Към Bard.bg
Вълшебната дума (У. Д. Ган)

Вълшебната дума

У. Д. Ган
Откъс

ГЛАВА I

ИСТОРИЯ НА ВЪЛШЕБНАТА ДУМА, ИЛИ ИЗГУБЕНАТА ДУМА

От древни времена, когато египетските пирамиди още не били построени, хората започнали да търсят „философския камък“, вълшебен камък, с чиято помощ да превърнат всички метали в злато. По аналогичен начин хората търсят и вълшебната дума, тъй като са уверени, че притежанието ѝ ще им даде безгранична мощ, ще им осигури всички блага, ще им помогне да се сдобият с пари, щастие и финансова независимост.

В древността било широко разпространено мнението, че евреите притежавали ДУМАТА, но неизвестно как я изгубили. Немецът Ройхлин1 я търсил през почти целия си живот. Италианецът Пико дела Мирандола2 също посветил живота си в търсене на изгубената дума.

Да се обърнем към Амос 8:12: „И ще ходят от море до море, ще се скитат от север до изток, търсейки словото Господне, и няма да го намерят.“ Това е още едно доказателство за съществуването на дума, която е скрита от дълго време, и на онези, които не я използват по правилния начин, не им е позволено да я узнаят.

Самият факт, че хората от векове се опитват да открият изгубената дума, доказва, че в миналото трябва да е имало Дума с божествена сила. В противен случай хората нямаше да прекарват живота си в търсенето ѝ. Ако съществува неоспоримо свидетелство или доказателство, че подобна дума е съществувала, но е била изгубена – вероятно в резултат на греховете и неподчинението на човека, – то тя несъмнено съществува и днес. И ако това е така, днес тя притежава същата велика мощ, каквато е имала и преди да бъде изгубена.

Библията ни разказва за тази Божествена дума на силата. Целта на книгата, която държите в ръцете си, е да ви покаже как да откриете и да използвате тази Дума на силата, или вълшебната дума.

През годините били създадени множество ордени и ложи, които си поставили за цел да намерят изгубената дума. Днес много тайни общества имат пароли и секретни кодове и често използват [изрази като] Думата на господаря, Изречената дума, Думата на закона и Думата на силата.

 

ГЛАВА II

ДУМАТА ЙЕХОВА

В Псалом 67:5 ни се казва да пеем нашему Богу, да пеем на Неговото име, да се радваме пред лицето Му.3 В оригиналния текст името му е Ях [Яхве], което е съкращение от Йехова, и вие можете да използвате също името Ях и да изричате името Ях вместо Йехова. В някои случаи можете да получите също толкова добри резултати, както и ако изричате цялото име Йехова. По същия начин ще получите резултати и ако използвате името Исус, Господ, Израил или Емануил, но всичко зависи от основната тоналност, от музикалния звук или тон, които ще предизвикат в тялото ви вибрации, а те на свой ред да породят хармония.

Иоан, 15:3.4

Изричането на думата играе много важна роля. Някои хора не могат да се изцелят сами, като изричат думата за себе си, но когато чуят други да я изричат, те се учат от тях и се сдобиват с вяра в другите, макар да нямат вяра в самите себе си.

Иоан, 15:7.5

Ако разбирате вълшебната думи и знаете, че тя е във вас, можете да поискате какво пожелаете и то ще се сбъдне. Исус казва, че ако пребъдете в любов, ще спазите Божествения закон.6

Иоан, 15:11,12,13.7

Исус отново ни дава заповед да се обичаме един друг и подчертава значението на любовта за изпълнението на Божиите заповеди.

Иоан, 16:23.8

Отново получаваме недвусмислено обещание, че каквото и да поискате в Неговото име, ще го получите.

Иоан, 17:17.9

Отново ни се казва, че можем да бъдем осветени чрез Словото, че Словото е истина. Сега разбирате защо Исус казва: „Ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни“.

Свещеното име на Господ и божествената дума Йехова е вълшебната дума на истината. Познаете ли истината, изречете ли Думата, няма да изпитва повече съмнения, страхове или омраза, понеже познаването на истината и изричането на Думата ще ви освободи.

1 Коринтяни, 14:8,9,10.10

В девети стих се казва: „Защото ще говорите на вятър“. Написано е достатъчно ясно и просто, че трябва да говорите отчетливо и разбираемо, думите ви трябва да бъдат отправени нагоре, към някое неведомо далечно пространство, за да може вашата молитва, желание или послание да се върне при вас и да бъде изпълнено така, както хората, които продават нещо, разпространяват своите послания с помощта на радиото и те политат „във въздуха“, в пространството. Хората чуват посланията и купуват стоките. Следователно тяхната молитва или послание получава отговор, след като полети в пространството. Така и вие трябва да следвате Божията повеля, да изпратите своето послание в пространството и уверено да очаквате да получите желаното, след като повторите думата ЙЕХОВА.

