Към Bard.bg
Човешкото здраве в един нездрав свят (Б. Болотов)

Човешкото здраве в един нездрав свят

Б. Болотов
Откъс

ПЪРВА ЧАСТ

ПРАКТИКА

 

 

ВСТЪПЛЕНИЕ

Тази книга е съставена въз основа на опита на автора при използването на ферментите с лечебна цел. Както самите методики, така и лекарствените препарати, са нови и не са предлагани още от никого. За основа на препоръчваните препарати служат лековити растения, от които лекарствата се получават не по химичен начин, а чрез микробно ферментиране. Авторът не отрича много от лекарствата в съвременната фармакология, които понякога е удобно да бъдат използвани за сравнение в експериментални условия.

Направените препоръки се основават на предлаганата от автора 8-канална система, в която информационният канал е ръководещ и затова успехът на лечението до голяма степен зависи от нивото на самовнушение. Оздравяването настъпва много по-рано, ако методиката се използва с дълбока вяра в успеха на лечението. Разработените от автора лечебни средства (ферменти, настойки, чайове, мазила, лечебно хранене, вкусови и ароматични подправки, а така също и изрази на увереност и действие) могат да излекуват дори онзи, който не вярва, че ще оздравее.

В различните ферменти авторът е открил присъствието на киселинни белтъчни пептиди, които като наркотиците действат болкоуспокояващо. Същевременно пептидите не предизвикват шок в нервната система. Тъй като ферментите, които съдържат пептиди и се образуват в резултат на млечнокисела ферментация, са напълно безвредни, те могат да се използват от всички.

Авторът е разработил серия ферменти, които успокояват сърбежа, лекуват лющенето на кожата, солните образувания, косопада и обилното изпотяване и притежават диуретични, жлъчогонни, трипсиногонни, инсулиногонни и други свойства. Действието на ферментите е толкова ефикасно, че оздравяването поражда много дълбока увереност в това, че препаратите са чудодейни. Вярата в тях се поражда веднага.

Всички методики на лечение са много лесни и достъпни. Голяма част от тях отговарят на много от основните принципи. Основополагащи в теорията за лечение на човека са 2 от 24-те принципа: принципът на двойственост и принципът на сдвоеност (принципът на негативност и позитивност). Тези принципи са използвани по-специално в методиките за лечение „осем на куб“ и „квинтесенция“.

Както доказва авторът, лекуването на човека до голяма степен зависи от здравето на обществото. В едно нездраво общество не може да има здрави хора. Затова, когато се занимаваме със здравеопазване на държавно ниво, преди всичко трябва да знаем от какво боледува държавата.

Тази книга е написана, за да може да бъде използвана на практика, и към нейното съдържание трябва да се отнасяме с особено внимание. Главната й цел е да помогне на човека да укрепи своя организъм и в известен смисъл да го подмлади. Книгата е предвидена за използване във всеки дом, във всяко семейство. Здравето струва колкото цялото злато на света, а изложените в нея сведения струват още по-скъпо.

Отнасяйте се внимателно към своето здраве и не бързайте да правите каквото и да било, без да се посъветвате със своя лекуващ лекар. Авторът само споделя своите знания, а лекарят лекува. Никога не го забравяйте и внимавайте да не си навредите неволно.

Целта на настоящата книга е да помогне на читателя да укрепи организма си като цяло. Тя съдържа и много препоръки за лечение на отделни заболявания на един или друг орган или система. Авторът винаги е смятал и смята, че няма лекарство срещу дадено заболяване, но има заболявания, настъпили заради употребата на дадено лекарство. Погрешно е мнението на лекарите, че те лекуват определена болест. Ако някой лекар казва, че лекува дадена болест, всъщност той нищо не лекува. Но ако е успял да излекува някакво заболяване, това означава, че е успял да излекува и други заболявания. С други думи, такъв специалист може да излекува целия организъм.

