеше дали да си го сложи. Щом видяха Перин, те прекъснаха спора и извърнаха конете си към него. Берелайн седеше изправена на седлото, но вятърът развяваше черната ѝ коса, а бялата ѝ кобила тръпнеше – пяната след лудата езда вече замръзваше по хълбоците ѝ.

При толкова хора наоколо беше трудно да се доловят отделните им миризми, но Перин и без помощта на ноздрите си усети, че голямата беда виси на косъм. Докато успее да им извика сърдито какво в името на Светлината си въобразяват, че правят, Берелайн заговори с толкова лъскава официалност, че го накара да примигне.

– Лорд Перин, двете с вашата лейди съпруга бяхме излезли на лов с кралица Алиандре, когато ни нападнаха айилците. Аз успях да се отскубна. Никой друг от групата все още не се е върнал и е възможно айилците да са ги взели в плен. Изпратих отряд пиконосци да разузнаят. Бяхме на десетина мили на югоизток оттук, така че до вечерта трябва да се върнат с вести.

– Файле е пленена? – изломоти Перин. Още преди да навлязат в Амадиция, от Геалдан чуха за айилци, които палят села и плячкосват, но все се оказваше някъде другаде, през едно-две села, ако не и по-далече. Никога не беше толкова близо, че да ги притеснят или да ги убедят, че е нещо повече от мълва. Не и след като трябваше да изпълни заповедите на проклетия Ранд ал-Тор! Виж какво му струваше сега!

– Защо още се маете тук? – извика високо той. – Защо всички не сте тръгнали да я търсите? – Чак сега усети, че се е развикал. Искаше му се да завие вълчи, да ги разкъса. – Светлината всички ви да изгори дано, какво чакате?

Безстрастният ѝ отговор, все едно му докладваше колко зоб е останал за конете, го прободе като остър шип и само усили гнева му. Още повече, че беше права.

– Хванаха ни в засада двеста-триста души, лорд Перин, но знаете не по-зле от мен, че има поне още десет такива банди, които върлуват в околностите. Тръгнем ли да ги гоним със сила, може да влезем в битка, която да ни струва скъпо, срещу айилци, без да знаем дори дали точно те държат в плен съпругата ви. Или дори дали все още е жива. Първо трябва това да разберем, лорд Перин, иначе всичко друго е безполезно.

„Дали все още е жива.“ Перин потръпна. Студът изведнъж стигна до костите му. Трябваше да е жива! Трябваше. О, Светлина, трябваше да ѝ позволи да дойде с него в Абила. Лицето на Анура, обкръжено от тарабонските плитки, го гледаше съчувствено. Изведнъж той усети болка в дланите си, стиснали до изнемога юздите. Отпусна ги с усилие и размърда пръсти под дебелите ръкавици.

– Тя е права – каза тихо Илиас. – Овладей се. Забъркаш ли се с айилците, рискуваш да загинеш. И сигурно ще доведеш още много хора до лош край. Каква полза от смъртта, ако жена ти пак си остане в плен? – Опита се да го каже небрежно, но Перин подуши колко е напрегнат. – Все едно, ще я намерим, момко. Жена като нея може и да им е избягала. И да се опитва да се добере дотук пеша. С рокля ще ѝ трябва време. Съгледвачите на Първата ще ѝ намерят дирите. – Поглади дългата си рошава брада и се изкикоти, не особено доволен от хрумването си. – Ако не намеря нещо повече от майенци, кора ще ям. Но ще ти я върна.

Не можеше да го заблуди.

– Да – хрипливо отвърна Перин. Никой не можеше да се измъкне пеш от айилците. – Тръгвай веднага. Побързай. – Изобщо не можеше да го заблуди. Илиас очакваше да намери Файле мъртва. Трябваше да е жива, а това означаваше, че е в плен, но по-добре пленничка, отколкото...

Не можеха да си говорят безмълвно като с вълците, но Илиас се поколеба, доловил сякаш мислите на Перин. Но не се опита да ги опровергае и тръгна на югоизток. Ейрам го последва, лицето му бе помръкнало. Някогашният Калайджия никак не обичаше Илиас, но почти толкова силно, колкото го ненавиждаше, боготвореше Файле, ако не за друго, то защото беше жената на Перин.