Да срещнем Господа във въздуха, и така винаги с Господа ще бъдем,11 означава, че вашето дихание, вашето слово, ще полети във въздуха и ще срещне Господа, защото думата Господ означава ЙЕХОВА. Когато повтаряте думата ЙЕХОВА, вълшебната дума, вашето послание преодолява пространството и вие срещате Господ във въздуха; и ако продължите да изричате Думата в пространството, можете да очаквате тя да се върне при вас изпълнена, сбъдната.

От Божието слово разбираме, че ще получим според деянията си, че ще бъдат благословени онези, които следват Неговите заповеди. Той ни указва да почитаме името Му, да се молим в мълчание и да не бъдем излишно многословни. Когато говорите твърде много, вие прахосвате своята енергия, своите сили, издавате своите тайни. В древността смятали, че човек трябва да пази в тайна онова, което иска да му принадлежи, което иска да съхрани. Една стара пословица гласи, че онова, за което непрекъснато говорите, никога няма да се сбъдне. Хората, които говорят прекалено много или кроят планове, но никога не ги изпълняват, няма да постигнат никакви резултати. Ще постигнат повече, само ако работят мълчаливо с Думата и следват закона.

1 Коринтяни, 1:5.12

Смисълът на казаното тук е, че ще бъдете възнаградени в резултат на изричането на подходящата дума. Но изричането на Думата насаме, а не публично, ще даде по-добри резултати.

Числа, 11:23.13

Ето още едно доказателство за силата на Божието слово и обещание, че то ще ви помогне да преодолеете житейските препятствия, ако му се подчинявате и го следвате. Властта на Господа е безгранична. Когато се научите да прилагате Божието слово с вяра, няма да има граници и пред онова, което можете да постигнете.

Псалтир, 32:6.14

Това е поредно доказателство, че изречената на глас дума или правилното дихание притежават съзидателна способност. В псалома е казано: „Той заповяда – и всичко се яви“.

Можете да се научите да ръководите [живота си] с помощта на вълшебната дума ЙЕХОВА и всичко ще се нареди според вашите желания. Не забравяйте, винаги трябва да благодарите за благата, които получавате, и да благодарите предварително, когато се молите за блага, които очаквате да получите.

Деяния, 11:14.15

Думите, които могат да ви спасят, са АЗ СЪМ ЙЕХОВА. Това са вълшебните думи на Силата.

Лука, 4:32.16

Трябва да имате вяра във вълшебната дума, само тогава тя ще даде резултати. Йеремия казва: „Възложи на Господа грижите си, и Той ще те подкрепи. Той никога не ще допусне праведник да се поклати.“17

Псалтир, 29:3.18

Отново е показана целебната сила на Вълшебната дума. Вие можете да изречете Вълшебната дума и да се изцелите, но трябва да спазвате всички [Божии] закони.

Иеремия, 5:15.19

Мнозина често търсят надалеч онова, което всъщност се намира съвсем наблизо. Вълшебната дума е във вашата уста и вашето сърце, но вие трябва да я използвате. Възхвалявайте свещеното Божие слово, доверете му се и няма да се страхувате от онова, което външни влияния могат да ви причинят. Словото ще ви дари с търпение и ще ви предпази от изкушение.20

1 Иоан, 3:23.21

Тази велика заповед се отнася до истинската любов, а свещеното име и думи АЗ СЪМ ЙЕХОВА, могат да ви помогнат да се сдобиете с вечен живот.

Иоан, 16:23.

Това е ясно и категорично заявление, което премахва всички граници на времето и пространството. Необходимо е само да се молите, да искате с вяра, да изричате свещеното име и дума ЙЕХОВА, и желанията ви ще бъдат изпълнени.

Второзаконие, 5:11.22

Защо хората възкликват „За Бога“? Те знаят, че това е дума на сила, далеч по-могъща от собствените им думи. Защо не възкликват „За Смит“ или „За Джоунс“? Защо, когато ругаят или осъждат някого, пак използват името Божие? Божието име е ДУМА, която притежава СИЛА. Смисълът [на казаното във Втор. 5:11] е, че не бива да използвате свещеното име, за да вредите на другите, не бива да го използвате за удовлетворяване на себични желания, като например да получите нещо чуждо, без да заплатите подобаваща цена за нето. Вие, разбира се, не бихте използвали напразно името Господне, ако изпитвате любов към другите и ако разбирате закона, който гласи, че онзи, дето вреди на другите, вреди най-много на себе си. Да използвате напразно името Господне, означава, че таите лоши мисли към другите. Повтарям, трябва да спазвате всички закони, за да бъдете възнаградени.

Исаия, 7:14.23

Името Емануил означава „Бог е с нас“. То ни казва още, че Исус е на земята, сред хората, и проповядва, доказва и следва закона. Думата Исус означава Спасител и вие можете да повтаряте думите „Исус ме спасява“, както можете да повтаряте вълшебните думи „Йехова ме спасява“. Повтарянето или съсредоточаването върху което и да било от двете имена или думи ще даде резултати.