Предлаганата от автора система е разработена въз основа на принципа за цялостното укрепване на организма. Тя почива върху математическата теория, напълно достъпна за всеки човек. Разработената от автора теория за укрепване на организма се отнася към фундаменталната теория за управление на болестите у неопознат биологичен обект. При това лекарят няма как да знае не само дали организмът функционира, но и свойствата на използваното от него лекарство. С други думи, при лечението на болните всеки специалист (биолог или лекар) се сблъсква с два нерешими проблема: лекарят няма пълни сведения за болния и не е достатъчно информиран за действието на едно или друго лекарство. Всеки път при среща с болния той трябва да игнорира:

а) пълната информация за болния;

б) пълните сведения за действието на дадено лекарство.

Това означава, че лекарят трябва да лекува неизвестни отклонения в организма с неизвестни по действие лекарства. Но постулатът, който е възприет (не бива да лекуваме болния от неизвестни заболявания с неизвестни по свойства лекарства), е напълно опроверган от автора в изложената по-долу математическа теория. С други думи, разработената оздравителна система просто не се нуждае от диагноза, макар знанията за симптомите да са важни.

В книгата се обръща особено внимание на симптоматиката. Познаването на симптомите или отклоненията в сигналите на акупунктурните точки, снети по системата на Рейнхолд Фол, позволява организмът да бъде лекуван достатъчно лесно въз основа на разработената от автора теория. В оздравителната методика влиза използването на ферменти, чайове, квас, мазила, сорбенти и (или) различни процедури (масажи, сауна, спортни упражнения, калолечение, компреси и др.), а така също звуков съпровод под формата на музикални произведения, чийто подбор се извършва индивидуално. За едни може да се използва джазова музика, за други – класическа. Важното е това да са любими мелодии, които са приятни за слушане и са жизнеутвърждаващи. Когато процедурите се придружават от музика, това намалява страха у човека, разсейва тъгата, прогонва терзанията и безнадеждността. Важен психологически фактор, който влияе благотворно на пациентите, е атмосферата, в която се извършва приемът на лекарства. Много от ферментите имат леко опияняващо действие. Също както прекрасното вино от грозде, те развеселяват, внушават надежда и радост. Това тяхно действие предполага да бъдат употребявани на масата, по време на хранене, в семеен кръг или в приятна компания.

В разделите, които следват, авторът обосновава своите методики научно. Тази информация е за читатели, които искат да имат по-дълбоки познания по разглежданите проблеми, за да може след това да ги използват в практиката.

В книгата се обръща особено внимание на въпросите, свързани със заболяванията на хора, които са претърпели радиационно облъчване. Не е далеч денят, когато в Украйна ще бъдат създадени оздравителни центрове, в които за лечение на облъчените ще се използват методиките на Болотов. Правителството на Украйна вече е предприело стъпки в тази насока.

Авторът дава многобройни препоръки и предлага разнообразни рецепти. Те ще помогнат на всеки да се избави от заболяванията, от които страда, и да се научи да се грижи за здравето си.

В книгата е изложена и авторовата теория за лечението на рака. Тя се основава на многостранен практически опит, получен в резултат на наблюденията му при лечението на онкоболни. В теорията влизат постулати и хипотези, а също така редица авторови открития, които още не са признати от съвременната наука.

Предлаганата теория за лечението на рака почива върху модела на света, описан в по-ранните трудове на автора, и се основава предимно на принципа на двойствеността, т.е. на принципа за негативизма и позитивизма, който му е позволил да открие нова форма на синтеза на биомасата, наречена „бетасинтез“.

Бетасинтезът е също толкова важно явление в природата, колкото и фотосинтезата. Както фотосинтезата позволява да се формират растителните клетки, така чрез бетасинтеза се формират клетките на животните (рибите, птиците, влечугите, насекомите, червеите), някои гъби, бактерии и вируси.

Разработената теория за лечението на рака позволява на автора да създаде практическа методология за лечението и на много други болести и да получи цял спектър от нехимични лекарствени вещества въз основа на използването на ферменти на млечнокиселата ферментация на лековитите растения, които не притежават вредно или токсично действие.

Резултатите от практическите изследвания напълно потвърждават правомерността на предложената теория за лечението на рака. Благодарение на нея са спасени много безнадеждно болни, т.е. болни от рак и саркома в четвърти терминален стадий на заболяването. Резултатите от лечението на тези болни частично са отразени в книгата за отзиви, конфискувана от КГБ и съхранявана в материалите по наказателното дело.