Нямаше да е от полза да осакатят животните, каза си Перин и се намръщи. А му се искаше да препуснат. Тънки пукнатини като паяжина пропукаха душата му. Върнеха ли се с лоша вест, щеше да се пръсне. За негова изненада, тримата Стражници подкараха конете си през дърветата след Илиас и Ейрам, сред пелени от сняг, вълнените им наметала се развяваха.

Съвзе се някак и кимна благодарно на Масури и Сеонид, като включи в жеста си Едара и Кареле. Която и от двете да го беше предложила, ясно бе коя е разрешила. Като мярка за сигурност Мъдрите бяха постановили никоя Айез Седай да не си позволява инициативи. Особено да се разпореждат. Сигурно им се искаше, но никоя от двете не изрази повече тревога от едно трепване на миглите.

Не всички гледаха отдалечаващите се мъже. Анура ту излъчваше съчувствие към него, ту поглеждаше боязливо Мъдрите с крайчеца на окото си. За разлика от другите две, тя нищо не бе обещавала, но айилките я безпокояха почти колкото тях. Гален гледаше с едно око Берелайн, очаквайки знак да извади меча, който стискаше, а с другото не изпускаше Перин, макар лицето му да си оставаше гладко и невъзмутимо. Грейди и Неалд също му хвърляха бързи и мрачни погледи. Балвер седеше като врабец, кацнал на седлото, правеше се на невидим и слушаше всичко.

Арганда подкара пъстрия си жребец покрай черния боен кон на Гален, без да я притеснява гневният едноок поглед на майенеца. Устата на капитана на Първата се размърда ядно зад лъскавите решетки на шлема пред лицето му, но Перин не чу нищо. Умът му изцяло беше изпълнен с Файле. О, Светлина, Файле! Сякаш бяха стегнали гърдите му с железни обръчи. Беше на ръба на паниката и едва се удържаше над пропастта.

Отчаяно посегна с ума си да подири вълците. Илиас сигурно вече го беше опитал – Илиас нямаше да се поддаде на паниката при такава новина, – но трябваше и той да опита.

Потърси и ги намери. Глутниците на Трипръстия, на Студена вода, на Здрача и на Пролетния рог. Със зова му за помощ се понесе и болката, но вместо да намалее, тя още повече се усили. Бяха чули Младия бик и му съчувстваха за загубата на неговата „тя“, но се държаха настрана от двуногите, които плашеха всичката плячка по пътя си и носеха смърт за всеки самотен вълк. Наоколо гъмжеше от глутници на двуноги, пешаци или яхнали четириногите със здравите копита, и вълците не можеха да му кажат дали някоя от тях е тази, която търси. За тях двуногите си бяха двуноги, неразличими едни от други освен онези, които можеха да преливат, и малцината, които можеха да говорят с тях. Оплачи я, казаха му, а след това продължи и ще я срещнеш отново във Вълчия сън.

Един по един образите, които нахлуха в ума му, заглъхнаха, само един се задържа по-дълго. Оплачи я и после ще я срещнеш отново във Вълчия сън. След това и той се стопи.

– Чуваш ли ме? – грубо го попита Арганда. Не беше от благородниците с гладки и невъзмутими лица и макар да бе натруфен с коприни, и въпреки златните инкрустации по посребрената броня, изглеждаше точно такъв, какъвто си беше – побелял ветеран, вдигнал пиката още като момче, и с десетки белези по лицето. Тъмните му очи грееха почти толкова трескаво, колкото на хората на Масема. Лъхтеше на гняв и на страх. – Онези диваци са пленили и кралица Алиандре!

– Ще намерим твоята кралица, като намерим жена ми – отвърна Перин с хладен и корав като острието на брадвата си тон. Трябваше да е жива. – По-добре ми обясни какво означава всичко това. Като за щурм сте се строили, както виждам. И при това срещу моите хора. – Имаше и други отговорности. Трябваше да си го признае, колкото и да горчеше. Нищо друго нямаше значение без Файле. Нищо! Но мъжете от Две реки все пак бяха неговите хора.

