Към Bard.bg
Вербална хомеопатия (Силва Дончева)

Вербална хомеопатия

Силва Дончева
Откъс

1.

НАЧАЛОТО

От доста години се занимавам и се лекувам с хомеопатия. Обучавам много хора, които минават през различните направления на това лечителско изкуство и сами изпробват иновацията, с която ще ви запозная. До много от наблюденията и изводите си стигнах в диалог с тях, а и с хора, нямащи нищо общо с това. Благодаря на всички!

С КАКВО ЗАПОЧВАМ, КОГАТО ИМАМ НАСРЕЩА СИ НАЧИНАЕЩИ?

Знам, че хомеопатията, когато е добре изучена и приложена правилно, има няколко предимства, които другите методи на лечение не притежават:

Хомеопатията няма странични ефекти и е напълно безвредна.

Основите на хомеопатията могат и трябва да бъдат изучавани в училище.

Хомеопатията трябва да е безплатна и препаратите да се произвеждат от всеки.

Хомеопатията въздейства върху по-дълбоките причини, предизвикали здравословния проблем във физическото тяло.

Хомеопатията въздейства върху увреденото емоционално и психично състояние на човека, което всъщност е в основата и на повечето му неблагополучия.

Хомеопатията показва, че материалният свят зависи и на практика е изцяло подчинен на различни, твърде мощни енергийни въздействия, които са извън нашите възприятия. Те обаче могат да бъдат използвани в наша полза.

Дължа огромна благодарност и на един друг човек. Човек, който е имал смелостта да обобщи целия световен опит в една тема, която е убягвала на всички в търсене на свръхсложни, скъпи и ненужни неща. Става дума за Масару Емото и книгите му „Истинската сила на водата“ и „Послания от водата и Вселената“.1 В книгите си д-р Емото показва по забележителен начин, че водата поема и разбира нашия говор и реагира спонтанно и интелигентно на всякакъв вид информация. Това идеално се допълни със знанията ми по хомеопатия, при която водата също приема информацията от различни отровни вещества и я запазва по неспецифичен начин дори когато от първоначалното вещество не е останало почти нищо. Това обобщава и утвърждава постиженията и на цяла школа руски учени, които достигат до същите резултати през годините.

На трето място прозрях и че в гл. 1 на Битие непрестанно се повтаря един и същ израз, когато става въпрос за най-важното, за Творението: гл. 1:3 „Рече Бог: да бъде светлина...“ , гл. 1:6 „И рече Бог: да има твърд посред водата....“, гл.1:26 „След това рече Бог: да сътворим човек по Наш образ и Наше подобие...“. Рече, рече, рече... Това е първото сътворение, благодарение на което човек е силен и отговорен за съдбата си и на практика няма никакви проблеми.

В гл. 2 от Битие обаче има и второ сътворение (2:7, 2:22–23), при което човекът е направен от пръст, от вещество, и впоследствие поради непослушанието си е споходен от много неприятности и болка.

Тогава се сетих и за откровението на създателя на хомеопатията д-р Самуел Ханеман, който обяснявайки как работи методът му на лечение, казва: „Аз премахвам веществото и оставям силата“. А може би същото важи и за човека и зад видимостта на нашите тела се крие истинската ни мощ и тя е в силата на словото (изказаната мисъл). Просто трябва да я задвижим, като се докоснем до един от многото начини за това – метода Вербална хомеопатия™ ( The Verbal Homeopathy™).

2.

КОМПЛЕКСИ С ВИСОКИ ПОТЕНЦИИ (РАЗРЕЖДАНИЯ)

Случи се и друго важно събитие, което промени отношението ми към стандартния хомеопатичен метод. Преди десетина години лекувах сина си, който боледуваше често и приемаше твърде много антибиотици и парацетамол. Обърнах се към хомеопатията с надеждата да променя това състояние на нещата. Всичко беше добре, когато внезапно по него след няколкомесечно лечение не започнаха да се появяват странни рани по свивките на лактите и колената, т.нар. „атопичен дерматит“. Лекарят каза, че дерматитът най-вероятно ще изчезне след пубертета, т.е. след десетина години, а дотогава трябва да се третира с препарати, съдържащи кортизон. Нямаше обаче сила, която да ме накара да го приложа. Кортизонът има над 200 странични ефекта. Допустим е единствено като животоспасяващо средство, а нашият случай не беше такъв. Затова не го употребих. Но детето ми се притесняваше да играе с връстниците си, а и от детската градина ни казаха, че е по-добре да не ходи, докато не му минат раните. Продължих да го лекувам единствено с хомеопатия, но резултатът не беше особено добър. Консултирах се с различни хомеопати, но винаги екземата се завръщаше отново и отново. Мина доста време. Изчетох всичко. Вероятно се досещате, че у дома имам почти всички възможни хомеопатични лекарства. Въпреки това екземата не отзвучаваше. Школите по хомеопатия, а и фирмите производители препоръчваха едно лекарство или напротив – няколко такива, вземани поотделно. Пий капки или гранули известно време и чакай. Така хомеопатията се оказа метод, който при по-усложнените случаи само може да ви отдалечи от нея и съответно от истинското оздравяване. Редувахме последователно, а и успоредно според вижданията на двете основни школи: Stramonium (при раждането на сина ми беше приложен форцепс), Calcarea phosphoricа и Mercurius solubilis, съответстващи на чувствителния тип, след това Sulfur, Arsenicum iodatum, Belladonna и Rhus toxicodendron, Petroleum и т.н., и т.н. в зависимост от симптоматиката. Тя се променяше непрестанно, затихваше и след по-кратко или по-дълго време, най-много до две-три седмици, се започваше пак. Сменяхме и потенциите (разрежданията).