Теорията за лечението на рака, изложена във втората част на тази книга, е поднесена на достъпен език за читателите. В нея може да се ориентира почти всеки. Естествено че всеки може и да я използва при нужда.

Разработените методики за борба с туморите и метастазите са подходящи за използване във всеки стадий на болестта. Те са особено ефикасни през ранните стадии на заболяването, както и за профилактика.

Предложената теория за лечението на рака разкрива много от тайните на живота и природата. В книгата се доказва, че животът на Земята не е уникално явление във Вселената. Биологичният живот е също така вероятен, както и минералният живот, защото основа на целия минерален живот в природата са водородът и хелият, а основа на органичния живот са въглеродът, кислородът и азотът, които всъщност са комбинация отново на атомите на водорода и хелия.

Хората се шокират от това колко сложни са биологичните процеси. Особено сложен е синтезът на белтъците, нуклеиновите киселини, въглехидратите и изградените чрез тях клетки и тъкани в организма. Биолозите са на мнение, че всички тези процеси са подвластни на генетиката. Авторът обаче споделя друго мнение и отрича погрешно приписваните на гените несвойствени за тях функции.

Алгоритъмът на живота, както доказва Болотов, се основава на механизма на реакциите на неутрализиране.

Ще останем възхитени от простотата и надеждността на реакцията на неутрализиране на киселината от алкалните основи, която по правило протича с образуване на сол и вода. При реакцията неутрализация който и да е сложен продукт се образува със загуба на енергия и веществена част под формата на вода. Тъй като аминокиселините са едновременно киселина и алкална основа, белтъчините се оказват крайно прости продукти на неутрализацията. Точно по същия начин и нуклеиновите киселини се получават като продукт от неутрализацията. Механизмът на получаване на всяка сол е много прост. Тя изцяло се определя от състава и свойствата на изходните вещества и в никакъв случай от гените. Клетките и всеки жив организъм, независимо че изглеждат съвършени, представляват обикновена сол, т.е. мъртъв продукт (какъвто е например готварската сол), който на части периодично трябва да се разтваря до аминокиселини, като се прекарва през стомашно-чревния тракт. Този не съвсем романтичен процес се нарича „живот“ според автора.

В настоящата книга се засягат много въпроси от други науки – физика, химия, биология, медицина. Това до известна степен помага на читателя да разбере теорията за възникването и лечението на рака.

 

 

 

 

 

1.

ЗА ДА СТЕ ЗДРАВИ,

СПАЗВАЙТЕ

ПЕТТЕ ПРАВИЛА

„Колко жалко, че истината е толкова елементарна!“

Гьоте

Да се запознаем с народната медицина

Това се случи, когато бях в пети клас [36]. Тогава бях палав и немирен хлапак. Веднъж учителката реши да ме накаже. Тя се приближи, сложи ръцете ми на коленете и каза: „Ето, така ще седиш. Ако вдигнеш ръцете си, ще те накажа“. Седях неподвижно с ръце в скута и нищо не подозирах.

След училище се прибрах вкъщи и мама случайно забеляза, че по коленете си имам рани. Тя се опита да ме лекува с разни мазила, защото предполагаше, че съм си ожулил коленете, докато съм пълзял по земята. Раните не минаваха и никой не можеше да разбере от какво са. Веднъж, когато учителката за пореден път реши да ме накаже и ме накара да сложа ръцете си върху коленете, аз почувствах, че именно те излъчват някаква невероятна топлина и че усещам доста силно боцкане.

Когато ги вдигнех, болката изчезваше. С изненада си помислих: „Защо собствените ми длани предизвикват такава силна болка по краката ми?“. Реших да проверя дали по същия начин ще въздействам на съученика си, който седеше пред мен. Издебнах момента и приближих ръката си към врата на Гриша. За моя изненада, той веднага падна на пода и изгуби съзнание. Всички деца се развикаха, учителката се приближи бързо и що да види – Гриша лежи, очите му са отворени и прилича на парализиран. „Кой го направи?“, извика тя.