Арганда подкара коня си до неговия и сложи на рамото на Перин тежката си метална ръкавица.

– Ти ме чуй най-напред! Първата лейди Берелайн казва, че айилци са отвлекли кралица Алиандре, а зад онези твои лъкометци се крият айилци. Имам достатъчно хора, които с охота ще ги подложат на разпит. – Разпаленият му поглед се стрелна за миг към Едара и Кареле. Сигурно помисли, че и те са айилки и са му подръка, без да му се пречкат стрелци по пътя.

– Първият капитан е... пренапрегнат – промърмори Берелайн и сложи ръка на другото рамо на Перин. – Вече му обясних, че никоя от тукашните айилки не е намесена. Сигурна съм, че мога да го убедя...

Той я отблъсна грубо, отблъсна и геалданеца.

– Алиандре ми се закле във васална вярност, Арганда. Ти си се заклел във вярност към нея, с което аз съм твоят повелител. Казах вече, че ще намеря Алиандре, когато намеря Файле. – Като острието на брадвата. Беше жива. – Никого няма да разпитваш и никого няма да пипаш, освен ако аз не ти заповядам. А сега ще върнеш хората си в лагера, веднага, и ще сте готови да тръгнете, когато заповядам. Ако не тръгнете, когато ви призова, ще ви оставя.

Арганда го зяпна и задиша тежко. Очите му за миг се стрелнаха към Грейди и Неалд и пак се върнаха на лицето на Перин.

– Както заповядате, милорд – каза сковано мъжът, подвикна заповеди на офицерите си и препусна в галоп към тях още преди да се развикат и те.

Геалданците започнаха да се оттеглят в колони след първия си капитан. Към лагера си, макар че никой не можеше да е сигурен дали Арганда се кани да остане там. И дали няма да е по-лошо, ако все пак реши да остане.

– Много добре се справи, Перин – каза Берелайн. – Много тежко беше положението, особено в толкова труден за теб момент. – Вече без никаква официалност. Просто жена, изпълнена с жалост, със състрадателна усмивка. О, много маски държеше подръка Берелайн.

Тя отново протегна към него облечената си в червена ръкавица ръка и той дръпна коня си назад, за да не го докосне.

– Престани, огън да те гори дано! – изръмжа Перин. – Жена ми е в плен! Нямам време за детинските ти игри!

А тя се дръпна като ударена. На бузите ѝ изби червенина, после се стопи.

– Не са детински игри, Перин – промърмори тя звънко и закачливо. – Две жени се състезават за теб, и ти си залогът? Мислех, че ще си поласкан. Лорд капитан Гален, придружете ме. Предполагам, че и ние ще трябва да сме готови да тръгнем по команда.

Едноокият подкара обратно към Крилатата гвардия в тръс, доколкото позволяваше снегът. Леко приведен към нея, сякаш слушаше указания. Анура се задържа на място, стиснала юздите на кафявата си кобила. Беше стиснала и устните си – като бръснач под клюнестия нос.

– Понякога се държиш като истински глупак, Перин Айбара. Всъщност доста често.

Не разбра за какво му говори, а и не го интересуваше. Понякога изглеждаше примирена, че Берелайн се мъкне след женен мъж, друг път това я развеселяваше и тя дори гледаше да помага Берелайн, за да може да остава насаме с него. Точно в този момент и Берелайн, както и Айез Седай, го отвращаваха. Перин смуши коня, без дума да каже.

Мъжете на хълма раздвоиха редиците си, за да го пропуснат. Замърмориха, без да изпускат от очи оттеглящите се към лагерите си в подножието копиеносци, и пуснаха и Мъдрите, и Айез Седай, и ашаманите. Не нарушиха строя си, нито се скупчиха около него, както беше очаквал, заради което им остана благодарен. Цялото било на хълма миришеше на безпокойство. Почти цялото.

