Обирджиите

пристигат с

хеликоптер...

... а полицията

няма какво

да стори.

Един от най-дръзките
удари в историята!