Някой й отговори, че видял как не само съм посегнал към врата му, но и че съм го ударил по главата. Но тъй като едно дете не може просто да парализира някого, значи съм го ударил с някакъв предмет. Веднага започнаха да търсят предмета – така да се каже, вещественото доказателство. После ме отведоха при директора и той настоя да му покажа предмета, с който съм ударил съученика си. Започнах да се оправдавам и да повтарям, че не съм ударил своя съученик, а само съм приближил ръката си към тила му. Но директорът само се засмя и каза: „Сложи ръката си на тила ми да видя какво ще стане“. Аз я сложих. И той възкликна: „Това е хипноза!“. Оттогава всички решиха, че мога да хипнотизирам и да помагам при различни заболявания.

Започнаха да ме посещават различни хора със своите болести. Аз поставях ръката си на тила им и казвах само една фраза: „Вие сте добре. Всичко ви е наред“. А мнозина просто ме молеха да ги погледна в очите. Аз ги поглеждах и те ме спираха с думите: „Достатъчно! Мина ми“. Хората продължаваха да идват ден след ден. Лятно време аз се занимавах с хипноза близо до езерото, където се събираха и деца, и възрастни. Въвеждах ги в състояние на хипноза и им внушавах, че се чувстват добре. Но веднъж от Уляновск пристигнаха двама „представители на властта“ и ми забраниха да го правя. Така заниманията с „хипноза“ бяха преустановени за години напред.

Същевременно се опитвах колкото се може по-подробно да изуча това явление и изчетох много книги за хипнозата. От тях научих, че въздействам не чрез хипноза, а чрез силно биополе, тъй като хипнозата е информационно въздействие. Постепенно започнах да изучавам и други начини за въздействие върху човека – не само чрез биополе и хипноза, но и чрез лекарствени препарати, получавани от лековити растения или насекоми (пчели, мравки, въшки, бръмбари, червеи, гъби – изобщо от клетки с животински произход). Особено внимание обръщах на проучването на ферментите.

Ферментите пречистват и подмладяват организма

Под ферменти разбирам продукти от жизнената дейност на едноклетъчните, като ги деля на два взаимно противоположни класа, към които се отнасят ферментите с растителен и ферментите с животински произход.

Ферментите от животински организми се образуват по правило в резултат на използване на дрождеви бактерии, а също на бактерии на млечната пръчица. Дрождевите бактерии се извличат от червата на тревопасните животни – например овце, кози, крави, зебри, сайгак , елен, глиган, лос, зубър и др.

Различните дрождеви бактерии могат да преработват растителните белтъчини в растенията. Така например познатата на всички мая добре преработва белтъчините на пшеницата и някои други зърнени растения, а дрождите от глиган могат да преработват белтъчините на жълъдите, кестените и царевицата. Така че хляб, който е направен от царевица, без да са добавени дрожди от глиган, не може да бъде полезен за човека.

Ферментите въз основа на млечните бактерии открай време се използват с лечебна цел. Така например под действието на млечнокиселите бактерии кравето мляко се преобразува в течна маса, която съдържа суроватка. Приемани вътрешно, тези суроватъчни бактерии влияят на организма ни благотворно. Но суроватката, която се образува от млякото, напротив, му въздейства потискащо.

Когато започнах да изучавам тази суроватка, разбрах, че това става, защото животните получават непълноценна храна (ядат една и съща трева). В крайна сметка млякото, а след това и суроватката, губят ценните си лековити свойства.

Реших да възстановя лековитите свойства на суроватката и започнах да размножавам млечносуроватъчните бактерии в среда, където присъстват и лековити растения.

Ако вземем млечна суроватка, прибавим в нея захар и някаква билка, например змийско мляко (това е силно отровно растение), ще получим среда, в която има отровни алкалоиди. В тази среда могат да оцеляват само силните бактерии. Особено добре се справят с подобна неблагоприятна среда млечните бактерии от суроватката на козето мляко. Отдавна е забелязано, че козите ядат змийско мляко с голяма охота. Така че млечните бактерии, размножени в неблагоприятна за слабите бактерии среда, стават доста лековити.

В домашни условия всеки може да си приготви полезни ферменти въз основа на млечни бактерии. Ето една рецепта.