Снегът на билото беше отъпкан и разчистен, с изключение на няколко по-дълбоки и заледени преспи. Четирите Мъдри, останали да чакат тук, когато бе тръгнал за Абила, стояха пред една от ниските айилски шатри – високи, невъзмутими жени, загърнали раменете си с тъмни вълнени шалове: загледаха как Сестрите с Кареле и Едара слизат от конете си, привидно без да ги интересува какво става. Гай-шайн, които ги обслужваха, шетаха както обикновено по задачите си – кротки, хрисими, скрили лица под качулките на белите си наметала. Един дори тупаше килим, преметнат на въже, изпънато между две дървета! Единственият белег, че айилците допреди малко се бяха намирали на ръба на битка, беше присъствието на Гаул и Девите. Бяха клекнали, черните им була скриваха всичко освен очите, и стискаха късите си копия и кръглите щитове, обшити с бича кожа. Щом Перин скочи от седлото, станаха.

Данил Луин притича, дъвчейки притеснено дебелия си мустак, от което носът му изглеждаше още по-голям. В едната си ръка още стискаше лъка, а с другата прибираше стрелата в колчана, провиснал от колана му.

– Не знаех какво друго да направя, Перин. – Данил се беше сражавал при Думайски кладенци, и срещу тролоци се беше опълчвал у дома, но това, което ставаше тук, беше извън представите му за света. – Докато разберем какво става, геалданците вече тръгнаха, затова отпратих Джондин Баран и още двама, Хю Марвин и Гет Айлия, казах на кайриенците и на слугите ти да направят кръг с колите си и да стоят вътре – трябваше да ги вържа на място някак ония, дето не се откъсват от лейди Файле. Искаха да тръгнат след нея, а нито един от тях не може да ти различи човешка следа от дъбов клон – после ги събрах всички тук. Помислих, че геалданците може да ни нападнат, докато Първата не дойде с хората си. Сигурно бяха полудели – да мислят, че някой от нашите айилци може да е посегнал на лейди Файле. – Макар още да си го наричаха „Перин“, мъжете на Две реки почти винаги удостояваха Файле с почетната ѝ титла.

– Добре си направил, Данил – каза Перин и му хвърли юздите на коня си. Хю и Гет бяха добри горяни, а Джондин Баран можеше да проследи и вчерашния вятър. Гаул и Девите вече тръгваха в колона. Все още забулени. – На място да останат по един от всеки трима – бързо нареди Перин на Данил. Само защото беше нахокал долу Арганда, още не значеше, че си е променил намеренията. – Останалите ги прати да товарят. Искам да тръгнем веднага щом получим вест.

И без да дочака отговор, закрачи широко, застана пред Гаул и го спря с ръка на гърдите му. Зелените очи на Гаул над черното було се присвиха. Сюлин и останалите Деви, изпънати по конец след него, настръхнаха.

– Намерте ми я, Гаул – каза Перин. – Моля ви. Разберете кой я е пленил. Ако някой може да проследи айилци, това сте вие.

Очите на Гаул се отпуснаха и изопнатите като струни Деви зад него – също. Доколкото за айилци можеше да се каже, че са отпуснати. Много интересно. Да не би да мислеха, че тях ще обвини?

– Всички се будим от съня някой ден – кротко отвърна Гаул, – но ако тя още сънува, ще я намерим. Ако са я пленили айилци, трябва да тръгнем веднага. Бързо ще се движат. Дори в... ей това – добави с голямо отвращение и изрита буца сняг.

Перин кимна, бързо се дръпна настрана и айилската колона затича. Съмняваше се, че ще удържат на такъв бяг в снега, но щяха да удържат много по-дълго от всички други. Докато Девите го подминаваха, всяка допираше бързо пръсти на устните под булото си и после го докосваше по рамото. Сюлин, зад Гаул, дори му кимна, но никоя не каза ни дума. Файле сигурно знаеше какво означава тази целувка с пръсти.