Гръцката форма на името Йошуа или Йешуа, което е съкращение от Йехошуа, означава Бог е помощ или [Бог е] спасител. Прочетете Числа, 13:16.24

Лука, 1:37.25

Това е още едно много ясно и категорично заявление, без никакви „ако“, „или“, „но“. То утвърждава огромната божествена сила на свещената дума ЙЕХОВА. Вие сте Божие чадо и той ви казва: „ДЕЛАТА, ЩО АЗ ВЪРША, И ТОЙ ЩЕ ВЪРШИ, И ПО-ГОЛЕМИ ОТ ТЯХ ЩЕ ВЪРШИ“ (Иоан. 14:12 – б. пр.). Той казва още: „ЦАРСТВОТО БОЖИЕ ВЪТРЕ ВЪВ ВАС Е“ (Лук. 17:21 – б. пр.) и „ТЯЛОТО ВИ Е ХРАМ НА ЖИВИЯ БОГ, И БОГ Е В СВОЯ ХРАМ“ (1 Кор. 3:16 и 6:19 – б. пр.). Пребиваването в Неговия храм ви дава силата да Го призовете да отвърне на нуждите ви, като повтаряте вълшебната дума ЙЕХОВА. Ако сте болни телесно или душевно, трябва да повтаряте по три пъти на ден в продължение на три дни или на седем дни следните думи: „Моето тяло е храм на живия Бог. В Божия храм не може да има болести, а само съвършена хармония, щастие и любов“. Изричането на думата ЙЕХОВА го изцелява. Кажете още: „Царството небесно е в мен. В царството небесно няма болест и тъга, само съвършено здраве, щастие и любов“. Повтаряйте тези думи сутрин, обед и вечер, имайте вяра, не се съмнявайте в тях, не се съмнявайте, че Бог ще направи тялото ви съвършено и ще ви даде душевен мир и покой. Никога не забравяйте да повтаряте думите: „Мир и покой, застанете и познайте, че аз съм Бог“,26 а също и думите: „Твърдия по дух Ти пазиш в съвършен мир, защото на Тебе се уповава“ (Ис. 26:3 – б. пр.).

Псалтир, 4:4.27

На много места в Библията откриваме заповед да запазим тишина, да бъдем спокойни и неподвижни. Фокусирането върху вълшебната дума и повтарянето ѝ, докато сте в леглото, спокойни и неподвижни, ще даде по-добри резултати.

Псалтир, 5:3.28

Псалтир, 54:17.29

Тези текстове ще ви покажат кога е най-подходящото време да се молите или да произнесете вълшебната дума ЙЕХОВА. От тях става ясно, че трябва да я изречете, за да ви чуе Господ и да отговори на молитвата ви. Библията съвсем недвусмислено заявява, че има време за всяко нещо, за всяка работа под слънцето.30

Псалтир, 68:14.31

Не може да има съмнение, че всички тези неща трябва да бъдат извършени в подходящо, т.е. благоприятно, време, за да получите най-добри резултати. Приемливото за вас време за молитви е, когато се нуждаете от нещо, но ако следвате Божия план и Божия закон, изложени в Библията, които посочват кога и къде да се молите, ще получите по-добри резултати, защото ще сте спазили закона.

Исаия, 30:7.32

Това отново доказва, можете да получите най-добри резултати като запазите спокойствие. Фокусирането върху мира и покоя ви дава сила и донася по-добри резултати.

Исаия, 30:15.33

Трябва да бъдете тихи, спокойни, съсредоточени, да медитирате и мълчаливо да повтаряте вълшебната дума Йехова или да казвате АЗ, ЙЕХОВА и да повтаряте АЗ СЪМ ЙЕХОВА, ТОЙ ЧУВА И ОТКЛИКВА НА МОЯ ЗОВ.

Плач Иеремиев, 5:21.34

Бог, с помощта на свещената дума ЙЕХОВА, може да обнови вашия дух и тяло, както е обновявал дните в старо време.

Навсякъде в Библията продължаваме да откриваме доказателства, че чудеса са възможни и днес, не само в миналото. БОЖИЯТ ЗАКОН Е ВЕЧЕН, ТОЙ ВИНАГИ Е БИЛ И ТОЙ ВИНАГИ ЩЕ БЪДЕ. ТОЙ ВИНАГИ Е РАБОТИЛ И ВИНАГИ ЩЕ РАБОТИ. Вие имате силата да приведете ВЪЛШЕБНАТА ДУМА ЙЕХОВА в действие и да получите резултати.

Лука, 21:33.35

Не ни е нужно друго доказателство, че Божието слово е истинно и неизменно, че силата му днес е също толкова голяма, каквато винаги е била, че днес то може да ви спаси и изцели, както е спасявало и изцелявало по времето, когато Исус е ходил по тази земя.