Вземаме 3 литра млечна суроватка, малко захар за ферментиране, чаена чаша сушено или прясно нарязано змийско мляко. Слагаме билката в торбичка от марля и с някаква тежест (камъче) я поставяме на дъното на буркана. Ако млечната суроватка при пресичането на киселото мляко се прегрее, млечните бактерии ще загинат. В този случай в получената млечна суроватка трябва да прибавим малко (около 1 чаена лъжичка) сметана . В сметаната винаги се съдържат здрави млечни бактерии. Най-добре е да вземем сметана от козе мляко. След това съхраняваме събрания бульон на топло сенчесто място. Покриваме буркана само с няколко пласта марля, за да не долетят мушици винарки.

В продължение на две седмици се образуват доста силни млечнокисели бактерии. Продуктите от тяхната дейност притежават способността да обновяват и пречистват повърхностите, върху които попадат. Само по себе си названието „чистотел“ (змийско мляко) се разшифрова като „растение, което може да пречисти тялото“, т.е. повърхността на тялото. При това се има предвид не само повърхността на кожата, но и всички повърхности в организма, включително тези на очите, носоглътката, ушите, белите дробове, вътрешните повърхности на целия стомашно-чревен тракт и др.

Дългогодишният опит при използването на ферментите на змийското мляко за лекуване на кожни заболявания и заболявания по други повърхности показва неговата изключителна ценност.

Така например аз съм доказал, че употребата в продължение на една-две седмици на ферменти от змийско мляко – вътрешно, по половин чаена чаша, половин час преди хранене – спомага за пълно възстановяване на епителиалната повърхност както на стомаха, така и на целия чревен тракт.

Забелязал съм, че от епителиалните влакна на червата се отделят всички по-тежки метали (това се отнася за оловото, живака, талия, бисмута и други метали). Преди това те не са могли да проникнат в организма заради образуването на хлоридите, които при тези метали са неразтворими. Част от металите измежду радионуклидите образуват със стомашните сокове неразтворими комплекси, които се набиват в епителиалните влакна и също лесно се отделят с помощта на ферментите от змийско мляко.

Отбелязаната особеност е извънредно важна за жителите на Украйна и Беларус, които са били подложени на въздействието на радионуклиди. Както знаем, радионуклидите образуват неразтворими комплекси със стомашните сокове. Можем да предпазим организма от проникването им в него, като стимулираме стомашните сокове.

За целта може да използваме и местна билка змийско мляко. Защото самата млечнокисела бактерия е много чувствителна към радионуклидите. Ако в нейната плазма попадне радионуклид, клетката бързо загива и се утаява. Сама по себе си ферментната среда е нерадиационна и по правило, след изсушаването й, нивото на радионуклидите в нея е няколко пъти (минимум един) по-ниско, отколкото нивото на фоновата радиация в използваната млечна суроватка или билката змийско мляко. Разбира се, тази билка, която расте в Украйна, притежава определено ниво на радиация, но то не е много по-високо, отколкото нивото на радиация в хранителните продукти, които използваме.

По-специално в хляба, който е достатъчно силно заразен, се съдържат радионуклиди, но това ниво не ни безпокои особено, тъй като то е относително ниско и не може много да ни навреди. Нивото на радиация в билката змийско мляко не е много по-високо от нивото на радиация в нашия хляб, още повече че с лечебна цел вземаме не самото растение, а продуктите от неговата ферментация – ферментите, които вече са достатъчно пречистени от млечните бактерии. Най-добре е да взимаме стъблата и листата. Не е желателно да се използват корените, защото в тях нивото на радиация е много по-високо.

Подобни свойства притежават и много други ферменти. По-специално ферментите, които се образуват в резултат на млечнокиселата ферментация на плодовете на конския кестен много добре изхвърлят радионуклидите от организма. Плодовете на конския кестен и преди са били използвани за направата на особено лековити видове бира. Например в рецептите за „Кралска бира“ като важна за здравето добавка често се посочва плодът на конския кестен.