Имаше и още нещо непривично в заминаването им, усети Перин след като Девите отминаха. Бяха оставили да ги води Гаул. Обикновено всяка от тях по-скоро щеше да го намушка с копие, отколкото да му го позволи. Защо?... Може би... Чиад и Баин май трябваше да са с Файле. Баин изобщо не интересуваше Гаул, но виж, с Чиад работата стоеше другояче. Девите едва ли окуражаваха надеждите на Гаул, че Чиад ще се откаже от копието, за да се омъжи за него – как пък не! – но сигурно беше заради нея.

Перин изръмжа, отвратен този път от себе си. Чиад и Баин, и кой ли още? Колкото и да го беше заслепил страхът за Файле, това поне можеше да попита. Щом искаше да си я върне, трябваше да удуши страха и да разбере. Но беше все едно да удушиш дърво.

Хората по хълма вече се раздвижваха. Някой бе отвел коня му, а мъжете от Две реки оставяха кръга по билото, връщаха се към лагера си на групи и си подвикваха какво щели да направят, ако ония долу с пиките били нападнали. Тук-там някой подпитваше на висок глас какво става с Файле, знае ли някой дали е жива и здрава и няма ли да тръгнат да я търсят, но други му изшъткваха и поглеждаха угрижено към Перин. Гай-шайн си шетаха кротко сред цялата тази суматоха. Ако някой не им заповядаше да спрат, щяха да правят същото дори да избухнеше битка, без да вдигнат ръка нито да помогнат, нито да попречат. Всички Мъдри се бяха прибрали в една от шатрите си със Сеонид и Масури и платнищата на входа не само че бяха спуснати, но и завързани. Не искаха да ги безпокоят. Щяха да обсъждат Масема, спор нямаше. Сигурно спореха как точно да го убият, без той и Ранд да разберат, че са го направили.

Ядосан, Перин удари юмрук в дланта си. До този момент направо беше забравил за Масема. Той уж трябваше да пристигне тук до вечерта със своята „почетна гвардия“ от сто души. С повечко късмет, дотогава майенските съгледвачи щяха да са се върнали, а Илиас и мъжете с него – скоро след тях.

– Милорд Перин? – каза Грейди зад гърба му и той се обърна. Двамата ашамани стояха притеснено пред конете си. Грейди вдиша дълбоко, а Неалд му кимна да го окуражи. – Двамата можем да покрием доста разстояние с Пътуване. И ако я спипаме тая пасмина, дето са я отвлекли... ами, няколкостотин айилци едва ли ще могат да попречат на двама ашамани да я върнат.

Перин отвори уста да им каже да тръгват веднага, но тутакси я затвори. Грейди, вярно, беше селяк, но не и ловец или горянин. А според Неалд всяко населено място без каменна стена беше село. Сигурно можеха да различат човешка следа, но едва ли някой от двамата щеше да разбере в коя посока върви. Той, разбира се, можеше да тръгне с тях. Не беше добър колкото Джондин, но... Да тръгне и да остави Данил да се разправя с Арганда? И с Масема? Да не говорим за мътните кроежи на Мъдрите.

– Отивайте да се стягате за път – каза им кротко. Къде ли беше Балвер? Никъде не се мяркаше. Едва ли и той бе хукнал да търси Файле. – Може да потрябвате тук.

Грейди примигна изненадано, а Неалд зяпна.

Перин им обърна гръб и закрачи към ниската шатра с вързаното платнище на входа. Нямаше начин да се отвържат каишките отвън. Щом Мъдрите искаха да не ги безпокоят, значи искаха да не ги безпокоят, все едно дали си вожд на клан, или някой друг. В това число някакъв си влагоземец, задръстен с титлата „лорд на Две реки“. Той извади ножа си и се наведе да среже каишките, но преди да пъхне острието в тесния процеп, платнищата се дръпнаха, сякаш някой ги разтвори отвътре. Перин се изправи и зачака.

Платнищата се разтвориха и излезе Неварин. Шалът ѝ беше вързан на кръста, но освен парата от дъха ѝ нищо не показа, че тя усеща мразовития въздух. Зелените ѝ очи изгледаха ножа в ръката му, тя опря юмруци на бедрата си и гривните по ръцете ѝ издрънчаха. Кльощава беше като скелет и едва с една педя по-висока от Нинив, но все на нея му напомняше. Остана така, без да мръдне, препречвайки му пътя.

