Към Bard.bg
Лидерът (Дийпак Чопра)

Лидерът

Дийпак Чопра
Откъс

Първа глава

Л = Любознателност – наблюдавай и слушай!

Големите лидери притежават визия и способността да я изразят. Дефинирането на вашата собствена визия започва с наблюдаване и слушане. Вие наблюдавате и слушате ситуацията около вас, но се вглеждате и вслушвате и в самите себе си. Този процес включва четири стъпки.

Безпристрастно наблюдение – наблюдавай и слушай със сетивата си.

Анализ – наблюдавай и слушай с разума си.

Чувство – наблюдавай и слушай със сърцето си.

Зараждане – наблюдавай и слушай с душата си.

Веднъж щом преминете тези четири стъпки, вашата лична визия ще започне да се проявява.

Н

ай-добрите качества, които могат да ви помогнат да стартирате кариерата си, са страст, осмислени ценности и отдаденост на идеята. Това са елементите, от които се изковава визията. Ако разговаряте с истински вдъхновени лидери, онези, които аз наричам успешни визионери, ще разберете, че всички те са тръгнали със страст и поглед върху цялостната картина. Съчетали са отдадеността си с дълбоко преживяното чувство за мисия. Изповядвали са съкровени идеали, които не биха пожертвали за нищо на света. За да осъществите вътрешното си израстване, трябва да поставите тези елементи на преден план.

През годините различни изследователи са се опитвали да открият външни причини за издигането на успешните лидери. Ако се съобразим с подобни изследвания, излиза, че да се родиш в богаташко семейство, да посещаваш най-елитните учебни заведения, да се срещаш с други успели хора и да постигаш брилятни резултати на тестовете за интелигентност може да гарантира в по-малка или в по-голяма степен превръщането ви в лидер. Но както всички добре знаем, човек може да започне и от нищото и въпреки това да се издигне до велик лидер, както и обратното – да има страхотен старт в живота и значителни предимства пред другите, но в крайна степен да не постигне кой знае какво. Външните преимущества дават добър начален тласък, но не могат да гарантират ничий успех.

Защо тогава не обърнем този подход с противоположен знак и не се вгледаме в качествата, които всеки един от нас със сигурност притежава? Да, всеки нормален човек умее да наблюдава и да слуша – това са най-ценните инструменти на възприятието. Но, след като са в наличност у един лидер, те прерастват в нещо много по-голямо. Лидерът е отговорен за съставянето на цялостната визия, която трябва да бъде достатъчно ясна, за да направлява и вдъхновява хората около него. След като е формулирал своята визия за нещата обаче, лидерът трябва да съумее да я изрази пред света. И най-великите идеи не са нищо повече от блян, докато не бъдат ориентирани към реалността. Ако искате да бъдете успешен визионер, пътуването дотам започва със задаването на два жизненоважни въпроса: Каква е моята визия за нещата? Как мога да я реализирам?

Никоя визия не се заражда във вакуум. Тя изниква от конкретна ситуация. Тази ситуация може да бъде кризисна или пък рутинен проект, мениджърски проблем или финансов колапс. Тя изисква от лидера да даде насока, след като прецени състоянието на нещата, като наблюдава и слуша максимално задълбочено. Това се отнася както за родителите и треньорите, наставниците и съветниците, така и за мениджърите и директорите. Всеки път когато се появи нужда от насочване, обучение, ръководене, мотивиране, вдъхновяване или планиране, това означава, че шансът чука на вратата ви.

Представете си трима души, които седят в преддверието на модерен офис, облечени в най-представителните си делови костюми. Офисът принадлежи на инвеститор, който се е съгласил да даде на кандидатите в конкурса по половин час да представят своите предложения за стартиращ бизнес, в който той самият да вложи средства. Успехът или провалът на всеки един от тримата зависи от предстоящата среща. Кой от тях ще успее да израсне до лидер, кой има най-големи шансове да убеди предприемача да инвестира в неговата идея?

Първият кандидат – мъж, е толкова нервен, че дланите му непрекъснато се потят. Опитва се да поведе неформален разговор, но усеща, че говори несвързано и млъква. Затваря очи и за пореден път си припомня речта, която предварително си е подготвил. Почти не е спал през изминалата нощ, прекарвайки часове в доуточняване на всяка дума от презентацията си. Той непрестанно си повтаря наум: „Сега или никога, трябва да успея или край!“

Вторият кандидат, също мъж, изглежда по-спокоен. Всъщност той е доста самоуверен. Непоколебимо вярва в идеята си. Убеден е, че новият му бизнес ще потръгне, стига да успее да си осигури финансов гръб. Висок, с ясен поглед, той е свикнал да бъде гледан с възхита от околните. Тайничко обаче се чуди дали не би могъл да накара инвеститора да излязат да поиграят голф или баскетбол заедно. Разговорът очи в очи винаги е бил печеливш ход за него.

Третият кандидат – в случая жена – сканира стаята с нескрито любопитство. Тя забелязва оригиналното стенно пано и свежите цветя на рецепцията, но е по-заинтригувана от служителите в компанията, които влизат и излизат от вратите наоколо. Облечени са ежедневно – в джинси, поли и рокли, не в делови кюстюми или униформи. Изглеждат концентрирани и мобилизирани, но не и стресирани. Дамата се чувства по подобен начин. Каквото и да се случи, тя ще го приеме спокойно. Веднъж щом застане лице в лице с инвеститора, ще е наясно за какъв тип личност става дума и ще реагира по съответния начин.

От тримата кандидати първият не вижда и не чува почти нищо, освен собствените си мисли и чувства, които го изпълват с напрежение и му отрязват пътя към външния свят. Вторият кандидат се чувства пo намясто и сякаш започва да „проглежда“ със сърцето си. Третият кандидат обаче – жената – е стъпка напред пред останалите двама. Тя е изцяло отворена към случващото се наоколо, наблюдава и слуша внимателно. Започва да гради сценарий въз основа на детайлите и подробностите, които ? правят впечатление. Тя успява да включи и себе си пълноценно в този сценарий, като е готова да се адаптира при постепенното му разгръщане. Ако се окаже, че мястото ? не е тук, няма да направи грешката и да приеме средствата на инвестирора на всяка цена. В случай че нещата не паснат в нейните представи, тя ще продължи нататък и ще потърси по-подходящ вариант за финансиране.

Този въображаем сценарий ни показва, че лидерът с най-голям потенциал е този, който умее да наблюдава и да слуша на най-дълбоко ниво. Лидерството изисква солидна основа вътре в самия човек. Ако можете да достигнете до точката, в която наблюдението и слушането ви ангажират достатъчно, значи сте положили основите на реализацията си като вдъхновен лидер.