Трябва да отбележим обаче, че плодовете на конския кестен, които зреят в Украйна, имат по-висок фон на радиация на гамаквантите. Но той все пак не е много по-висок от фона на други хранителни продукти, които използваме. Така че по принцип нивото на радиация в плодовете на конския кестен може да се смята за напълно допустимо, още повече че течният ферментирал продукт се образува с много по-ниско ниво на радиация (също както и в случая с ползването на билката змийско мляко). Сам по себе си продуктът от ферментацията на конския кестен се приготвя по-лесно, защото плодът му е по-малко отровен. Затова не е задължително да се използва млечна суроватка. По принцип той може да се направи с обикновена вода от водопровода, която не е и преварена.

За направата на лечебен квас (бира) се вземат 3 литра кладенчова (може и от водопровода) вода. В буркан се поставят 30–40 срязани на половинки плодове от конски кестен (не е задължително да са обелени). След това се прибавя 1 чаена чаша захар и за закваска – половин чаена чаша млечна суроватка или една чаена лъжичка сметана (може да се използват също дрожди от глиган – около 1 грам). Квасът се съхранява на топло място (около 25С–35С) поне 2 седмици, в резултат на което се получава много приятна на вкус напитка. Тя се употребява от половин до 1 чаена чаша 20–30 минути преди хранене и може да изхвърли от организма много голяма част от радионуклидите и тежките метали.

Квасът от конски кестен чувствително укрепва организма и го прави невъзприемчив за много заболявания. Укрепва също ендокринната система, което е важно за защитата на организма от грипни заболявания. Квасът от конски кестен увеличава съдържанието на калций и мед в организма. Чувствително се повишава количеството кобалт, което при повишен радиационен фон значително намалява. Тази напитка спомага и за увеличаване на количеството йод в организма.

Квасът от конски кестен на вкус прилича на бира – той е възгорчив и дори се пени като бирата. Може да се пие и в по-големи количества, но ако изпиете 1 чаена чаша квас, трябва веднага в същия буркан да прибавите 1 чаена чаша вода от водопровода и 1–2 супени лъжици захар. На другия ден квасът ще е в същото количество. Така че дори без да прибавяте плодове от конски кестен, ще пиете квас в продължение на 2–3 месеца.

Впоследствие може и да изядете плодовете, макар че те все още ще горчат. С намаляване на вкусовите качества на кваса може да добавяте плодове от кестен. Може също така да добавяте и някои ароматни растения като кимион, хмел, копър, листа от черен касис, пипер, кориандър, борови иглички и др.

Ферментът, приготвен от плодовете на конски кестен, се препоръчва не само за възрастни, но и за деца. За кърмачета се препоръчва млечна суроватка от майчина кърма без използването на лековити растения. Макар че трябва да се потърси консултация с лекуващия лекар, опитът от народната медицина показва, че заквасеното майчино мляко може да служи не само за храна на детето (когато е на възраст няколко месеца), но и като капки за очи при децата (ако са се образували гурели) или за нос, ако е запушен. Майчиното мляко притежава изключителни бактерицидни свойства, благодарение на което има оздравителен ефект.

Майката кърмачка трябва не само добре да се храни, но и да дава по-голямо количество мляко. С тази цел открай време се използва растението, наречено бял равнец (хилядолистник). Белият равнец се използва под формата на чай или на квас.

Квасът се приготвя по същата методика, както и квасът от конски кестен, но белият равнец трябва да е в количество до 2 чаени чаши и се поставя в марлена торбичка с тежест (вж. рецептата за фермент от билката змийско мляко). За закваска може да се използва майчино мляко или сметана от краве мляко. Квасът от хилядолистник се образува за не по-малко от 2 седмици. Бъдещата майка може да пие от него по половин чаена чаша 20–30 минути преди хранене.

Със същата цел се пие и чай от бял равнец. Аналогични свойства имат много от съдържащите горчиви вещества растения – например акация, бял оман, блатен аир, японска акация, кората от трепетлика, върба (цвят), ръж, глухарче и др. Но когато се запарват чайовете, тези растения трябва да се дозират: горчилката трябва да присъства, но не бива да е много. Чаят трябва да е възгорчив, но същевременно и вкусен. Така например в обикновения чай (индийски или грузински) на 1 чаена чаша вода се прибавя само половин грам пелин. В чая се прибавя горе-долу толкова блатен аир, бял оман и други растения с горчив вкус.