– Буен си, Перин Айбара. – Каза го кротко, но Перин остана с впечатлението, че се чуди дали да не му скъса ушите. Също като Нинив. – Макар че е разбираемо при тези обстоятелства. Казвай какво искаш?

– Как... – Млъкна, колкото да преглътне. – Как ще се държат с нея?

– Не мога да кажа, Перин Айбара. – Лицето ѝ беше съвсем безизразно. Айез Седай уроци можеха да взимат от айилките. – Взимането на влагоземци в плен е против обичая, освен ако са Дървоубийци, макар че и това се промени. Както и ненужното убийство. Но мнозина отказаха да приемат истините, разкрити от Кар-а-карн. Някои ги хвана Замъгляването и си хвърлиха копията, но може и отново да са ги вдигнали. Други просто напуснаха, за да живеят, както те вярват, че сме длъжни. Не мога да ти кажа какви обичаи са опазени или изоставени от тези, които изоставиха и кланове, и септи. – Единственото чувство, което изрази, беше леката нотка на отврат към онези, които са изоставили клановете и септите си.

– Светлина, все пак трябва да имате някаква представа! Не може да допускате, че...

– Не бъди глупав – рязко го прекъсна тя. – Мъжете често са глупави при подобни обстоятелства, но ние имаме нужда от теб. Не мисля, че ще се отрази добре на положението ти сред влагоземците, ако се наложи да те вържем, докато се успокоиш. Прибери се в шатрата си. Ако не можеш да си сдържаш мислите, пий, докато се напиеш. И не ни безпокой, когато сме на съвет. – Шмугна се в шатрата и платнищата се затвориха. След миг отвътре ги вързаха отново.

Перин прокара пръст по острието на ножа, въздъхна и го прибра в канията. Ако нахълташе, като нищо можеха да направят точно както го бе заплашила Неварин. И пак нищо нямаше да му кажат от това, което искаше да разбере. Не че допускаше, че точно в такъв момент ще крият нещо от него. Не и за Файле във всеки случай.

Повечето от мъжете на Две реки се бяха прибрали и врявата по хълма бе позатихнала. Тези, които бяха останали, продължаваха бдително да наблюдават стана на геалданците долу. Потропваха с крака от студа, но си мълчаха. Шетащите насам-натам гай-шайн не издаваха звук. Дърветата скриваха отчасти лагерите на геалданците и майенците, но Перин все пак забеляза, че и на двете места колите се товарят. Реши за всеки случай да остави мъжете на стража. На Арганда можеше да му хрумне да се опита да го подведе. Човек с такава миризма като неговата можеше да се окаже... неразумен.

Нямаше какво повече да прави на хълма, така че се отправи към шатрата си, на половин миля оттук. Шатрата, която споделяше с Файле. Запрепъва се с мъка през стигащия над коленете му сняг. Уви се плътно в наметалото, колкото да се стопли, толкова и за да престане вятърът да го вее като пряпорец. По-топло не му стана.

Станът на Две реки кипеше от трескава дейност. Колите още си стояха в кръг, товареха ги хората от именията на Добрайн в Кайриен, а други оседлаваха конете. В толкова дълбок сняг колелата щяха да буксуват като в дълбока кал, затова ги бяха окачили по ритлите и ги бяха заменили с по два широки дървени плаза. Облечени дебело заради студа, ниските кайриенци изглеждаха два пъти по-широки от обикновено и почти не спираха работата си, за да го погледнат, но всеки от мъжете на Две реки се спираше и го зяпваше, докато някой друг не го дръпнеше да продължи това, с което се беше захванал. Перин изпита благодарност, че никой не огласи с дума съчувствието в погледа си. Ако го стореха, щеше да се прекърши, да седне на снега и да се разплаче.