Трябваше да прескоча догмите в хомеопатията, защото имах вътрешното убеждение, че принципът на подобието е верен, а методът на прилагането му – не съвсем. Според различните школи препаратите са съвместими или не, пречат си или си помагат, при едни школи ключова за определянето на лекарството е психиката, при другите – физическите симптоми. Тогава почти в отчаяние и по метода на черната кутия създадох един общ препарат от всички възможни лекарства за дерматит. Можех вече да си изработвам хомеопатични препарати сама, защото се оказа, че те се правят много елементарно и това старателно се крие от хората, защото на практика ще обезсмисли продажбата им. Така съставих сбор от хомеопатични лекарства, които компенсират взаимноизключващи се симптоми при дадено страдание. Събраха се в групи от по 7–8 препарата в около 8 шишенца. Общо използваните лекарства бяха около 70. Започнах да му ги давам всичките в изключително високото разреждане 10М по няколко пъти на ден.

И, о, чудо, детето ми оздравя буквално за дни и с проблема се приключи веднъж завинаги след двугодишна борба! Така в радостта ми се роди и едно важно откритие. За мен равносилно на колелото и на идеите, изложени в началото на книгата. Бях създала хомеопатични комплекси с много високи потенции (разреждания) и престанах да съблюдавам хомеопатичните догми. Те се оказаха част от матрицата, която е спирала развитието на това лечителско изкуство, вероятно отново по причина печалби. И това откритие се оказа, че не противоречи на идеите на Ханеман. Самият той го препоръчва като редуване на всички антипсорични средства всеки ден за продължителен период от време или завинаги. Аз го модифицирах заради самото време, защото живеем в свят, в който хроничните болести са ежедневие от най-ранна възраст и хора с напълно здрава имунна система почти няма. Алергии, хронични отити, ринити, бронхити, дерматити, затлъстяване – всичко това е масово разпространено още от детството. Всички, които прочетат за този метод, вероятно също ще го моделират по свой собствен начин.

След това направих още една крачка, когато прочетох за откритията на д-р Масару Емото. Тогава разбрах, че мога да приложа методите на д-р Емото в хомеопатията и да я трансформирам в един много по-достъпен и ефективен метод на лечение. Това засягаше вече самото изработване на хомеопатичните препарати. Оказа се, че водата съхранява не само нашите мисли и действия, но пази добросъвестно и думите ни. Всяка дума (verba), приложена правилно в хомеопатията (homeopathy), довежда до иновацията, на която съм посветила тази книга – Вербалната хомеопатия™ (The Verbal Homeopathy™). Tака се роди вербалната хомеопатия, хомеопатията на Словото, която се оказа един съвършено нов начин на лечение с неподозирани възможности, защото дава възможност:

за секунди човек да се сдобие с необходимотото лекарство, стига да има около себе си малко вода;

да се постигнат също за секунди разреждания, които са непостижими за класическата хомеопатия, а дори и да се направят, биха отнели месеци. Оказа се, че новите вербални препарати са далеч по-силни, защото това, което едва-едва се повлиява от традиционната хомеопатия, се лекува много по-ефективно с огромните разреждания на вербалната хомеопатия;

да се използват препарати, които просто не съществуват в класическата хомеопатия; отрови от растения и животни, от които няма направени хомеопатични разтвори, но чието смъртоносно действие е добре известно;

много по-безопасно да се работи с радиоактивни елементи, а това са препарати с голяма сила и въздействие;

да се въздейства и в личностен план върху чувството за самота и неувереност, притеснителност и страх, породени от безработицата и бедността;

всеки постепенно да вземе в ръце собственото си здраве и да зависи все по-малко и по-малко от готовите лекарствени препарати;

безплатно да се постигнат резултати като тези на радионичните машини, които струват много скъпо.

Преди повече от 200 години д-р Ханеман е прозрял и още нещо – че щом силата на истинското лечение се състои в невидимото, а то е безгранично и изобилно, то и медицината, основана на него, трябва също да бъде безплатна и достъпна за всички.

„Когато държавата се убеди в необходимостта от хомеопатични лекарства, ще нареди да се предоставят безплатно на лекарите, за да могат да ги дават също безплатно на своите пациенти, богати и бедни“, казва д-р Ханеман.

А защо е възможно лечението наистина да бъде безплатно и същевременно ефикасно, а често и без алтернатива, ще разберете в тази книга. Истинското здраве няма нищо общо със здравните осигуровки, скъпите лекарства и още по-скъпото медицинско оборудване. И тогава ще остане само спешната помощ, хирургията и лечението на все по-намаляващите на брой тежки хронични случаи и генетични малформации!

1? Книгите са публикувани в България през 2010 г. от ИК „БАРД“.