Ферментът от билката змийско мляко може да се взема както от здрави, така и от болни хора. Конският кестен, ферментирал под формата на квас, също може да се използва почти от всички. А който страда от сърдечносъдови заболявания или хипертония, е препоръчително да използва разработения от мен цял комплекс ферменти, получени въз основа на ферментацията на млечни бактерии.

Така например при сърдечносъдови заболявания са подходящи ферментите, получени въз основа на млечна суроватка, или без нея – чрез използване на гороцвет, строфант, боянка, напръстник, момина сълза, грозде, конски босилек и други лековити растения. Рецептата е следната:

На 3 литра млечна суроватка се взема половин чаена чаша от растението, добавя се 1 чаена чаша захар и 1 чаена лъжичка сметана. Растението се поставя в торбичка от марля с тежест и се пуска на дъното на буркана, а бурканът се оставя на топло място да ферментира. След 2 седмици – не по-рано – образувалият се квас се пие 10–20 минути преди хранене по половин чаена чаша 1–2 пъти дневно в продължение на 1 месец. Всеки път към отлетия квас се долива суроватка или вода и съответното количество захар. На другия ден квасът отново е готов за употреба.

В процеса на ферментиране млечнокиселите бактерии преработват растенията, така че напълно изчезват признаците не само на алкалоидите, но и на гликозидите. Затова образуващият се квас представлява букет от аминокиселини, които притежават изключително лековити свойства. Тези аминокиселини, от една страна, значително стимулират изработването на инсулин от задстомашната жлеза, а от друга страна, стимулират надбъбречната кора и засилват отделянето на хормоните адреналин, преднизолон, хидрокортизон и норадреналин.

Освен това киселите аминокиселини спомагат за разтварянето на хидроксилапатита (Са5РО4ОН) – минерал, който се натрупва в кръвоносните съдове и лимфата. Затова предложените ферменти не само подмладяват съдовете и ги освобождават от основните соли, но подмладяват и целия организъм и до голяма степен удължават неговия живот.

Особено ценен е ферментът, който се получава от растението гороцвет. Този фермент се използва широко както за лечение на сърдечносъдови заболявания, така и за подмладяване на организма, защото спомага за разтварянето на солите в кръвоносните съдове. Той се пие обикновено, без да се определя някаква доза, вместо вода, по всяко време на деня и нощта. Много е приятен на вкус и след приема му човек се чувства свеж и бодър. Ферментът притежава силно диуретични свойства, което е доста полезно при хипертония и камъни в бъбреците.

Растенията, съдържащи горчиви вещества, такива като синап, маралов корен (левзея), цикория, японска акация, бял оман, блатен аир и др., притежават, както вече казахме, силното свойство да стимулират дейността на задстомашната жлеза, особено що се отнася до отделянето на инсулин и трипсини.

От изброените по-горе растения може да се правят както ферменти, така и чайове. Ферментите се приготвят и без използване на млечна суроватка, но за закваска винаги трябва да се използва сметана (най-добре козя).

За да се засили дейността на черния дроб, може да се използват растения, които съдържат азот (грах, бакла, фасул, соя, леща, червена детелина, лопен, комунига и много други). От тях се приготвят ферменти или заквасено тесто, от което се пекат кифлички.

Подобното лекува подобно

Често пъти хората се оплакват, че не се чувстват добре. Разбира се, никой не казва, че боледува от въздействието на стронций-90 или на цезий-155, всеки казва, че му е лошо. Например боли го главата, а същевременно показанията на медицинските уреди са нормални. Често пъти в такива случаи лекарите отбелязват, че болният няма основания да се оплаква, защото не е болен. А човекът наистина не се чувства добре – има сърцебиене, измъчва го безсъние, тревожност, няма апетит, чувства дразнене във всички системи на организма. И това не може да бъде обяснено с конкретна болест [38].

