Към Bard.bg
Послания от водата и Вселената (Масару Емото)

Послания от водата и Вселената

Масару Емото
Откъс

1.

Водата е вестител

на Божията воля

Всички отговори са във водата

Сигурно и вие като мен се чудите защо водата, на която са били засвидетелствани любов и признателност, образува най-красивите кристали? Да помислим върху този въпрос, като се позовем на една прочута картина. Познавате ли фреската на тавана на Сикстинската капела, нарисувана от ренесансовия художник Микеланджело? Частта, известна като „Сътворението на Адам“, изобразява произхода на човечеството, а първият човек, Адам, протяга ръка към Господ.

Моето тълкувание на този образ е, че Адам (човечеството) се мъчи да докосне Господ, но не може да го направи. Ако можеше директно да се докосне до Всемогъщия, щеше да получи огромно познание и истина. Но въпреки че пръстите им са много близко, пряката връзка липсва. Това ми напомня на състоянието на днешното общество: търсим висши свещени истини, но сами си пречим да живеем по истински начин, като продължаваме да се нараняваме взаимно, да рушим света с войни и конфликти и да унищожаваме природата.

В резултат на многото години търсене осъзнах, че съществува нещо, което може да послужи като мост и да свърже Адам и Господ.

 

Какво може да е то?

Отговорът е водата. Убеден съм, че тя е свързващият елемент между Божественото и човечеството. Напоследък все повече хора наричат Царството Господне „петото измерение“. Мнозина може би са разбрали за тази идея, след като изследването на харвардския физик Лиза Рандал, което опитва да докаже съществуването на висше измерение, стана широко обществено достояние. Петото измерение съдържа невидима информация и се твърди, че оказва огромно въздействие върху нашия свят.

Ще се спра по-подробно върху петото измерение в следващата глава. Преди това бих желал да представя идеята, че водата поема ролята на Божи вестител, като запълва пропастта между двата свята. Разбирането за ролята на водата е свързано с живот, съобразен с Божията истина. Използвам често думата „Бог“, макар че не съм религиозен, нито съм последовател на някое духовно учение. Но за повече от двайсет години изследване на водата съм имал най-различни преживявания, които ме накараха да приема съществуването на по-висш разум. Не забравяйте обаче, че въпреки многократното споменаване на Бог в книгата това понятие е свързано с концепция, създадена след години изследвания и размисъл, и не е свързано с конкретна религиозна идея.

Как да обясня начините, по които водата служи като вестител, осъществяващ връзката на човечеството с Бог?

Отговорът може да бъде намерен в Библията, и по-точно в началото на Евангелието на Йоан: „В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.“ Този стих посочва факта, че Словото е съществувало по времето на Сътворението. Само по себе си това е трудно за разбиране. Какво е това Слово? Според мен става дума за вибрация – тоест Господ използва вибрация, за да създаде всичко живо. Но как да оправдая подобно твърдение?