И тук като че ли нямаше работа за него. Шатрата му – неговата и на Файле – вече беше свалена и натоварена на една от колите заедно с вещите. Бейзъл Джил обикаляше по колите с дълъг списък в ръце. Пълничкият мъж бе приел работата на шамбаян и се грижеше за домакинството на Файле и на Перин, както катерица трупа припаси в хралупата си. Но тъй като беше свикнал да живее повече в градска среда, отколкото да пътува извън крепостните стени, студът го мъчеше и се беше навлякъл не само с наметало, но и с дебел шал около врата, плъстена шапка и вълнени ръкавици. Неизвестно защо, Джил трепна, като го видя, изломоти, че трябвало да нагледа и други коли, и се изниза колкото можа по-бързо. Странна работа.

Чак тогава Перин се сети още нещо, намери Данил и му нареди да сменя хората на хълма през час и да се погрижи всички да се нахранят с топла храна.

– Най-напред се погрижи за хората и конете – рече му един тъничък, но назидателен глас. – Но след това се погрижи и за себе си. В котлето има гореща супа и малко хляб, заделила съм ти и парче пушен бут. Понапълни го тоя корем, че да не приличаш на крачеща гибел.

– Благодаря, Лини – вяло отвърна Перин. Крачеща гибел? Светлина, чувстваше се като мъртвец, но не и като убиец. – Ще хапна след малко.

Главната слугиня на Файле беше крехка женица с изсъхнала като стар пергамент кожа и с бяла коса, прибрана като кифла над главата, но ходеше с изправен гръб, а черните ѝ очи гледаха ясно и проницателно. Ала сега челото ѝ се беше набръчкало от тревога и кокалестите ѝ ръце стискаха здраво краищата на наметалото. Сигурно се тревожеше за Файле, но...

– Мейгдин е била с нея – промълви той и нямаше нужда от кимването ѝ, за да се увери. Мейгдин, изглежда, винаги беше с Файле. „Съкровище“, така я наричаше Файле. А Лини като че ли се държеше с нея като с родна дъщеря, макар че понякога на Мейгдин, изглежда, това не ѝ харесваше толкова, колкото на Лини. – Ще ги върна. – обеща ѝ той. – Всички ще ги върна. – Ще хапна и ще се погрижа да... да... – И се отдалечи с широки крачки, без да довърши.

Но нямаше за какво да се погрижи. За нищо не можеше да мисли, освен за Файле. Сам не знаеше накъде се е запътил, докато стъпките му не го изведоха извън кръга от коли.

На стотина крачки от коневръзите над снега се издигаше ниско възвишение от черен камък. Оттам можеше да гледа следите, оставени от Илиас и другите с него. Оттам щеше да ги види, когато се върнат.

Носът му подсказа, че не е сам, още преди да стигне билото. Подсказа му кой е там. Другият не слушаше, защото Перин се изкачи чак на върха, преди да се надигне, както се беше присвил до скалата. Ръцете в тежките ръкавици на Таланвор опипаха дръжката на дългия меч и той се обърна колебливо към Перин. Висок и едър мъж, преживял немалко удари в живота си, той обикновено беше уверен в себе си. Сигурно очакваше да го засипят с укори, че е стоял тук, когато са пленили Файле, въпреки че тя бе отхвърлила настояването на ратника да ѝ бъде лична охрана, отказала беше всякаква охрана. Освен Баин и Чиад, които не влизаха в сметката. Или сигурно си помисли, че ще го отпратят при колите, за да остане Перин сам. Перин се постара лицето му да не прилича толкова на... как го каза Лини?... крачеща гибел? Таланвор беше влюбен в Мейгдин и ако подозренията на Файле се окажеха верни, скоро щеше да се ожени за нея. Имаше право да стои тук и да гледа.

Двамата останаха на каменното било. Спусна се вечерният здрач, но заснежената гора пред погледите им си остана неподвижна. Тъмнината дойде неподвижна и без Масема, но Перин дори и не помисли за Масема. Нащърбената луна усили белотата на снега, ярка почти като в пълнолуние. Докато не я скриха рехавите облаци и лунните сенки не се разбягаха по снега, все по-дебели и по-дебели. Заваля сух сняг. Сняг, който щеше да скрие всякакви следи и дири. Смълчани в студа, двамата мъже стояха и се взираха през сипещия се хрупкав сняг. Чакаха. И се надяваха.