Точно тези симптоми характеризират заболяване в резултат на радиация – лъчева болест. Защо? Според официалните данни и медицинските заключения нивото на радиация е доста ниско и едва ли може да подейства на организма. Но това не е вярно. Ниското ниво на радиация не говори нищо. Пита се кое е по-лошо – да излеем върху човека една цистерна вода или на капки да я капем на главата му? Ще кажете, че с капките човек може да бъде умъртвен много по-лесно. (Така индианците са изтезавали враговете си.) И ще бъдете прави. Та и нашата радиация има капков характер. Следователно човешкият организъм непрекъснато се намира в стрес и е подложен на бавно капково облъчване. Такива хора трябва и може да бъдат лекувани.

Аз предлагам свой метод на лечение. Той се изразява в класическата формула: подобното лекува подобно. Ще обясня какво означава това.

Хомеопатията е позната от древни времена. Още Авицена е използвал някои лековити растения, които предизвикват един или друг симптом. Той казва, че лекарят лекува, а природата изцелява. Цветовете на офиката например предизвикват хрема. И обратно – ако сокът от тези цветове бъде използван като капки за нос, хремата изчезва. След това методът „подобното лекува подобно“ е добре развит от Парацелз. Той предлага отрови за лекуване на отравяния и сега на този принцип почива цяла една система. Научнообоснована трактовка на тази теория дава германският учен Самуел Ханеман. Науката въз основа на принципа „подобното лекува подобно“ е наречена „хомеопатия“. Днес вече е известно, че хомеопатичните средства помагат при много заболявания.

Бих искал да дам примери, които всички знаят. Синдромът на махмурлука се премахва с малко количество алкохол. Ако нагреем мястото на изгаряне със затоплен предмет, отначало болката леко ще се засили (в рамките на търпимото), но после, като махнем топлия предмет, болката бързо стихва.

Нервните разстройства се отстраняват ефикасно чрез въздействие на импулсов ток върху главния мозък. Този метод навремето е бил широко използван при лечението на неврози, безсъние и други нарушения.

Друг характерен случай – работниците от шумните цехове се чувстват зле у дома, защото силните слухови дразнители така са повлияли на централната им нервна система, че те място не могат да си намерят, докато не послушат малко джаз. Наистина, джазовата музика е също звуков дразнител, но по-слаб. Затова слабите ударни звуци на принципа „подобното лекува подобно“ снемат напрежението след шума в заводските цехове. Мелодичната и вълнуваща джазова музика е лечебно средство, което премахва стресовото натоварване върху организма. Тук е мястото да забележим, че прословутият лечител от Горки, който е лекувал със звуци от фанфари, не е бил толкова далеч от истината и неговият метод подлежи на патентоване.

Може ли по този начин да премахнем и синдрома на радиационното въздействие? Аз съм разработил методика за въздействие върху организма с помощта на слаб гамафон, който премахва симптомите на лъчева болест. По какъв начин? Обяснявам го чрез един елементарен пример.

Киевско море е обрасло със синьо-зелени водорасли, излъчващи малки дози гамакванти. Но нивото на тяхната заразеност е все пак два пъти по-ниско от естествения фон. Ако болен плува в Киевско море (по 20 минути 3–4 пъти на ден) и направи 10–15 такива процедури, той ще се излекува от куп заболявания и много от неприятните му усещания ще изчезнат. При това се подобрява състоянието на целия организъм, защото водораслите притежават ниско фоново лъчение. Точно същото фоново излъчване имат и описаните по-горе квасове. В нашия случай лечебният ефект се постига чрез въвеждане в организма на хомеопатична доза гамафон. Ясно е, че днес тези методи са изключително важни за подобряване на здравословното състояние на населението, което е подложено на силни гамалъчения.

Отначало, когато във водата имаше голямо количество радионуклиди, беше опасно да се влиза в нея, разбира се. Днес нивото на замърсеност е спаднало до такава степен, че опасността е изключена. Сега не само не е опасно, но дори е целесъобразно в тези водоеми да се правят водни процедури. В река Днепър има малко водорасли и силен лечебен ефект няма да последва, защото водата е проточна. Докато в Киевско море, особено близо до брега, където има много водорасли, са се създали благоприятни условия за къпане (аз самият неведнъж съм плувал там). Колкото до валежите, в тях наистина има радиация. Но тези радионуклиди не проникват в организма, тъй като алфачастиците екранират течностите, а гамаквантите са полезни. Затова днес къпането в Киевско море е напълно безопасно.